Remissyttrande alkohol. –

— by

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö anser det rimligt att vägtrafiken utses till en alkoholfri miljö.
Vägverket efterlyser krafttag från regeringens sida i det förebyggande arbetet inom alkoholområdet.
Läs utredningen ”Var går gränsen?” SOU 2004:86 >>
Läs mer under alkohol- och narkotikapolitiken i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *