Busstrafik och av, -påstigning. Vad gäller för skolbussen?

— by

Fråga:

En fråga om trafikregel för skolbusstrafik av och påstigning. Skolbussar hämtar och lämnar skolbarn vid höger vägkant. Vid större vägar hänvisas till befintliga linjebusshållplatser medan vid det mindre vägnätet (länsvägar och mindre) så sker påstigning och avstigning där barnet bor, vid postlåda, avtagsväg, el.dyl. Bussarna har ett dessutom regelverk kring användning av skolskylten på bussen. Men … för barn som har sitt hus eller avtagsväg på vänster sida innebär avstigningen att barnet väntar att bussen startat och går sedan över vägen. (förhoppningsvis finns förälder som möter men mina frågor nedan gäller vid tillfällen då föräldrar inte finns på plats) Vissa kommuner och trafikföretag har för sina anställda en regel att när ett skolbarn som bor på vänster sida så ställer sig bussen ”på sned” och blockerar vägen för annan trafik så att barnet i lugn och ro går över vägen framför skolbussen. När barnet är på sin bostadssida startar bussen genom att återigen hålla sig till sin körbana. (under stopptiden då skolbussen står och blockerar båda riktningarna är skolskylten tänd) Det är osäkert om reglerna som trafikföretagen eller kommunerna har är oskrivna eller om det står noterade någonstans.

Är detta tillåtet ? Var finns detta regelverk beskrivet ? Fackförbundet Kommunal (västsverige) har fått samma fråga och där rekommenderar dom att inte blockera vägen. De känner inte till något regelverk men rekommenderar att för en säker avstigning skall chauffören stänga av bussen men ha halvljuset tänt samt följa barnet över till vänster sida på ett trafiksäkert sätt. Fråga: Är detta tillåtet ? Var finns detta regelverk beskrivet ? Det råder många uppfattningar i branschen på frågan huruvida en chaufför får lämna fordon med passagerare i (barn) samt att det torde vara förbjudet att tillfälligt ställa sig på tvären. Tacksam om ni kan förklara samt hänvisa till gällande regelverk.

 

 

Svar:

Hej!

Jag måste erkänna att jag inte har så stor kunskap inom just detta område. Jag mailade därför en ansvarig inom detta område på ett länstrafikbolag i Mellansverige. Detta är det svar jag fick:

Hej Rune

I (—) släpper vi av eleverna på samma sida som eleverna bor på större vägar. På mindre vägar smalare än fyra meter och med liten trafik  så kan eleven korsa vägen på egen hand när skolbussen iaf hindrar annan trafik att åka förbi. Men principen är att eleven alltid ska släppas av på rätt sida.

Med vänlig hälsning

PL

Rent generellt är det nog inte direkt i enlighet med gällande trafikregler att ställa bussen snett för att blockera vägen för annan trafik. Jag kan förstå att det sker, men tvivlar på att polis och försäkringsbolag tar hänsyn till det goda motivet om det händer en olycka till följd av detta. Att lämna en skolbuss med barn i medan ett annat barn ska följas över vägen är nog inte att rekommendera. Om bussen lämnas olåst och något barn smiter, lär chauffören hamna i onåd hos de flesta. Låser han bussen och en brand bryter ut i densamma, blir nog chauffören bildligt talat lynchad. Hur hen gör så blir det då ändå fel. Är det mindre barn som inte kan lämnas att själva ta ansvar för att korsa vägen, ska föräldrarna möta upp på platsen för stoppet. För att få heltäckande svar på dina frågor rekommenderar jag dig att söka dem hos branschen. De borde kunna ge bättre svar.

Mitt tips är att kontakta någon på Kollektivtrafikförvaltningen i det län du tillhör.

/Rune

 

 

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *