Är 30 km/timme en lagstadgad hastighet på en genomfartsled?

— by

Fråga:

Är 30 km/timme en lagstadgad hastighet på en genomfartsled inom tätbebyggt område eller industriområde. Finns inget som talar om detta i trafikförordningen som talar om 40 km/timmen.

 

Svar:

Hej!

Inom tättbebyggt område sätter kommunerna vilken hastighet som ska vara gällande på platsen. Detta sker genom att respektive kommun förskriver vilken hastighet som ska vara högsta tillåtna hastighet genom en lokala trafikföreskrift. Trafikförordningen har i detta fall ingenting med saken att göra. Jag lägger in en bild från Transportstyrelsens föreskriftssamling nedan som visar vad jag menar.

30-kmhJag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna skriva igen.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *