passerande

  • Omkörning eller passerande? Vad gäller?

    Omkörning eller passerande? Vad gäller?

    Fråga: Hur är reglerna gällande omkörning i samma körfält som den man kör om?   Svar: Hej! Jag vet inte om jag förstår din fråga rätt, men reglerna för omkörning är ganska enkla (även om det finns mycket att läsa i trafikförordningen i ämnet). Kortfattat så får du bara köra om ifall det kan ske…