ta plan

  • TA (Trafikanordningsplaner) -planer

    TA (Trafikanordningsplaner) -planer

    Fråga: Hej. Jag håller på och lära mig grunderna för att börja lära sig rita TA-Planer har en fråga till er. ifall man ska gräva en grop i gångbana intill en 30väg och på andra sidan 30 vägen har vi en fin ledig gångbana. Då vill jag stänga gångbanan för gående helt och hänvisa gående…