olycka vänstersväng

  • Olycka vänstersväng. Vad gäller?

    Olycka vänstersväng. Vad gäller?

    Fråga 1: Olycka vänstersväng Förare A kör på huvudled och tänker sig svänga in på sin parkering till vänster lite längre fram. Han kommer fram till infarten och svänger vänster. Förare B kör i samma riktning som förare A och har precis påbörjat en omkörning av förare A när denne svänger vänster in mot infarten…