Påkörd vid filbyte. Vems fel?

— by

Fråga:

Hej

För någon vecka sedan blev jag påkörd vid filbyte. På väg mot brommaplansrondellen ligger jag i vänsterfil, där bussfilen tar slut ska jag byta fil till höger fil för att kunna svänga höger i rondellen. Det är kö i höger fil och en bit fram blir det kö även i vänster fil, jag kör fram till kön i min fil markerar för filbyte och svänger in framför en stillastående lastbil. jag kommer dock endast in med halva min bil och står där och väntar på att kön ska röra sig framåt. När den gör det kör lastbilen rakt in i min stillastående bil, han träffar bilens passagerarbakdörr och bakskärm. Lastbilschauffören uppger att han inte såg mig.

Idag fick jag bedömning från försäkringsbolaget som anser mig vara helt vållande trotts att jag var stillastående. Kan det verkligen vara rimligt?”

/Joakim

 

Hej

Påkörd vid filbyte?
Ja, det är inte förvånande att du bedöms som vållande till olyckan då du blockerar de andras färdväg i och med din placering. Det är ganska vanligt att se sådana situationer som du beskriver uppstå och då härrör de säkert olyckan till svag planering från din sida. Säkert grundar de även sin bedömning på att du kunde gjort ett annat mer trafiksäkert val, t.ex. att köra ett varv i cirkulationsplatsen än att blockera det körfält du var på väg att byta till. Trafikförordningen klargör att det inte är tillåtet att i onödan hindra eller störa annan trafik, hur bra intentionerna än må vara.

Trf 3 Kap

24 § En förare som skall svänga i en vägkorsning eller skall lämna eller korsa den körbana han eller hon färdas på skall förvissa sig om att det kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanterna på den körbana som föraren avser att köra in på. (min kursivering)

25 § Där körbanan före en vägkorsning har två eller flera körfält i samma färdriktning skall föraren i god tid placera sitt fordon (min kursivering) i körfältet längst till höger om föraren skall svänga till höger, och i körfältet längst till vänster om han eller hon skall svänga till vänster. Vid färd rakt fram skall föraren placera fordonet i det körfält som är lämpligast med hänsyn till övrig trafik och den fortsatta färden.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *