Sverige – alkolås – EU. –

— by

Vid trafiksäkerhetsseminariet i Bryssel, 22 mars, uppmanades EU att påskynda införandet av alkolås.
Vid det belgiskt-svenska trafiksäkerhetsseminariet i Bryssel uppmanade Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam EU kommissionen och medlemsländerna att påskynda införandet av alkolås. Därigenom skulle en snabbare minskning av de alkoholrelaterade trafikolyckorna uppnås.

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *