Utländska körkort är giltiga i Sverige. Vad är viktigast? Friheten eller trafiksäkerhet?

— by

Utländska körkort i Sverige

I Sverige får den som har körkort i ett annat land köra bil. Det är egentligen inget konstigt med det. På våra svenska vägar ser vi dagligen ett stort antal bilar med utländska registreringsskyltar. Vi svenskar får också köra bil i andra länder på vårt svenska körkort. I vissa länder krävs det att du har ett s.k. internationellt körkort, vilket är detsamma som en översättning av ditt körkort. Det är alltså ingen ny behörighet eller så.

Den som kommer till Sverige för att bo eller arbeta här får köra bil på det körkort man har med sig från sitt hemland. Det gäller hur länge du än bor i Sverige. Från och med den dagen man får permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige gäller körkortet från hemlandet i ett år. Sedan blir det ogiltigt. Kommer du från ett land inom EES, Schweiz eller Japan kan du byta ut ditt utländska körkort mot ett svenskt. Du behöver inte göra något förarprov.

När jag arbetade som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov mötte jag många som kom från andra länder. De hade fått PUT och behövde ta ett svenskt körkort för att få fortsätta att köra bil i Sverige. Vissa av dessa körde bra och klarade sin uppkörning direkt. Andra körde mindre bra och fick göra om sin körning. En annan grupp av dessa med körkort i andra länder kunde inte köra bil alls. De låg långt under kraven för det svenska körkortet. Egentligen är detta inget konstigt i sig, förrän man betänker att många av dessa hade kört bil i Sverige under flera år medan de väntade på sitt PUT. Jag har många minnen från körprov där jag fått ingripa konstant under körningen, från dess början till dess slut. Endast p.g.a. mina ingripanden undvek vi att några allvarliga olyckor skedde. Första gången jag var med om ett sådant körprov gick det upp för mig att det finns väldigt många livsfarliga förare på våra svenska vägar. Väldigt många som inte har en aning om hur de ska bete sig för att köra trafiksäkert. I en artikel i Svenska Dagbladet/SVD från 15 augusti 2003 togs just denna fråga upp. Du kan läsa artikeln här. Dåvarande Vägverket (numera Trafikverket) skulle påbörja en utredning om huruvida asylsökande skulle få köra bil i Sverige i väntan på sitt permanenta uppehållstillstånd. Skälet till denna utredning var att man menade att många av de med körkort från andra länder saknade grundläggande kunskap om trafiksäkerhet och därför utgjorde en större risk på våra svenska vägar, särskilt under vintertid. Det finns ytterligare en utredning gjord i ämnet. Den påbörjades av VTI (Statens Väg och Transportforskningsinstitut) under 2004.

 

Ett känsligt ämne

Detta ämne är lite känsligt att beröra då det lätt kan hamna i ett eller användas av ett främlingsfientligt fack. Även om trafiksäkerhet i sig inte har något alls med främlingsfientlighet att göra. Själv har jag däremot inte kunnat släppa saken utan tänker ofta på vilka som befinner sig bakom ratten på de svenska vägarna. Det är ingen hemlighet att körkortsutbildningen i många länder ligger långt efter den svenska. Vad jag däremot vet är att vi än i dag har väldigt många bilförare ute på våra gator och vägar som inte har det säkerhetstänk som vi kräver av andra. Hur kan vi ha det så? Hur kan vi begära att några ska genomgå en gedigen trafikutbildning för att få köra en endaste meter på egen hand, medan andra får ge sig ut i trafiken utan att vi har den minsta koll på vad de kan och vad de inte kan? Denna situation måste rättas till. Vi vet redan nu från vilka områden i världen de som löper störst riska att hamna i trafikolyckor kommer ifrån, så det bör inte vara så svårt att vidta rätta åtgärder. Utredningen från VTi pekar ut två exempel; Mellanöstern och Nordafrika.

För inte så många dagar sedan väckte en artikel i Expressen stor uppmärksamhet. Tingsrätten i Blekinge friade en person som inte kunde visa upp något körkort då det sades ha försvunnit. Tingsrätten ansåg att det inte var ställt bortom rimligt tvivel att personen faktiskt har ett körkort från sitt hemland och att det var upp till åklagaren att bevisa att så inte var fallet (artikeln går att läsa här ). Har då inte situationen blivit smått absurd? Tingsrättens dom innebär ju i praktiken att alla som inte kan visa upp ett körkort från ett annat land faktiskt kan få köra bil ändå.

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) skrev i juni 2010 ett brev i ämnet till dåvarande Integrations, -och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni, där de belyste precis samma sak, nämligen att många av dem som fötts i ett annat land än Sverige löper större risk att bli inblandade i trafikolyckor. NTF efterfrågade åtgärder från politiskt håll för att komma tillrätta med problemet. Så vitt jag vet har det inte hänt mycket på den fronten sedan dess.

 

Frihet eller trafiksäkerhet?

Ska då inte människor från andra länder med utländska körkort få köra bil här? Hur blir det då med turister som billedes besöker landet eller som kommer hit och vill hyra bil, eller den som kommer hit för arbete eller studier? Självklart ska den som besöker Sverige, som exempelvis turist, få framföra sitt fordon på de svenska vägarna, men jag anser det långt ifrån självklart att alla per automatik ska ges tillåtelse att köra bil här. Jag hävdar att den som kommer till Sverige med utländska körkort från något av högriskområdena, t.ex. Nordafrika och Mellanöstern inte automatiskt ska få köra bil i Sverige. Att automatiskt ge dem som kommer från en helt annan trafikkultur än den svenska tillåtelse att köra bil här och där vi inte har några garantier för att denne genomgått en körkortsutbildning värd namnet, är som ett hån mot hela den svenska satsningen på trafiksäkerhet.

Jag vill se att detta åtgärdas snarast, så att Nollvisionen (inga dödade eller allvarligt skadade i trafiken), även kan inkludera detta område.

 

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *