Stanna framför varje hinder som går att förutse? Vad gäller?

— by

Fråga:

När jag tog körkort 1975 blev jag lärd att en förare är skyldig att hinna stanna om oförutsett hinder uppstår.

Hur är det med den paragrafen. Det betyder ju att om någon person springer ut från skymd plats så får föraren ta på sig skulden.

Tack för svar.

 

Svar:

Stanna framför varje hinder som går att förutse..

Hej!

Ja nog gäller detta ännu alltid! Det är en av de viktigare sakerna i trafikförordningen. Så här lyder hela stycket:

Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse” Trf 3 kap 14 § 1 stycket

Ett oförutsett hinder kan man alltså inte förväntas hinna stanna framför, men frågan som då uppstår är: Vad är ett sådant hinder? Om någon springer ut från en skymd plats, så borde detta gå att förutse, såtillvida vederbörande inte gömmer sig bakom en större sten i ett obefolkat skogsparti. Att detta skulle ske är nog ganska oförutsägbart. De situationer dessa ord talar om är exempelvis i stadsmiljö, där en fordonsförare kan förvänta sig att människor och djur rör sig. Då ska ständig beredskap för det ”oväntade” finnas. I varje situation görs en bedömning av vad föraren kunnat förutse eller inte.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *