Polisen. –

— by

Polisen intensifierar bältesanvändningen särskilt hos yrkesförare i syfte att spara liv.
Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot yrkesförare då bältesanvändningen bland dessa är betydligt sämre jämfört med privatbilister. Kampanjer som belyser vikten av att använda bilbälte kommer att bedrivas av både Vägverket och NTF. (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande)
Läs om polisens del i trafiksäkerhetsarbetet i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället>>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *