Omkörning eller passerande? Vad gäller?

— by

Fråga:

Hur är reglerna gällande omkörning i samma körfält som den man kör om?

 

Svar:

Hej! Jag vet inte om jag förstår din fråga rätt, men reglerna för omkörning är ganska enkla (även om det finns mycket att läsa i trafikförordningen i ämnet).

Kortfattat så får du bara köra om ifall det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter. Du får inte heller köra om strax före eller i en vägkorsning utom; när omkörningen skall ske till höger. Det är inte heller tillåtet att köra om i en plankorsning, utom när plankorsningen har bommar, eller när trafiken är reglerad med trafiksignaler.

Om sikten är skymd får du inte köra om (vid backkrön, kurva eller liknande) om inte körbanan har mer än ett körfält i samma färdriktning och om omkörningen kan ske utan att du behöver ta mötande körfält i anspråk.

Det finns vissa fall där det inte räknas som omkörning och de är:

1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma
riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är
utmärkta med körfältsvägvisare, eller
3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning
till en vägkorsning.

Som sagt, det finns mycket att skriva om omkörning och jag är osäker på om jag förstod din fråga, men jag hoppas att detta kan vara svaret på din fråga. Om inte så får du gärna komma tillbaka med följdfrågor. Läs gärna allt som finns skrivet i trafikförordningen gällande omkörning. Du kan komma till den om du klickar här (3 kap 34 – 42 §§ Trafikförordningen)

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


 

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *