trafikförordningen

  • Är 30 km/timme en lagstadgad hastighet på en genomfartsled?

    Är 30 km/timme en lagstadgad hastighet på en genomfartsled?

    Fråga: Är 30 km/timme en lagstadgad hastighet på en genomfartsled inom tätbebyggt område eller industriområde. Finns inget som talar om detta i trafikförordningen som talar om 40 km/timmen.   Svar: Hej! Inom tättbebyggt område sätter kommunerna vilken hastighet som ska vara gällande på platsen. Detta sker genom att respektive kommun förskriver vilken hastighet som ska…