stanna

  • Får man köra upp på trottoaren?

    Får man köra upp på trottoaren?

    Fråga: Får man köra upp på trottoaren (utanför grannens tomt) för att hålla sig undan för bilar som kommer bakifrån och för att sedan göra en sväng ut i gatan för att kunna backa in på sin egen parkering?   Svar: Nej, grundläggande är det inte rätt att köra upp på trottoaren för att släppa…

  • Får man stanna på trottoaren för att hämta/lämna?

    Får man stanna på trottoaren för att hämta/lämna?

    Fråga: Får man vid hämtning av funktionsnedsatt person stanna bilen på trottoaren för att komma närmare entrén? Svara gärna vad som gäller både som privatperson och som färdtjänstförare, om det skiljer sig åt.   Svar: Nej, det är generellt sett inte tillåtet att stanna på trottoaren för att hämta eller lämna någon oavsett om denne…