Olycka vänstersväng. Vad gäller?

— by

Fråga 1:

Olycka vänstersväng
Förare A kör på huvudled och tänker sig svänga in på sin parkering till vänster lite längre fram. Han kommer fram till infarten och svänger vänster. Förare B kör i samma riktning som förare A och har precis påbörjat en omkörning av förare A när denne svänger vänster in mot infarten och en olycka är ett faktum. Vem har troligast gjort fel i exemplet ovan? Förare A, B eller båda?

Fråga 2:

Om samma scenario inträffar på icke huvudled, vems är skuldbördan?

Svar:

Hej!

Det är ett delikat scenario du målar upp! Trafikförordningen säger att det inte är tillåtet att göra en omkörning vid t.ex. en vägkorsning. Den säger även att en förare inte får svänga i en vägkorsning om det inte kan ske utan fara eller hinder. Nu skriver du att detta inte rör sig om en korsning i den bemärkelse vi vanligen uppfattar dem. Fast även infarter och utfarter från parkeringar eller dylikt är väl ändå att anse som ett slags korsningar? Förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) 2 § säger följande om väg: En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används av motorfordon. Detsamma kan väl även sägas om in, -och utfarter från parkeringar. De används väl i allmänhet av motorfordon?

Så vem bär då skulden, A som svänger eller B som kör om?

  1. Jag vill hävda att det är förare A som bär mest skuld då trafikförordningen tydligt anger att: ”En förare får svänga i en vägkorsning endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken.”
  2. Jag kan inte se att det har någon betydelse huruvida vägen/gatan är huvudled eller inte.

Att jag lägger tyngst börda vid olycka vid vänstersväng på förare A beror på vad som sägs i stycket från trafikförordningen om sväng i korsning. Även om förare B gör fel som kör om i ett sådant läge, så ligger ansvaret fortfarande kvar hos förare A att uppmärksamma vad förare B gör. Förare A ska ha Särskild uppmärksamhet…på den bakomvarande trafiken  alltså den som kör om.

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *