Otillåten parkering på privat mark, vad gäller?

— by

Fråga

Om man parkerar utan tillåtelse på en privat parkering (endast tillåtelse för medlemmar och hyresgäster) vad har man för möjligheter att bötfälla, frakta bort eller dylikt med dessa fordon?

Svar

Det är svårt att svara kortfattat på detta. Det är i alla fall två olika lagar som gäller:

  1. Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

  2. Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Det är flera förutsättningar som skall vara uppfyllda. Jag rekommenderar att du läser informationen på nedanstående länk. Den är i och för sig rätt gammal, 2005, men vad jag kan se är den aktuell. Att på eget bevåg flytta bort fordonen är alltså inte att rekommendera.

http://www.bostadsratterna.se/sites/www.bostadsratterna.se/files/bostadsratternadirekt/sbcdirekt_2005_07.pdf

 

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *