Får man stanna på trottoaren för att hämta/lämna?

— by

Fråga:

Får man vid hämtning av funktionsnedsatt person stanna bilen på trottoaren för att komma närmare entrén? Svara gärna vad som gäller både som privatperson och som färdtjänstförare, om det skiljer sig åt.

 

Svar:

Nej, det är generellt sett inte tillåtet att stanna på trottoaren för att hämta eller lämna någon oavsett om denne har en funktionsnedsättning eller inte. Däremot kan man läsa på Transportstyrelsens hemsida att ”För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter”. Där står också att detta endast gäller ifall omständigheterna verkligen kräver det och att särskild försiktighet iakttas. Det är dessutom aldrig tillåtet att stanna eller parkera så att man blir till fara eller onödigt hinder för andra trafikanter. Den som däremot har en för ändamålet utfärdad lokal dispens från trafikförordningens föreskrifter samt lokala trafikföreskrifter (ett s.k. Nyttokort), kan det vara tillåtet att trafikera gång, -och cykelbanor om adressaten inte kan nås via annan väg.

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *