Trafiksäkerheten i Sverige. –

— by

Läs mer om Vägverkets förslag till nödvändiga förbättringar och konkreta förslag till lämpliga åtgärder.
I Vägverkets rapport om lämpliga åtgärder för att nå nollvisionen poängteras att förbättringar av den fasta miljön måste fortsätta och utvecklas. En satsning på en utbyggnad av den automatiska hastighetsövervakningen (ATK) och en förhöjd övervakning av nykterheten är några åtgärder som beskrivs.
På kort sikt krävs en positiv attitydförändring hos oss trafikanter för att förbättra efterlevnaden av gällande trafikregler, rattonykterhet samt till bältesanvändningen.

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *