Trafikmiljö – äldre förare. –

— by

Forskaren Per Henriksson på VTI (Väg- och transport-forskningsinstitutet) menar att man bör planera trafikmiljön så den passar alla trafikantgrupper.
I VTI-rapporten 493 av Gabriel Helmers, Per Henriksson och Liisa Hakamies-Blomqvist kommer en förbättring av trafikmiljön till förmån för de äldre i trafiken att öka trafiksäkerheten. Det är främst tre områden som bör belysas: Syn och belysning. Vägmärken, vägmarkeringar och trafiksignaler. Utformning av vägrummet och vägens design.
Läs om väg-, fordon och miljöförbättringar i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *