Viktiga råd vid köp av vägskyltar! Läs här!

— by

Alla kommer vi i kontakt med vägmärken, antingen när vi rör oss ute i trafiken eller när det pluggas inför körkortet. Har du någonsin funderat över vem som sätter upp alla vägmärken? En dag kanske det är du. På denna sida har vi sammanställt information om vägskyltar, även tips och svar på de vanligaste frågorna som dyker upp vid inköpet av vägskyltar.

 

Enskilda vägar
Nästan 76% av Sveriges vägnät består av enskilda vägar. För drift och underhåll av dessa vägar ansvarar inte staten eller kommunen, utan det är istället ofta någon organisation, t ex en så kallad vägförening eller samfällighet som står för detta. Det kan även i vissa fall vara en enskild markägare som har ansvaret. Från Trafikverket ges varje år ett visst bidrag som hjälper dessa väghållare att hålla sin väg i gott skick. En del får inget bidrag alls och behöver själva stå för hela kostnaden för underhållet av vägen.

Ansvaret för att köpa vägskyltar ligger på väghållaren. Ändrade trafikförutsättningar, regeländringar och slitage är de vanligaste anledningarna att vägmärken behöver bytas ut. Många enskilda vägar är lokaliserade på ganska avlägsna platser, vilket gör det till en god idé att köpa vägskyltar från en leverantör som kan ordna transport av skyltar och tillbehör hela vägen fram till platsen de skall monteras. Utöver själva skyltarna, behövs ofta även stolpar, betongfundament och stolpfästen införskaffas.

Exakt vilka monteringstillbehör som behövs skiljer sig något åt mellan olika modeller av vägskyltar, vi råder dig därför att läsa på leverantörens hemsida om t ex vilken sorts stolpfäste som skylten är anpassad för och hur många som behövs. En bra leverantör är också tillgänglig via chatt, e-post och telefon för att svara på dina frågor.

Köpa vägskyltar
Vi rekommenderar att välja en leverantör av vägskyltar som har ett komplett sortiment av såväl samtliga vägskyltar såväl som de monteringstillbehör man behöver. Leverans sker på det sätt som passar kunden bäst. Mindre beställningar skickas oftast till det lokala paketombudet för enkel uthämtning när det passar kunden, medan tyngre saker så som betongfundament, stolpar, trafikspeglar med mera skickas med direkttransport. Leveranser på många hundra kilo är inga problem för rätt leverantör.

CE-märkning
Sedan 2016 är det krav på att vägmärken som skall installeras fast vid det allmänna vägnätet, skall vara CE-märkta. Tänk på att välja en leverantör som säljer CE-märkta skyltar. På marknaden kryllar det av leverantörer vars skyltar inte är godkända att använda på allmän väg. Dessa skyltar får under inga omständigheter monteras vid allmänna vägar och användas som trafikskyltar. CE-märkningen reglerar en mängd faktorer och säkerställer bland annat att skyltens reflexegenskaper håller den standard som krävs.

Leveranstider
Leveranstider på vägskyltar varierar kraftigt mellan olika aktörer på marknaden. Det finns leverantörer som tillverkar och skickar sina produkter inom en vecka från lagd order, vilket inom detta produktområde får ses som väldigt snabb leverans. Hos vissa kan leveransen ta så mycket som 3-4 veckor.

Vägsamfällighet
Ofta är du inte ensam när det gäller ditt inköp av vägskyltar, utan är medlem i en vägsamfällighet där det är styrelsen som fattar beslut om vilka köp som skall göras. Därför kan det vara en bra idé att till mötet ha med sig ett beslutsunderlag med priser på vad skyltarna ni behöver kostar. Det är få leverantörer som skriver ut sina priser på hemsidan men en vägskyltsleverantör som gör detta är Skyltcentralen, här finns en lista över vägskyltar & vägmärken och alla dess priser.

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *