Parkeringsförbudszon?

— by

Fråga:

Parkeringsförbudszon.

En skylt som visar parkering förbjuden och som är omgiven av en fyrkantig gul skylt med röda kanter, vad betyder denna skylt?

 

Svar:

Parkeringsförbudszon

Vägmärket du frågar efter är ett Områdesmärke (E20) som upplyser om att inom detta område råder parkeringsförbud. Förbudet upphör efter att du passerat detta vägmärke. Så här informerar Kristianstads kommun om hur vägmärket ska förstås:
Områdesförbud: Inom Kristianstads stadskärna råder områdesförbud mot parkering. Det innebär att det är förbjudet att parkera där parkeringsskylt saknas.” http://www.kristianstad.se/parkeringsskyltar

Vägmärket till höger ovan talar om att området med parkeringsförbud upphör.

Transportstyrelsens hemsida kan vi läsa följande om dessa båda vägmärken:

Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket. Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller. Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas. Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbud och tillåtelser som får anges.”

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *