skolbuss

  • Busstrafik och av, -påstigning. Vad gäller för skolbussen?

    Busstrafik och av, -påstigning. Vad gäller för skolbussen?

    Fråga: En fråga om trafikregel för skolbusstrafik av och påstigning. Skolbussar hämtar och lämnar skolbarn vid höger vägkant. Vid större vägar hänvisas till befintliga linjebusshållplatser medan vid det mindre vägnätet (länsvägar och mindre) så sker påstigning och avstigning där barnet bor, vid postlåda, avtagsväg, el.dyl. Bussarna har ett dessutom regelverk kring användning av skolskylten på…