gågata

  • Parkeringsregler efter gågatans slut. Vad gäller?

    Parkeringsregler efter gågatans slut. Vad gäller?

    Fråga: En gågata mynnar i en vanlig gata med trottoarer på båda sidorna. Gågatan är uppskyltad med anvisningsmärket Gågata. Gågatan slutar här, dvs den har ingen fortsättning på den andra sidan av den vanliga gatan. Man kan se det som en trevägskorsning. Det finns inget övergångsställe i fortsättningen på gågatan. Min fråga är: Vilka regler…