Påkörd vid fickparkering. Vad gäller?

— by

Fråga:

Vad gäller vid fickparkering?

Jag stannar på Storgatan i en stad för att fickparkera min bil på en ledig plats till höger. Körriktningsvisare är påslagen och jag roterar försiktigt ut framvagnen för att backa in i fickan.

Bakifrån kommer då en bil i en, i sammanhanget för hög fart och kör in i min vänstra framskärm. Det är en refug avdelad gata så i allmänhet inväntar man framförvarande bils parkeringsprocedur på denna gata. Kollisionen är inte kraftig och när jag ser att mannen först inte verkar göra någon ansats att stanna tutar jag till för att få honom att förstå att jag vill att han stannar. Han parkerar en bit bort och kommer högljutt och hotfullt emot mig och jag beslutar mig för att tillkalla polis för att inte behöva bemöta mannens agerande ensam.

Jag har nu fått utslaget från Gjensidiges försäkringsbolag och där ges jag skulden till olyckan. ”Bedömningen grundar sig på att föraren av ditt fordon backade i kollisionsögonblicket. Att motparten kört nära medför dessvärre inget medvållande” Det anses att jag skall betala självrisken för den andre bilen samt för skadorna på min. Den påkörande bilen var en mycket gammal och medfaren Volvokombi som inte fick några synliga skador och jag har för första gången i mitt liv satsat på en någorlunda ny bil.

Är denna bedömning verkligen rimlig? Jag anser att den andre föraren varit onormalt oaktsam vid framförandet av sitt fordon i stadstrafiken.

Vad gäller?”

 

Svar:

Påkörd vid fickparkering?

Hej!

Ur ett s.k. moraliskt perspektiv så håller jag med dig om att föraren av det passerande fordonet åtminstone borde hållas medskyldig till händelsen. Dessutom verkar denne inte ha anpassat sitt körsätt efter rådande omständigheter (Trf 3 Kap 14 § ”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver)” – vilket är ett lagkrav som alla förare är tvingade att följa.

När det sedan kommer till att fatta beslut i dessa frågor så ”kokar” det ner till grundreglerna. Detta med anpassad hastighet kan vara svårt att avgöra från fall till falla. Vad var anpassad hastighet i den situation du just beskrivit? Du skriver ”i sammanhanget för hög fart”, men vem bedömer det? Försäkringsbolaget kan även hänvisa till att du som backande ditt fordon brustit i uppsikt och varsamhet, samt backat utan att ta tillräcklig hänsyn till bakomvarande trafik. OBS att jag inte tar någons part i denna fråga, det har jag inte möjlighet till, utan att jag endast beskriver möjliga bedömningsscenarion.

I Trf 3 kap 46 § 1 stycket kan vi läsa det som jag tror är avgörande i detta fall ”En förare får vända eller backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter.” Som jag skrev ovan kan det vara svårt att bedöma exakt vad som är en anpassad hastighet, men att du backade och det uppstod en situation, det är alldeles uppenbart. Den som backar har alltid störst krav på sig att göra det med stor försiktighet, mycket god uppsikt och med kravet på sig att inte göra det om det finns risk för att det kan bli till ”fara eller hinder för andra vägtrafikanter”. Du skriver ovan att man ”i allmänhet inväntar (…) framförvarande bils parkeringsprocedur. Kan det betyda att du helt enkelt förutsatte att den bakomvarande föraren skulle stanna?

Som sagt, moraliskt (och till viss del enligt gällande lag) anser jag att även den andre föraren kan hållas skyldig till incidenten, men att det ändå när det kokat ner till grunderna, inte går att bortse från att du kan ha varit lite för oaktsam när du påbörjade roteringen av framvagnen. Då du var den som backade ditt fordon faller skulden över på dig. Om du inte tagit lite för mycket för givet, att bakomvarande fordon skulle stanna, så hade olyckan aldrig hänt.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *