Trafikregler frågor och svar 2013


Osäker på trafikreglerna? Här får du svar!

December 20132013-12-20

Namn Hans Bolinsson

Inkom 19:55
Ämne Vem har väjningsplikt i schikan?

Hej,

Jag undrar vem som har företräde eller väjningsplikt i en schikan utan trafikskyltsreglering.Schikanen i fråga finns placerad på en infartsled till ett område med blandad bebyggelse, på den bebyggda sidan av schikanen gäller 30km/h och 50km/h gäller för mötande trafik.Det uppstår ofta situationer i schikanen och ingen verkar veta vad som egentligen gäller.Kör snabbast först, eller hur ska man bete sig?Med vänlig hälsning,Hans Bolinsson

Svar: Hej Hans! Tack för din fråga.Avsmalningen som du skriver om är till för att få till stånd en hastighetsreduktion. Tyvärr så är det många förare som ökar farten för att slippa stanna några sekunder.När skyltning saknas som talar om vem som bör köra först är det bäst att använda lite sunt förnuft.

/Ernst

 2013-12-04
Namn Erik
Inkom 10:57
Ämne Vilken betydelse har en bruten mittlinje och vem ansvarar för rätt skyltning?

Fråga 1
Ang. högerregeln skulle jag gärna veta vilken betydelse vägmarkeringen har, speciellt den brutna mittlinjen.Tar vi ett exempel: En t-korsning, jag kör på den vägen som fortsätter rakt över korsningen och på den vägen finns det en bruten mittlinje även på själva korsningen.Sedan kommer en bilist från höger (han kan bara svänga till höger eller till vänster; om han svänger till vänster korsar han mittlinjen).Har linjen någon betydelse i det fallet? Eller är det fortfarande en högerregelkorsning?

Fråga 2
Vem ansvarar för rätt skyltning?Oftast är det så att det står bara en skylt på en korsning, nämligen för den som har väjningsplikt.Dock hur ska jag veta tydligt vad som gäller om man kör på den vägen som man har förträde på?Vem anmäler man sådana missförhållanden till och måste den ansvarige åtgärda detta?Svar: Hej Erik! Tack för din fråga.1. Du nämner att det finns en bruten mittlinje i T-korsningen vilket innebär vid vänstersväng att den förare som kommer från höger ska lämnas företräde enligt högerregeln.2. Du frågar hur du ska tydligt veta vad som gäller i vägkorsningen om det bara står ett väjningspliktsvägmärke uppsatt på den korsande vägen.Normalt sätts bara en sådan skylt upp i vägkorsningar som inte är så komplicerade.Om du inte kör på en huvudled så har du ju väjningsplikt mot alla fordon som samtidigt kommer från höger vilket är det vanligaste.Om du är osäker när du närmar dig en vägkorsning med trafik från höger – inta handlingsberedskap eller om korsningen är svår att överblicka eller skymd bör du se till att inta bromsberedskap.På frågan om vems ansvaret är för en eventuell felaktig skyltning så beror det på vem som ansvarar för vägens drift och underhåll – kommunen eller Trafikverket. Rapporterade felaktigheter brukar skyndsamt åtgärdas.
/Ernst


November 20132013-11-27
Namn Marie Edman
Inkom 15:43
Ämne Får bussar i linjetrafik fortsätta i samma körfält om kollektivkörfältet upphör?

Hej,
Vem har väjningsplikt, buss i bussfil eller påkörande bil vid påfart till 2-filig motortrafikled när den streckade markeringen för påfarten skär rakt igenom bussfilen?
Det är svårt att se på bifogade bild, men jag kan konstatera efter att ha undersökt platsen, att det står en skylt i bussfilen innan ”min” påfart att bussfilen upphör.
Och när jag nu kört sträckan ser jag att bussfilen upphör före VARJE avfart och påfart.

Det är livsfarligt med en buss om kommer i HÖG hastighet i bussfilen och tror att han har rätt att stanna kvar i filen och att han dessutom har företräde.Jag kan bara konstatera att det med säkerhet hade blivit en mycket allvarlig olycka – både för mig och för passagerarna – om jag inte lyckats stanna min bil.Buss 670 som passerade Lahäll (Täby) kl 08.10 idag onsdag den 27 nov.

Med vänlig hälsning,Marie Edman

Svar: Hej Marie! Tack för din fråga.Jag instämmer det är svårt att med hjälp av bilden se hur förhållandena är på platsen men du nämner förutom en vägmarkering att finns det en skylt som visar ”linjetrafik upphör”.För att underlätta för den kollektiva trafiken får bussar i linjetrafik fortsätta förbi korsningar m.a.o. fortsätta i samma körfält. Detta för att framkomligheten för fordon i linjetrafik därigenom ökar.Här har man tydligen satt upp vägmärket D 10 på grund av att det är en påfartssträcka som även andra fordonsförare ska använda.Jag förmodar att kollektivkörfältet börjar igen efter påfartssträckans slut, eller?Om det är så så har du väjningsplikt mot trafiken som kör i kollektivkörfältet då du gör ett körfältsbyte.
/Ernst2013-11-25  
Namn Ewa LinnrosInkom
13:58
Ämne Vem ska backa på en mycket smal väg?

 

Hej,
Jag undrar vad som gäller vid möte med buss (eller sannat större fordon) på smal väg?Vem ska lämna företräde (eller backa i det här fallet, en mkt smal väg) för den andre?Stort tack på förhand för svar!Med vänliga hälsningarEwa Linnros

Svar: Hej Ewa! Tack för din fråga.Det finns inga regler om vem som ska backa.I en sådan situation som du har beskrivit bör man använda sunt förnuft – nog är det lättare för en förare som kör en personbil att backa, eller?
/Ernst

 2013-11-12  
Namn Sussan
Inkom 12:23
Ämne Har trafiken från privat väg väjningsplikt?

Hej!
Min fråga är angående privat väg.Bilen som kommer från privat har väjningsplikt?
Tack i förväg för svaret

MVHSussan

Svar: Hej Sussan! Tack för din fråga.Beskrivningen i din fråga är inte så tydlig beträffande vad det är för slags väg (privat) men jag ska försöka besvara den ändå.

Om vägen räknas som en privat väg eller ägoväg ska den som kör ut från denna lämna företräde enligt utfartsregeln.Om vägmärket enskild väg finns uppsatt som visar att vägen ansluter från höger och inga vägmärken finns uppsatta i vägkorsningen ska den som har fordonet på sin högra sida lämna företräde.

Däremot bör inte den förare som kommer från den enskilda vägen räkna med att trafikanter som färdas på den anslutande vägen från vänster lämnar företräde.
/Ernst2013-11-05  

Namn Jan P Moen
Inkom 14:04Ämne
Är högerregeln tillämpningsbar om föraren som kommer från höger kör på fel sida?

Storparkering, tvåfiliga ”parkeringsvägar”, korsning.Bil A stannar och står stilla en bit in i korsningen. Bil B kommer från höger en bra bit in i mötande trafiks körfält.Bil B kör in i Bil A, är inte Bil B vållande då, när han kör på fel sida vägen?
/Anders

Svar:
Hej Jan P! Tack för din fråga.
När två bilars kurs skär varandra gäller högerregeln då även på öppna platser som i detta fall på en parkeringsplats vid en Stormarknad.Det är därför sannolikt att föraren av bil A anses ensamt vållande trots motpartens (B) felaktiga placering före korsningen.I detta fall skulle ett vittne till händelsen på plats eller en bild över situationen hjälpa – då som bedömning om eventuellt delat ansvar.
/Ernst

 


Oktober 2013

2013-10-27  
Namn Anders Thornell
Inkom 08:43
Ämne Vem har företräda när en buss och en bil möts vid en busshållplats?

Vem har företräda när en buss och en bil möts vid en busshållplats där man har minskat bredden på väggen så att bara ett fordon kan komma fram?Jag ser ofta bussar och bilar näsintill ha chickenrace om vem som ska komma först fram till sådana hållplatser, och ofta tycker jag det verkar som om bussen anser att den ska åka först – även om bilen med tydlig marginal är ”först”.
/Anders

Svar:
Hej Anders!
Tack för din fråga.Du har rätt alltför ofta ser man en ”kapplöpning” fram till platsen – för ingen vill ju stanna.Detta fenomen märks även där vägmärken anger vem som ska lämna företräde.

Den förare som har väjningsplikt ökar farten för att hinna före – medan den andre förare också ökar farten för att ”tvinga” den mötande att vänta.Om inga vägmärken finns uppsatta så är ju den föraren som är längst bort från avsmalningen som ska lämna företräde.Jag brukar låta bussen passera först – bussföraren känner sig säkert mindre stressad om han/hon får köra först.
/Ernst
2013-10-23  
Namn Ronnie Jakobsson
Inkom 08:43
Ämne Är det förbjudet att parkera mot färdriktningen i en parkeringsficka?Är det förbjudet att parkera mot färdriktningen i en 4-tim parkeringsficka?

Svar:
Hej Ronnie! Tack för din fråga.
Ja, det är bara tillåtet att parkera i färdriktningen.
/Ernst2013-10-22  
Namn Mathias Malmgren
Inkom 13:59
Ämne Bussmöte vid hållplatsmidja, företräde?

Hej, om det på var sin sida om en s.k. midja, som är gjord för att det finns en busshållplats där, står en buss och en bil.Bussen kommer uppifrån och har gul skylt med röd pil medans bilen som kommer nerifrån och har vit pil på blå bakgrund. Max 40km/h gäller.Vem ska köra först in i och genom midjan? Vem har företräde? (tack för intressant forum)
Mvh Mathias

Svar:
Hej Mattias! Tack för din fråga och din uppskattning.
Väjningspliktsmärket, väjningsplikt mot mötande trafik, anger att det är förbjudet att passera en sträcka om det inte kan ske utan att mötande trafik hindras.
Väjningspliktsmärket, mötande trafik har väjningsplikt, anger att mötande trafik har skyldighet att lämna företräde.

Bussföraren har alltså väjningsplikt men ibland kanske föraren av personbilen låter bussen köra först eftersom föraren av bussen sannolikt har en tidtabell att passa.Lite hjälpsamhet bidrar nog till en säkrare trafikmiljö.
/Ernst 

2013-10-17  
Namn Carina Hedin
Inkom 08:54
Ämne Vems fel om en förare backar på en påfart?

Jag kör på en påfart (höger kurva), möts av av en BACKANDE bild på påfarten.Jag hänger på tutan för att väcka uppmärksamhet men bilden fortsätter backa. Kollisionen är oundviklig, han backar in i mig och jag kör in i honom bakifrån.Vittnen finns, Vem är vållande?

Svar: Hej Carina!
Tack för din fråga.En förare som backar bär hela ansvaret och är ersättningsskyldig för uppkommen skada – (jag förmodar att du bromsade in samtidigt som du signalerade).
/Ernst


 

2013-10-08  
Namn Linda Nilsson
Inkom 16:24
Ämne Gäller väjningsplikt åt förare i alla körfält?

Hej!
Jag har en fråga om vad som gäller i en tvåfilig rondell.Jag kommer och ska köra IN i rondellens ytterfil.I innerfilen ligger en bil som närmar sig.Bilen i innerfilen visar inget tecken på att den är på väg att byta till ytterfilen så jag kör in i rondellen.’Här blir föraren i bilen i innerfilen vansinning och hytter med näven åt mig för att jag har kört in i rondellen. Han hade tydligen för avsikt att byta till ytterfilen men eftersom han inte blinkade så kunde jag omöjligt veta detta.Vem gör rätt och vem gör fel i det här läget?

Skulle jag väntat med att köra in i ytterfilen tills han var förbi mig ?
Tack på förhand!

Mvh
Linda Nilsson

Svar:
Hej Linda! Tack för din fråga.
När du har väjningsplikt ska du lämna företräde åt all trafik. Det spelar således ingen roll vilket körfält den andra föraren använder.Ditt trafikuppträdande kan vara förklarligt om du kanske såg Vägverkets publicering (år 2000 – 2004) som visade en felaktig animering om hur man skulle köra i en cirkulationsplats.Animeringen visade en situation där föraren som färdades i det innersta körfältet hade väjningsplikt mot de fordon som var på väg in i cirkulationen. Väjningsplikten sattes ur spel.Efter påpekande ändrade Vägverket animeringen som därefter visar väjningsplikt för förare på väg in i cirkulationen.
/Ernst

2013-10-04  
Namn Josef
Inkom 09:36
Ämne Stopplikt – Olycklig formulering i förklaring.

Hejsan!

Din förklarande text till skylten STOP är olyckligt formulerad”Om vägmärket finns uppsatt i en vägkorsning ska varje förare stanna vid stopplinjen men om de saknas omedelbart innan den korsande vägen.”Det betyder i praktiken att så fort det kommer lite snö på vägen – så att jag inte längre kan se stopplinjen – så är det helt ok att köra rakt ut i korsningen och stanna mitt i.Vilket ju naturligtvis inte är fallet.

STOPlinjen finns ju där, den bara inte syns.Det du egentligen vill skriva är:* Fordonet skall stanna helt vid linjen.* Om linjen inte syns skall fordonet stannas helt vid skylten.

Skriv ingenting om att man kan köra ut i korsningen och stanna där man själv bedömer att korsningen börjar. Det är inte en bedömningsfråga.

MvhJosef

Svar:
Hej Josef! Tack för ditt inlägg.
Var vi som förare ska stanna när vägmärket stopplikt finns uppsatt är ofta föremål för diskussioner.Din beskrivning av hur stopplikten ska tillämpas när linjen saknas är ganska vanlig men tyvärr inte riktig.

Hur ska en förare uppträda som kommer till en för denne okänd plats veta var stopplinjen finns under snön? Och stanna omedelbart innan den korsande vägen – innebär ju inte att stanna mitt i, eller?
/Ernst

Trafikförordningen 1998:1276, gå till 3 kap. paragraf 19 andra stycket >>

 


September 20132013-09-27  
Namn Anna
Inkom 08:43
Ämne Hur gör jag om jag håller tillåten hastighet och det bildas en kö bakom.

Ifall man kör med högst tillåtna hastighet och det bildas en kö bakom en, hur ska man göra då?Ska man öka hastigheten eller ha kvar den?

Svar:
Hej Anna!
Tack för din fråga.Du ska definitivt inte öka hastigheten däremot har du ju möjlighet att hålla så långt som möjligt till höger för att underlätta en eventuell omkörning.Att det bildas en kö bakom dig är inte ditt fel.Kön uppstår när de bakomvarande kommer ifatt vilket kan bero på flera orsaker – den troligaste orsaken är att de andra förarna har hållit en högre hastighet.

Rent teoretiskt ska det inte behöva bli någon köbildning. Köbildningen bildas ofta av att föraren av bilen närmast bakom dig håller otillräckligt avstånd – kör för nära – och det bidrar på så sätt att föraren av nästa bil har två fordon att passera vilket innebär längre omkörningssträcka  d.v.s. betydligt svårare att köra om.
/Ernst2013-09-20  
Namn Joel
Inkom 00:57
Ämne Backar på bil som färdas mot körriktningen.

Hej jag har en liten funderare som jag skulle uppskatta ett svar på!Vad gäller om man backar ut ur en parkeringsficka på exempelvis en stor marknads parkering! Och du backar ut på en enkelriktad väg och du backar in i en bil som kör i motsatt riktning än vad som är tilllåtet?

Svar:
Hej Joel!
Tack för din fråga.När någon backar vilar hela ansvaret på den förare som utför handlingen.Så här säger lagen: ”En förare […] får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter”.Jag kan inte hitta något rättsfall där den förare som färdas mot otillåten färdriktning har ansetts ha någon skuld till olyckan.
/Ernst2013-09-13  
Namn Soffan
Inkom 08:21
Ämne Företräde vid trafikreglerad korsning.

Om jag vid en en bevakad fyrvägskorsning skall svänga höger och det är rött för gångare och cyklist (ingen står vid korsningen och skall över vid tillfället)jag har grönt och svänger, har redan kommit över på det andra körfältet då det plötsligt kommer en cyklist i full fart som inte hinner stanna och kör in i baksidan på min bil,vems fel är det då?

Svar:
Hej Soffan! Tack för din fråga.
Du nämner inte om du väntar på skiftning till grön signal eller om signalen står på grönt ljus när du kommer fram till vägkorsningen.Du skriver inte heller om signalerna är avsedda att styra trafiken för alla trafikanter eller enbart för svängande trafik.Dessa faktorer tillsammans med det faktum att ”En förare som efter att ha svängt i en korsning skall passera ett övergångsställe […] har väjningsplikt […]. ” ”Skyldigheten […] gäller även mot cyklanden […] vid bevakade cykelöverfarter” bör vägas in i bedömningen vems fel det var.
/Ernst2013-09-15  
Skriver Sofie ett förtydligande

Ok jag ska försöka vara lite tydligare i min fråga…Det är grönt när jag kommer fram i en fyrvägskorsning, jag blinkar höger och svänger.Under tiden jag har grönt är det rött för gångare och cyklister och ingen står vid rödljuset och inte ser jag någon vid sidan heller som skall över…När jag redan har passerat och i stort sett kommit över på andra sidan kommer det en cyklist i hög fart som uppenbarligen inte hinner bromsa och kör in i baksidan på min bil, vid bakljuset så att säga.

Vems fel är det egentligen?

Svar:
Hej Sofie! Tack för din komplettering.
Det du beskriver tyder på att det kan finnas en detektor som skiftar trafiksignal när den cyklande närmar sig trafikljuset.

Ring till Trafikkontoret där du bor och ta reda på om trafiksignalerna för cyklister styrs av detektorer i den aktuella vägkorsningen. Om så är fallet torde cyklisten ha kört mot röd signal.Om inte gäller ovanstående svar d.v.s. väjningsplikten mot cyklande vid sväng i vägkorsning.
/Ernst


2013-09-11  
Namn Magnus
Inkom 15:51
Ämne Kan man bli bötfälld på något sätt?

Vad jag förstått är det tillåtet att ligga kvar i vänsterfilen på motorväg om högsta tillåtna hastighet är 70 typ Essingeleden.Gör man sig skyldig till något brott om man på sådan väg envist ligger kvar och kör exakt 70 km/h trots att man ständigt blir omkörd på höger sida? Säg hindra eller inte visa hänsyn till andra trafikanter?Kan man bli bötfälld på något sätt?

Svar:
Hej Magnus! Tack för din fråga.
Om flera körfält som visar mot samma mål ska du använda det körfält som är lämpligast för den fortsätta färden alltså det högra.Det kan ses som hindrande om du ligger kvar – du kan aldrig veta av vilken orsak de andra förarna kör fortare än dig.
/Ernst2013-09-10  
Namn Gudrun Bertram
Inkom 13:04
Ämne Vem måste backa?

Vad gäller vid garageuppfart resp. -nedfart?Om jag kör ner till garaget och samtidigt ngn vill köra upp – vem måste då backa- den uppkörande eller den nedkörande?

Svar: Hej Gudrun! Tack för din fråga. Det finns inga regler som styr vem som ska göra vad i detta fall.Brukligt är att den som har en uppförsbacke, tungt eller svårmanövrerat fordon tillåts att köra först men det beror också på vem som har den kortaste vägen till platsen där man kan mötas.
/Ernst


2013-09-03  
Namn Lena Friberg
Inkom 08:49
Ämne Vänstersvängsproblematik har uppstått.vänstersvängsproblematik har uppstått.

Jag svänger vänster i en korsning mitt i stan med mycket trafik och gående. Korsningen är upphöjd med kullersten så trafiken går sakta.Jag svänger vänster, den mötande bussen ligger långt från korsningen, ca 80 meter och ska även passera ett övergångsställe innan den är framme hos mig.

Jag bedömer min sväng som säker.Den gatan jag ska in till har ett övergångsställe strax efter att man passerat mötande körfält, det är ingen gående som befinner sig på övergångsstället när jag börjar min sväng. Däremot när jag nästan är framme vid övergångsstället ,jag har passerat mötande körbana nästan helt då jag stannar för att släppa förbi en dam som påbörjat sin passage.Min bakände på bilen sticker ut en aning då körbanan för den gata jag kört in på, är för kort innan övergångsstället kommer.

Damen har nästan helt passerat då bussen då kör in i min bakände.Är jag vållande, som både står stilla och lämnar företräde för den gående?

Svar:
Hej Lena!
Tack för din fråga.När du svänger i en vägkorsning måste du vara säker på att det sker utan hinder för mötande trafik.
Eftersom du inte kommit helt över korsningen utan stod med en del av bilen i den mötandes körbana anses det att du brustit mot väjningsplikten. Detta oavsett om du har tvingats att stanna för den gående.
/Ernst


Augusti 2013

2013-08-28  
Namn Örjan Näsbom
Inkom 09:27
Ämne Är parkering tillåten i en T-korsning?

Vad gäller vid parkering i trevägskorsning?Jag parkerar före högersväng där det är enkelriktat från höger. Gäller 10 meter där?

Svar:
Hej Örjan! Tack för din fråga.
Parkeringsbestämmelsen 10 meter gäller numera i alla vägkorsningar.
/Ernst


2013-08-26  
Namn Leif Andersson
Inkom 18:16
Ämne Är det en korsande körbana om det finns en hög kantsten?

Kan en trottoar med en 7 cm hög kantsten samtidigt vara en korsande körbana ???

Svar:
Hej Leif! Tack för din fråga.
Det är svårt att förklara utan en förtydligande bild.Du nämner inte om kantstenen är avfasad eller inte.
Ofta fasar man av kantstenen för att trafiken på de korsande vägen ska sakta ner.
/Ernst
2013-08-22  
Namn Caroline
Inkom 23:11
Ämne Regler för användning av signalhorn för bil.

Jag vet inte om jag hamnat i rätt forum, men jag undrar vilka REGLER som finns gällande användning av signalhorn i bil?

Svar:
Hej Caroline! Tack för din fråga. Du har kommit rätt.
Signalhornet får användas för att förebygga eller avvärja en fara och får inte ges längre än nödvändigt.
/Ernst2013-08-16  
Namn Claudia
Inkom 17:30
Ämne Cyklist kör mot färdriktningen vem ska betala vid krock?

Hej,

jag har en fråga.

Om en cyklist kör in i en enkelriktad gata (åt fel håll) och krockar med en bil som kör i motsatt riktning (rätt håll), vems fel är det enligt svensk lag?

Om bilen är inte skadat, men cykeln är helt skadade, vem ska betala?

Tack på förhand!

Svar:
Hej Claudia! Tack för din fråga.
Cyklisten är räknas som ett fordon och får därmed inte färdas mot det vägmärke som du ser här bredvid. Cyklisten får stå för kostnaden i detta fall.Det finns förslag på att tillåta cyklister att färdas mot färdriktningen på enkelriktade gator, men det får vi hoppas att det inte blir en verklighet utan särskilda cykelbanor.
/Ernst
2013-08-14  
Namn Monica Westerberg
Inkom 21:42
Ämne Vänstertrafik och väjningsplikt.

Hej,
Min man blev påkörd av en kvinna som körde om en lång kö.Hon körde alltså på vänster körbana då hon ämnade svänga vänster. Bilarna i hennes kö väntade vid en järnvägskorsning med bommar, det var därför de stod still.

Min man körde ut på vägen, han hade en lämna företräde skyllt och svängde vänster.Bilarna hade lämnat en öppning i kön som gjorde det möjligt för honom att köra ut. Han mötet då kvinnan på vänstervägbana, i höjd med övergångstället och kolliderar.Hon kör alltså om kön, på övergångstället och på vänster vägbana. Hon tog naturligtvis på sig skulden.

De gjorde en skadeanmälan, det visade sig att de hade samma försäkringsbolag. Men, nu har min man fått veta att försäkringsbolaget bedömt att det är hans fel då han ska lämna företräde för all trafik då det är en huvudled?Stämmer detta, även då hon kör på vänstersida och kör om vid ett övergångställe?

Om, är det ju galet!

Svar:
Hej Monica! Tack för din fråga.
Din redogörelse över händelseförloppet visar att det fortfarande finns förare som kör vänstertrafik på våra vägar trots att vi 1967 gick över till högertrafik.Försäkringsbolagets bedömning är lika omdömeslöst som motpartens nonchalanta trafikuppträdande visar.

Det är helt riktigt att väjningsplikten råder – d.v.s. att din man har väjningsplikt mot all trafik på den korsande vägen han avsåg att köra ut på, men att därmed ge trafikanter ”rätt” att köra vänstertrafik utan påföljd är ingenting annat löjeväckande.Motparten har ju i detta fall ett påbudsmärke som enligt vägmärkesförordningen (VMF 2007:90) 2 kap. gäller.Anvisningen påbuden körbana D 2 – Påbudsmärket, påbjuden körbana, anger att fordon endast får köra förbi märket där pilen visar – i det här fallet på höger sida.Din man ska överklaga försäkringsbolagets bedömning för att undanröja sitt ansvar till olyckan.Försäkringsbolagets beslut finner du på forumet försäkringsbolag och domstol
/Ernst
2013-08-12  
Namn Christian
Inkom 11:31
Ämne Är det tillåtet att köra om på en motorvägsavfart?

Hej.
Min fråga gäller avfart från motorväg, E6 söderut mot Landskrona.Efter E6 passerat höjden vid Glumslöv, kommer norra avfarten till Landskrona.Är det tillåtet eller ej, att köra om på själva avfarten? Det är endast en fil.Jag anser att det inte är tillåtet med omkörning.

Svar: Hej Christian! Tack för ditt inlägg.Om det endast är ett körfält så är det naturligtvis inte tillåtet att köra om, men motorvägsavfarter är ofta bredare än så – om det finns plats för två fyrhjuliga fordon i bredd är det dock tillåtet.Det behöver då inte finnas en vägmarkering som skiljer körfälten åt.
/Ernst

 


2013-08-08  
Namn Mathias Bosson
Inkom 13:03
Ämne Öppen bildörr påkörd i P-ruta på ICA Maxis parkering!


Hej,
Undrar vad som gäller om ett fordon kör in i en P-ruta där en bildörr från rutan bredvid precis har öppnats. Den öppnade bildörren dras med framåt ca 1m.Körande bil får lackskador från framlykta till bakdörr.Är en öppen bildörr ett trafikhinder även i en P-ruta eller har bilisten som kör in i en p-ruta ett ansvar att bromsa alt. styra undan så att kollision undviks?

Svar: Hej Matias!
Tack för ditt inlägg.Du skriver att föraren precis har öppnat bildörren. Var bildörren öppen – hur mycket och hur länge?Enligt trafikförordningen (50§) får inte ”fordons dörrar […] inte öppnas på sådant sätt att fara […] uppstår.” Denna bestämmelser gäller även på parkeringsplatser.
/Ernst


2013-08-07  
Namn Marie Hermanson
Inkom 11:11
Ämne Cykelbana som korsar övergångsställe


En fråga:
Som fotgängare på ett obevakat övergångsställe har jag företräde och bilarna stannar snällt eftersom de har väjningsplikt. Men innan jag hinner fram till trottoaren på andra sidan måste jag passera en cykelbana och där forsar cyklisterna fram utan väjningsplikt.Jag måste alltså stanna mitt i gatan framför bilarna tills cyklarna passerat. Har jag uppfattat reglerna rätt?

Jag tycker det är orimligt att inte cyklisterna liksom bilisterna har väjningsplikt vid övergångsställe.
Kan man påverka detta i lokala trafikföreskrifterna för kommunen? (Göteborg)

Svar:
Hej Marie! Tack för ditt inlägg.
En cykel är ett fordon och cyklister har väjningsplikt mot dig som går på övergångsstället. De flesta cyklister känner nog inte till denna regel och utsätter istället dig för risken att bli påkörd.Kanske är det dags för en investering av en obligatorisk allmän trafikantutbildning. Denna utbildning måste starta redan i förskolan och sedan fortsätta genom grund- och gymnasieskolan.De trafiksäkerhetsvinster som kan uppnås är uppenbara, oavsett om personen i fråga kommer att ta körkort eller inte./Ernst2013-08-02  
Namn Leif Risberg
Inkom 12:23
Ämne Högerregel eller huvudled?

Hej
Jag bor I ett litet samhälle utanför Piteå som heter Munksund och genom samhället har det varit högerregeln som gällt, nu har dom byggt om lite och satt dit höga kantstenar mot trottoaren.Min fråga är, gäller fortfarande höger regeln?Några säger att då ska det betraktas som huvudled.Nästan varje dag har vi en situation där en olycka inträffar så vi vill gärna ha ett svar på vilka regler som gäller.

Svar:
Hej Leif! Tack för ditt inlägg.
Högerregeln gäller fortfarande såvida inte vägmärket huvudled har satts upp.
/Ernst


 

2013-08-02  
Namn Kjell Andersson
Inkom 10:41
Ämne Påkörning på motorväg.

Hej .

Menar ni att den som vill ansluta till motorväg eller motortrafikled ej har väjningsplikt utan får köra in i sidan på den på motorvägen/ leden redan körande som av någon orsak inte kunnat ta hänsyn till den “påkörande”?

Jag tycker detta verkar märkligt.

Med vänlig hälsning
Kjell Andersson

Svar:
Hej Kjell! Tack för ditt inlägg.
Anslutningen är en del av motorvägen eller motortrafikleden.Väjningsplikt :Om en accelerationssträcka saknas anges det med vägmärkena väjningsplikt eller stopplikt.

Ömsesidig hänsyn vid körfältsbyte:Om du själv redan kör rakt fram på motorvägen och uppmärksammar att någon vill byta körfält från påfarten så säger lagen att du är skyldig att anpassa din hastighet så att de som befinner sig på påfarten kan byta körfält på ett säkert sätt.Det betyder i klartext att de förare som kör på accelerationssträckan inte kan ”kasta sig in” eller att de förare som kör rakt fram bara kan fortsätta utan att anpassa sin körning i förhållande till trafiken på sidan om sig.
Detta förfarande gäller även vid andra tillfällen då körfältsbyte ska eller behöver ske.Tyvärr så respekterar många trafikanter inte kravet på ett ömsesidigt hänsynstagande vid ett eventuellt körfältsbyte.
/Ernst


Juli 2013
2013-07-26  
Namn Lennart Hjelmstedt
Inkom 12:57
Ämne Är det korrekt?

Det sägs att om jag kommer på en utfart där 30 km/h är föreskrivet, så är jag skyldig att lämna företräde för trafik på en större väg där 50 gäller.

Är det korrekt?

Svar: Hej Lennart! Tack för ditt inlägg.
Hastigheten har ingen betydelse i det här fallet. Är det en utfart så gäller utfartsregel d.v.s. väjningsplikt mot fordon på den korsande vägen.
/Ernst


2013-07-17  
Namn Per-Olov Carlsson
Inkom 19:51
Ämne Omkörning till höger på trefilig väg.

När jag för många år sedan, vänstertrafik gällde, var det enlig VTF påkallat att så snart tillfälle gavs föra fordonet så långt till vänster som det var möjligt.Gäller inte motsvarande vid högertrafik. Så långt till höger så snart tillfälle ges ?Åker man idag på en trefilig väg i samma riktning så är det mycket trafik i mittkörfältet och i det vänstra. Högerkörfältet oftast nästan tomt.

Varför ??Varför inte tillåta omkörning till höger även vid högre hastighet än 70 km/tim? Det vore enklare.

Svar:
Hej Per-Olov! Tack för ditt inlägg.

När högertrafiken infördes 1967 så överfördes regeln att hålla till vänster så snart tillfälle gavs till att då gälla till höger istället. Enklare ja – men trafiksäkrare?Anledningen till att vi trafikanter har svårt att följa regeln att nu hålla till höger är många.Kanske kommer det en ändring om tillräckligt många kör om till höger trots att riskerna är större med slalomåkning mellan körfälten som följd i allt för höga farter med de ökade risker som därmed uppstår.

En motivering till ändring får i så fall inte vara liknande den som Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) sa i intervju i juni 2011 att det kan bli möjligt att cyklister tillåts svänga höger vid trafiksignal som visar rött sken och att de även skulle få möjlighet att köra mot färdriktningen på enkelriktade gator.Motiveringen var att många redan bröt mot reglerna. Han ansåg att det är bättre att ”under ordnade former se till att det blir lagligt”.Är det så att om tillräckligt många bilister struntar i ”att hålla höger” kommer regeln då att ändras så att den förseelsen också blir laglig, eller?Det finns trots allt regler som ger laglig möjlighet till omkörning på höger sida
/Ernst2013-07-17  
Namn Lilette Andersson
Inkom 17:55
Ämne Får man köra mot trafiken?

Är det tillåtet för boende på en enkelriktad gata att köra mot trafiken?

Svar:
Hej Lilette! Tack för ditt inlägg.
Naturligtvis inte – de boende är inget undantag.
/Ernst


2013-07-12
Namn Anna Landegren
Inkom 15:18
Ämne Hur ska man köra i en sådan här korsning?

Min fråga handlar om en specifik korsning som ligger utanför Skara och hur man ska köra där.Vägen heter Brogårdsleden och där kommer man fram till korsningen V184 där man kan välja att svänga vänster mot Falköping eller höger mot Lidköping.det är ett körfält hela tiden på Brogårdsleden samt vägren.då man kommer fram för att kunna sbänga är det bredare så där brukar de bilar som ska mot Falköping placera bilen till vänster så att de bilar som ska mot Lidköping placera sig till höger.Detta för att det skulle bli en jätte ”propp” om att skulle köa en och en fram till det att man tar sin sväng.

Min fråga är: jag låg med min bil till höger för att svänga höger. På min vänstra sida ligger en bil m släp samt en personbil placerad. plötsligt då jag är i höjd m personbilen så svänger den rätt in i min vänstra sida.hon ligger alltså med sin bil placerad till vänster och svänger rätt ut i mig utan att se sig för.Vem bär ansvaret för detta?Hur ska man köra i en sådan här korsning?
Tacksam för svar//Anna

Svar:
Hej Anna! Tack för ditt inlägg.I en vägkorsning som inte har någon vägmarkering och det är plats för två fyrhjuliga fordon placerar man sig på det sättet och just av den anledning som du har beskrivit.Enligt min mening har den andra föraren brustit i uppmärksamhet före körfältsbytet.
/Ernst


 

2013-07-11
Namn Stefan Ekström
Inkom 16:09
Ämne Får man hindra och störa?

På en enkelriktad gata i stan brukar vissa invandrare ställa sina bilar i bredd så de tar upp hela gatan och står stilla och ibland för de även oväsen genom att använda signalhornet på bilen,jag har filmat och tagit bilder på detta och blir hotad av dem och polisen kan inget göra,vad gäller för regler,har jag rät att filma och fota för bevis och vad har polisen för skyldighet då de inte bevitnar detta själva

Svar:
Hej Stefan! Tack för ditt inlägg.
Enligt trafikförordningen grundbestämmelser får trafikant inte i onödan hindra eller störa annan trafik samt visa hänsyn till dem som bör eller uppehåller sig vid vägen.Ju mindre samhället är och de knappa resurser som polisen förfogar över desto mindre prioriteras detta tilltag som du beskrivit ovan.

Polisen har ju fått informationen av dig och borde enligt min mening självklart har de skyldighet att reda ut hur det förhåller sig på den aktuella platsen,Du har rätt att filma vad du vill på allmän plats även om någon motsätter sig det.Gör en polisanmälan om du har blivit hotad och visa en kopia av filmen till polisen så får vi hoppas att de tar tag i ärendet. Ett vittne är alltid bra som kan bekräfta vad som har hänt………………………..Stefan skriver 14 juli ang får man hindra
Ville bara visa en bild tagen för någon dag sedan då detta var andra gången det hände och det var även denna gång invandrare, polisen kan inte ta dem på bar gärning och inget händer när jag visar bilder
/Stefan Ekström

Kommentar :
Det spelar väl knappast någon roll vem eller vilka som blockerar vägen, eller?
/Ernst


2013-07-11 
Namn Bengt Sjögren
Inkom 14:23
Ämne Hur man kommit på detta är för mig ofattbart!

Jag tycker att det är helt vansinnigt att man skall blinka när man kör rakt fram och inte blinka när man svänger i en rondell.Blinkers skall väl användas när man svänger eller byter körfält!!!!!Det finns säkert många som är glada för nymodigheten och det är dom som överhuvudtaget inte använder blinkers.Hur man kommit på detta är för mig ofattbart!

Svar: Hej Bengt! Tack för ditt inlägg.Tack för att du reagerar.
/Ernst


2013-07-10  
Namn Helene Johansson
Inkom 16:07
Ämne Är det tillåtet att köra om?

Är det tillåtet att påbörja en omkörning efter att man passerat tilläggstavlan med avstånd till Lokaliseringsmärket F 17, ”Minskning av antal körfält” ?Frågan gäller på väg 2+1 med hastighetsbegränsning 100 km/h, men där begränsningen blir 70 km/h efter avsmalningen ( pga korsande väg ).

MVH

Svar:
Hej Helene! Tack för din fråga.
Ja, det är tillåtet. Tilläggstavlan anger i meter hur långt det är kvar innan
det blir ett körfält.Det är upp till förarens ansvar att bedöma om omkörning kan ske på ett säkert sätt, eller om omkörningen ska avbrytas med hänsyn till avstånd till dess vägen smalnar av och den omkördes hastighet.
/Ernst


2013-07-07  
Namn Ulf Nilsson
Inkom 11:47
Ämne Omkörning i vägkorsning?

Hej!
En utopisk fråga.
Man gör en omkörning ute på en rak landsväg där sikten är fri, väl uppe vid sidan om den bil som skall köras om kommer det från en anslutande väg på vänster sida plötsligt ut en bil.Denna bil kör åt det håll där den omkörande kommer ifrån.Det uppstår en frontalkrock. Hur bedöms skuldfrågan?
Med vänlig hälsning
Ulf Nilsson

Svar:
Hej Ulf! Tack för din fråga.
Det framgår inte av din beskrivning ovan om den omkörande föraren kör på en huvudled eller om föraren från väganslutningen från vänster har väjningsplikt eller inte.1, om föraren från den anslutande vägen från vänster har väjningslikt bedöms denne som ansvarig.2, om föraren från den anslutande vägen från vänster inte har väjningsplikt bedöms den förare som kör om som ansvarig till olyckans uppkomst.
/Ernst


2013-07-02
Namn Marie Hydén
Inkom 16:40

Ämne Parkeringsböter i sin egen trädgård.

Kan man få parkeringsböter i sin egen trädgård?Bor i bostadsrätt och q- park har nu bötfällt.

Svar:
Hej Marie! Tack för ditt inlägg.
Med en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet/villa och har ansvar för att reparera och underhålla den.Den gemensamma tomtmarken ägs av alla medlemmar i föreningen där det i avtalet mellan dig och bostadsföreningen bör stå angivet hur marken får disponeras.Där bör stå var parkering får ske i annat fall kan jag inte se något hinder för parkering i anslutning till huset.
/Ernst


Juni 2013
2013-06-19
Namn Marcus
Inkom 17:46
Ämne Är det tillåtet att parkera på vänster sida av vägen?

Hej jag undrar om jag får stå på vänster sida på en återvändsgata?Alltså om det är samma som för enkelriktadgata?
Mvh

Svar:
Hej Marcus! Tack för ditt inlägg.
Nej, det är inte tillåtet. Parkerring på vänster sida i färdriktningen på gatan innebär att du kör vänstertrafik.
/Ernst


 

2013-06-19
Namn Raffe
Inkom 12:20
Ämne Placering på enkelriktad gata.

Hej.
Jag har varit med om en incident.Jag kom körandes på en smal enkelriktad gata där 30km/h gäller. Bilar står parkerade i sidled på vänster sida.
Jag har för avsikt att svänga vänster i en korsning längre fram.På min vänster sida står det bilar i sidled och det förekommer också en familj som står och lastar ur sitt bagage.Jag placerar mig i mitten för att ge dem utrymme samt blinkar ca 20 m innan korsningen. jag anpassar min fart inför en vänstersväng samt att det kan springa fram barn bakom bilarna på vänster sida.

Vid Korsningen finns det ett obevakat övergångsställe.När jag kommer fram till korsningen och ska svänga vänster så försöker bakomvarande bil göra en omkörning på min vänster sida vilket medför en kollision.vägen är inte anpassad för en omkörning men det finns inga skyltar som påpekar detta.Vems fel är då detta?

Mvh

Svar:
Hej Raffe! Tack för ditt inlägg.
Vid körning på en enkelriktad gata är det viktigt att du kör så nära den vänstra körbanans kant som möjligt och olyckan hade inte kunnat ske.Med ”rätt” placering så undviker du också att någon cyklist kan passera till vänster om dig.
/Ernst


2013-06-18
Namn Joachim
Inkom 19:41
Ämne Vändning på väg där det råder stoppförbud?

Hej.
Är det förbjudet att vända på en väg där det är stoppförbud?Vägmärket ”förbjudet att stanna” finns där, i övrigt är det helt fri sikt.

Med vänlig hälsning
Joachim

Svar:
Hej Joachim! Tack för ditt inlägg.
Nej, om du kan utföra vändningen utan att behöva stanna, inte hindrar trafiken och det kan ske utan fara.
/Ernst2013-06-14
Namn Bosse Lindström
Inkom 16:35
Ämne Hur nära ett övergångsställe får man parkera?

Hur nära framför ett övergångsställe får man parkera fordon?

Svar:
Hej Bosse! Tack för ditt inlägg
Det råder stopp- och parkeringsförbud inom ett avstånd på tio meter före ett övergångställe.
/Ernst


2013-06-10
Namn Charlie
Inkom 19:23
Ämne Påbackning av barncykel – vems fel?

Vems fel är det om jag backar över en barncykel som är parkerad bakom min bil när jag backar ut från min egen uppfart?

Svar:
Hej Charlie! Tack för ditt inlägg.
Du ska själv förvissa dig om att du kan backa utan att det händer något.
/Ernst


2013-06-09
Namn Peter
Inkom 20:18
Ämne Vems fel när någon backar på en bil som har en öppen bildörr?

hej jag skulle vilja fråga om en sak som hände mig härom dagen ,jag hade parkerat bredvid en återvinningsstation och skulle slänga lite kartonger,Men när jag skulle köra därifrån så var jag tvungen att backa en liten bit bakåt för att komma runt , men då jag backade hade en bil parkerat bakom migså när jag skulle backa var jag tvungen att backa mellan bilen och containern då hade bilföraren lämnat sin vänstra bakre bildörr helt öppen och jag backade in den ,jag såg inte dörren,Vems fel är det ,är det mitt fel som backar eller är det den parkerade bilens fel som hade dörren öppen helt

Svar:
Hej Peter! Tack för ditt inlägg.
Om du backar är ansvaret ditt helt och hållet. Du ska förvissa dig om att det kan ske utan fara.
/Ernst


Maj 20132013-05-14
Namn Jörgen Norman
Inkom 21:51
Ämne Får man parkera där det råder parkeringsförbud?

Får man parkera sin bil på gatan utanför sitt eget garage ?

Svar:
Hej Jörgen! Tack för ditt inlägg
Enligt 3 kap. 55 § trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte parkeras på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras. Det sägs ingenting om att förbudet inte gäller fastighetsägaren.Det är inte troligt att en parkeringsvakt kontrollerar om det är du som har parkerat din bil framför garaget.Om du får en parkeringsbot ska du naturligtvis överklaga då det juridiskt inte kan anses att du väsentligen har försvårat för någon som dessutom inte har någon anledning att köra in till din fastighet utan ditt medgivande.
/Ernst

 2013-05-10
Namn Ola
Inkom 17:58
Ämne Så vems är felet om vi båda ska hålla uppsyn?

Hej!
Jag råkade ut för en liten krock idag på en parkering.Det var så att jag körde upp på en parkering och såg att man inte fick stå där.Det gick inte att vända där utan jag fick snällt backa bakåt på själva leden som är runt parkeringen. Det är alltså parkeringsplatser både till höger och vänster om mig.Jag håller god koll i backspegel och ser inget bakom mig. Kollar snabbt åt vänster och ser en bil ligga i filen jag ska köra in i för att kunna köra runt parkeringen, det går att backa och komma runt den vägen med,Tar åter koll i backspegeln och i samma stund hör jag en smäll. Då har någon backat ut ifrån sin parkeringsplats precis framför mig. Dennes bil var kanske ute max 1/4 ur parkeringsfickanPilarna som syns på kartan finns inte kvar om det spelar någon roll.Jag har skickat med en bild med en liten illustration om hur det gick till.Jag är den blåa rutan. Jag kom ifrån den svarta rutan och det var fullt överallt så det fanns ingen direkt chans att vända runt bilen utan att backa ut där.Backar en bit och ser gul bil på min vänstra sida och behöver backa en bit till
för att kunna komma in gul bils väg och köra runt. fortsätter någon meter till då det smäller då röd bil backat ut max 1/4 av sin bil och där är vi.

Så vems är felet om vi båda ska hålla uppsyn?

Med vänlig hälsning
Ola

Svar:
Hej Ola! Tack för ditt inlägg och din tydliga förklaring över hur det hela gick till.Om båda förarna är under backning kommer försäkringsbolaget sannolikt anse att ni båda har brustit i uppmärksamhet.Om däremot någon av er har ett trovärdigt vittne som intygar att ena bilen stod still vid sammanstötningen kan bedömningen bli att motpartens förare får ta på sig ansvaret.
/Ernst


2013-05-02  
Namn Ingela Ohlsson
Inkom 19:42
Ämne Är det för kort avstånd?

Hej,
jag har en fråga ang korsningar.Jag ställde mig bakom första bilen i korsningen. Han inser dock att bussen som kommer och ska svänga vänster in på ”vår” väg behöver mer plats.Mannen backar sin bil utan att titta bak och kör in i min. Jag håller ca 1,5 meter bakom honom.
Är det för kort avstånd?Har hört att man ska hålla en bils avstånd i korsningar. Stämmer det?Ska inte han titta innan han backar? Tänk om det kommit en gående?
Tack för hjälpen

Svar:
Hej Ingela! Tack för ditt inlägg.
Ansvaret ligger på den förare som backar. Det finns inga förmildrande orsaker.Beträffande avståndet mellan fordon så ska avståndet anpassas så att det inte finns risk för påkörning om framförvarande fordon saktar i eller stannar.
/Ernst


April 20132013-04-26 
Namn Bruno Sjöstrand
Inkom 18:56
Ämne Vad skall jag göra?

Bor vid en väg 50 väg och har en liten lastbil, jag måste backa varje gång jag skall in på min infart. jag brukar bromsa så dom bakom ser det och sen sätter jag på varningsblinkers. Släpper fram dom mötande bilarna kollar i backspeglarna att det är grönt att backa.får jag göra detta?. skall sägas att denna 50 väg är väldigt trafikerad. så ofta är det en lång kö bakom mig. Men jag kan ju inte stå i vägen hur länge som helst.Förstår att det är mitt fel om jag backar in i bilen bakom, men vad skall jag göra annars i denna situation.

Svar:
Hej Bruno! Tack för ditt inlägg.
Du verkar förstår vilka krav som ställs på dig som förare.Visst får du köra som du har beskrivit. Med tanke på att vägen är hårt trafikerad så är det trafiksäkrare att backa in så att du därmed har full kontroll när du kör ut nästa gång.Jag skulle råda dig att sakta in i god tid och om det är kö bakom dig stanna före infarten med varningsblinkers eller vänstertecknet på. Sedan är det tyvärr bara att vänta tills du observerar att någon stannar bakom dig och hjälper dig in.Det är absolut bättre att du väntar tills du är helt säker på att du kan backa utan risk – för ansvaret, som du så riktigt påpekar är ju ditt.
/Ernst2013-04-25  
Namn Nils Mattson
Inkom 21:49
Ämne Är det tillåtet att backa på en huvudled?

Fråga;
tillåtet att backa på huvudled? om man tex bor nära väg och ej har möjlighet att vända på egen tomt/mark .Kan man då få lov att kör över imotsatt körfält för att ”snabbt” stanna och backa in på sin P -plats ?

Svar:
Hej Nils! Tack för ditt inlägg.
Ja det är tillåtet men när du backar är ansvaret ditt. Kanske en vinkelbackning är ett säkrare alternativ?
/Ernst2013-04-19  

Namn Mike V
Inkom 19:22
Ämne Krock vid omkörning – vems fel?

Krock vid omkörning.Tex. Bil 1 påbörjar omkörning förbi bil2 på 90 väg. Bil 2 kör 70km/h och bil 1 kollar alla speglar och kollar fram att det är fritt och blinkar vänster och påbörjar sin omkörning och hamnar sida vid sida med bil2.Då händer det att bil2 får sladd eller vindpust och smäller till bil1 och skapar skada på bil1 högersida. Vems fel?

Svar:
Hej Mike!
Tack för ditt inlägg.Bestämmelserna vid omkörning är tydliga men ändå händer det olyckor såsom du beskriver.Du skriver inte om hur mycket i sidled sladden eller vindpusten blev för föraren av bil 2. I det här fallet kan de inte uteslutas att båda förarna anses vållande till den uppkomna olyckan.Den förare som kör om ska hålla ett betryggande avstånd i sidled till den som blir omkörd medan den förare som blir omkörd ska hålla väl till höger.
/Ernst


Mars 2013
2013-03-22  
Namn Fredrik
Inkom 23:36
Ämne Bussregeln gäller den här?

Bussreglen gäller den?En fråga angående busshållsplats längs en landsväg med 100 km/h. Det finns en ficka till bussen med en kort accelarations-sträcka.Har den rätt att gå ut när det är en 2+1 väg men vid hållplatsen är det endast 1 körfält.Ska jag lämna företräde?

Svar: Hej Fredrik! Tack för ditt inlägg.Bussföraren har skyldighet att lämna dig företräde eftersom bussregeln – där du ska lämna företräde, gäller vid hastigheter 50 eller lägre.
/Ernst2013-03-18  

Namn Carina Eriksson
Inkom 22:31
Ämne Finns det någon regel på hur långt avstånd det ska vara vid väjningsplikt?

Hej!
Har en fråga. Jag kom åkande och skulle ut på en större väg, jag har väjningsplikt.Ser en bil som befinner sig ca 100-130 meter före korsningen, där jag ska köra ut. Jag gör då bedömmningen att jag utan problem ska hinna ut före honom, hastigeten är 50 km på platsen.När jag kommit ca 60-70 meter på den större vägen så blir jag på körd bakifrån.Min bedömmning är alltså att den påkörande bilen kört ca 160-200 från det jag
ser honom tills dess han kör in i mig.Jag har dömts som vållande till olycka pga att jag har väjningsplikt??PÅ platsen är sikten god, men det hade börjat skymma vid tidpungten för olyckan.Nu till min fråga: Finns det något regel på hur långt avstånd det ska vara vid väjningsplikt?Tycker inte själv att jag har varit oförsiktig eller vårdslös i trafiken. Har kört bil i drygt 34 år och aldrig varit vållande till någon olycka.Vet ni om det finns något prejudikat i någon annan dom som jag kan hänvisa till?Bilen som körde in i mig var en taxi.Tacksam för svar då jag känner mig orättvist dömd.Hälsningar Carina

Svar:
Hej Carina! Tack för ditt inlägg.
I det här faller har försäkringsbolaget bedömt helt rätt.Väjningsplikten består av två delar: 1, i god tid sakta ner och lämna företräde – det kravet har du uppfyllt2, när du sedan fortsätter din färd får du inte hindra eller utgöra fara – här har du inte uppfyllt kravet.
/Ernst2013-03-16  

Namn Anders Engqusit
Inkom om 23:38
Ämne Hur länge måste man vänta innan rött ljus slår om till grönt?

Hur länge måsta man stå vid ett rödlyse om det inte slår om. En vanlig intervalll är vä, ca; 1,5min.Om man ståt 4 minuter får man åka då då

Svar:
Hej Anders! Tack för ditt inlägg.
I princip får du inte passera en röd signal – tänk på om du ska passera en järnvägskorsning – har signalen hängt sig eller kommer tåget snart? Det händer rätt ofta att trafiksignal inte växlar från rött till grönt ljus i en ljusreglerad vägkorsning. Detta är särskilt förekommande när lätta fordon, motorcyklar etc. kommer fram till korsningen så påverkar tyngden inte den sensor som finns i vägbanan som ser till att signalen slår om efter en viss tid.Jag kan dock inte finna något domslut som säger hur vi ska bära oss åt när detta sker. Själv brukar jag invänta tre ljusväxlingar och sedan köra med skärpt uppmärksamhet.
/Ernst

 


Februari 2013


2013-02-19 
Namn Ericzén
Inkom om 14:20
Ämne Backa eller köra ut från garageutfart?

 

Hej!

Jag bor med en enkelriktad gata utanför mitt hus, från min garageutfart sett är det alltså enkelriktat åt höger.

Eftersom denna gata ses som en ”genväg” genom områden av många efterlevs inte regeln om enkelriktat utan det är rentav mer trafik mot trafikriktningen än tvärtom.

Därtill brukar hastigheten på fordonen vara väldigt hög. Har påpekat detta problem till såväl polisen som kommunen utan att det vidtagits ngr åtgärder.

När jag ska ut från parkeringen är det pga ett plank och ibland även parkerade bilar helt skymd sikt åt höger.

Vid flertal tillfällen har det uppstått situationer där en krock med nöd och näppe har undvikits, och vid ngr tillfällen har otrevliga diskussioner uppstått där det bla påstås att eftersom jag backar ut med endast möjlighet att ha uppsikt till vänster bär hela ansvaret – oavsett om ett fordon framfört mot färdriktningen kör in i min sida.

Spontant kan jag tycka att det verkar helt absurt – men kan det vara så?

Gör det ngn skillnad om en kollision uppstår då jag istället för att backar ut kör ut med fronten först?

Vilka skyldigheter har jag i en sådan här situation?

Vad kan jag göra för att undvika en farlig situation?


Svar:
Hej Ericzén! Tack för ditt inlägg.

Trafikanter som kör mot färdriktningen blir allt vanligare och är tyvärr inte något prioriterat arbetsområde för polisen.

Så till dina frågor:

  1. Backar, när du backar är ansvaret helt och hållet ditt – är att likställa med väjningsplikt.
  2. Kör, när du kör ut på vägen har du väjningsplikt enligt utfartsregeln.
  3. Du har definitivt bättre möjlighet att upptäcka andra trafikanter om du kör ut.

/Ernst

 


2013-02-11 
Namn Malin Björkman
Inkom 21:47
Ämne Fråga om tillåten parkering.

 

HEj!

Fråga om tillåten parkering. Parkering ej tillåten 10 meter från korsning, det vet jag.

Men hur nära ett farthinder får man parkera?

Farthindret är av typen ”slalom” utan höjdskillnad och befinner sig i ett villaområde och vägen är av typen genomfarts-.

Genom att parkera (i mitt tycke) för nära det andra farthindret blir det väldigt mycket sväng för oss andra! Undrar vad lagen säger.


Svar:
Hej Malin! Tack för din fråga.

Om det inte finns en cykelöverfart eller ett övergångsställe vid farthindret så är det tillåtet att parkera ända fram till farthindret såvida även större fordon kan passera hindret.

Om jag uppfattad dig rätt så är det troligt att farthindren har byggts för att få oss trafikanter att hålla en extra låg hastighet.

/Ernst

 


2013-02-05 
Namn Ola Riisager
Inkom om 21:14
Ämne Trafikregler för spårvagnar och bussar i lokaltrafik.

 

Hejsan….

Vore glad att få lite hjälp med några frågor som jag har undrat länge över och som är både krångliga att hitta på nätet och även svåra att tyda.

  1. Vad gäller för spårvagnar/bussar som kör på ”eget” körfält/körbana eller i samma körbana som bilister och de passerar obevakat övergångsställe, måste de stanna ?
  2. När måste spårvagnar/bussar stanna för bilister/gångtrafikanter, tänker mer som exempel ?

Tackar så jättemycket för svar och hjälpen..

Mvh Ola Riisager

Svar: Hej Ola! Tack för din fråga.

Om spårvagns- och/eller bussföraren (kollektivtrafik) inte har en s.k. kollektivsignal som indikerar ”stopp” har förarna inte skyldighet att stanna.

Om kollektivsignalen saknas är alla förare av fordon skyldiga att lämna de gående företräde.

Däremot ska de gående lämna spårvagnsföraren fri väg såvida inte spårvagnsföraren har väjningsplikt som utmärkts genom vägmärke.

/Ernst

 


2013-02-06
Tillägg från Svante Johansson (inkom 2013-01-24)
Inkom 14:42

 

Tack för ditt svar!

Ursäkta, jag har nog inte uttryckt mig tillräckligt klart!

Den nya dragningen av snabbspårvägen dras genom Solna/Sundbyberg och där kör spårvagnen på samma gata som bilarna förr hade själv!

Alltså på en gemensam gata!

Det finns inga kollektivtrafiksignaler utan bara trafiksignaler!

Spårvagnsföraren får alltså stopp i en trafiksignal när de gående har grön gubbe!

Måste spårvagnen stanna för denna röda signal?

När en spårvagn kör på en trafikerad gata behöver han då lämna företräde åt gående vid ett övergångsställe?

mvh

Svar: Hej Svante! Tack för dina följdfrågor.

Om spårvagnsföraren inte har någon s.k. kollektivsignal har föraren inte skyldighet att stanna. Det är ju olyckligt att inte trafiksignalsystemet är fullt utbyggt ännu.

Den vanliga signalbilden som finns i vägkorsningar är avsedda för fordonsförare och dit räknas inte en spårvagn.

Det är ju knappast trafiksäkert att ha grön signal för gående när signal som reglerar spårvagnstrafiken saknas. Sundbybergs stad har här ett ansvarstagande vid en eventuell olycka.

Jag har varit i kontakt med Sundbybergs stad som bekräftar att alla övergångsställen som korsar tvärbanespåren kommer att vara trafikreglerade för gående och spårvagnar när tvärbanan börjar trafikera vägen igen.

Om kollektivsignal S visas har fordons- och spårvägsförare skyldighet att stanna. Likaså om det finns ett vägmärke för väjningsplikt uppsatt.

Om vägmärke saknas har alla trafikanter skyldighet att lämna fri väg åt spårvagnen.

/Ernst


Januari 2013


 

2013-01-09 
Namn Cecilia
Inkom 22:32
Ämne Byta körfält.

 

Hejsan! På en väg där det är två filer och 60 km/h i timmen också är det trafiklysen längre fram och det är även kö och jag blinkar vänster för att byta körfil men ser att en bil bakom i det körfältet jag ska byta till kör väldigt fort.

Så jag stannar kvar i mitt fält tills han kör förbi, men så kör han inte förbi utan han kör rätt upp på refugkanten som finns i mitten också kommer den mannen ut och säger att det är mitt fel att han körde upp för kanten för han trodde jag skulle byta fil mitt framför han så han hann inte bromsa.

Det är väl inte mitt fel? l?

Han måste väl kunna bromsa och anpassa hastigheten om vi andra står stilla vid trafiklysena och om jag fortfarande är kvar i mitt körfält?

Mvh Cecilia


Svar:
 Hej Cecilia! Tack för din fråga.

Det här är en bedömningsfråga.

Om den omkörande var nära när du gav tecken kan denne ha uppfattat som om du hade för avsikt att byta körfält och därigenom ha blivit skrämd.

Har du inte förflyttat din bil i sidled så har du i vart fall inte företagit något körfältsbyte, men om du först hade kontrollerat om det var fritt att göra ditt val hade olyckan förmodligen inte skett.

/Ernst2013-01-17 

Namn Dhia
Inkom 13:10
Ämne Hur bör man vända på landsväg

 

Hello Sir!
Jag har körkort Svenska två år sedan, och nu vill jag få Taxiförarlegitmationen.

In körning prova inträffade i en linje när han frågade Inspector mig en landsväg jag måste tillbaka till centrum stad. regel har som jag lärde mig här i Sverige säger att han måste komma till platsen på högern någon liten gren jag arbetar skift och sedan återvända till landsbygden vägen,

men i processen för taxi körning är inte tillåtet att tillämpa denna regel på den eftersom det kostar kunden en extra fråga är vad är det rätta sättet att arbeta en vändning på väg?äg?

Svar: Hej Dia! Tack för din fråga.

Lagen säger: Du får svänga endast om det kan ske utan hinder för mötande trafik och utan fara eller onödigt hinder för bakomvande trafik.

1, då risken är särskild stor att du blir påkörd av bakomvarande fordon vid vänstersväng på landsväg bör du avstå från att svänga vänster vid skymd sikt och tät trafik.

2, om det finns ett markerat körfält för vänstersväng använder du det.

3, om du har bakomvarande trafik kan du släppa förbi dem i god tid alternativ köra vidare svänga höger och vända på den vägen för att sedan köra tillbaka.

/Ernst2013-01-22

Namn Svante Johansson
Inkom 14:03
Ämne Behöver spårvagnar stanna vid trafiksignaler?

 

Hej!

Det har kommit upp skyltar i vägbanan att ”Titta upp Spårvagnar behöver inte stanna vid övergångsställen”!

Övergångstället är signalreglerat!

Försöker hitta vilka trafikregler som gäller för spårvagn men hittar inte vad jag söker!

Behöver spårvagnar inte stanna vid trafiksignaler?

Stopp. Fordon få inte passera stopplinjen eller om sådan saknas signalen.

Är det bara vid kollektivtrafiksignaler?

Stopp. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.

Mvh

Svante Johanssonson


Svar:
Hej Svante!! Tack för din fråga.

Om spårvagnsföraren har signalbilden Signalbild lodrätt sträck” betyder att spårvagnen får fortsätta framåt.

Om denna signalbild syns har de gående röd signal.

Upplysningen är förmodligen en uppmaning till de gående som går mot röd signal vilket i det här sammanhanget betyder att det är förbjudet att beträda spårvägskorsningen.

/Ernst


Andra års inlägg i forumet trafikregler frågor och svar

2014 >>, 2012 >>2011 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.