Vägkorsningar med olika utföranden med/eller utan väjningspliktWidget not in any sidebars

Olika typer av korsningar och regler


Vägkorsningar kan utformas på olika sätt och i de flesta vägkorsningar gäller högerregeln.

Fyrvägs- eller tre- vägskorsningar allmänt kallade T-korsningar och cirkulationsplatser. En del av korsningarna är förskjutna i sidled till varandra.

I de allra flesta vägkorsningar gäller högerregeln. I korsningar mellan väg/järnväg och plankorsning kan bommar och särskilda ljud- och ljussignaler förekomma.

Om särskilda skäl finns förses vägkorsningarna med vägmärket väjningsplikt, STOP eller med trafiksignaler.


vagkorsning
Den vanligaste förekommande vägkorsningen den s.k. fyrvägskorsningen är en korsning där två vägar möts i samma plan.

 

 

väjningsplikt b2-1trafiksignaler

Korsningarna kan vara försedda med, vägmärke väjningsplikt, stopplikt eller trafiksignaler.

 

 

t14
Flervägsstopp
Där vägmärket STOP finns uppsatt kan även tilläggstavlan flervägsstopp förekomma vilket innebär att alla förare från anslutande vägarna har skyldighet att först stanna och sedan lämna företräde innan de kör ut i vägkorsningen.

 

t13
flervägsväjning
Där vägmärket väjningsplikt finns uppsatt kan tilläggstavlan flervägsväjning förekomma vilket innebär att alla förare från de anslutande vägarna har skyldighet att lämna företräde innan de kör ut i vägkorsningen.

 

suv-att-forlanga-sin-penis-reklam

 

vagkorsning_bild_forskjuten
Förskjuten korsning
Förskjuten korsning är en vägkorsning där vägarna är förskjutna i sidled

I den förskjutna vägkorsningen uppstår ofta problemet att föraren inte håller ut till höger och därmed blockeras korsningen. Fordon som kommer framifrån och från höger och som ska köra in på vägen kan inte komma fram. För att undvika att hamna i en sådan situation bör du se till att du håller ut till höger innan du påbörjar din fortsatta färd så att mötet kan ske på vänster sida. 

 

t-korsning_bild
T-korsning (tre vägskorsning)

T-korsning är en vägkorsning där tre vägar möts. I vägkorsningar där trafiksignaler eller vägmärken saknas gäller högerregeln. D.v.s. att du är skyldig att lämna företräde åt fordon som närmar sig från höger.

I sådana T-korsningar där väjningsplikten gäller är det vanligt att de från vänster kommande inte visar att de har skyldighet att lämna företräde – högerregeln.

Hur man visar andra trafikanter att man kommer att lämna företräde?
Lämna företräde betyder att du i god tid ska visa andra trafikanter så att de inte behöver tveka på din avsikt. Dessutom får du inte hindra bakomvarande fordon när du har kört ut i korsningen.

 

korsning_bild_jarnvag_ner
Korsning mellan väg/järnväg och plankorsning – särskild försiktighet!
Vägmärken och anordningar som kan förekomma vid järnvägskorsningar

De flesta järnvägskorsningar saknar säkerhetssystem som ljud- och ljussignaler eller bommar. Många olyckor inträffar på grund av dålig uppmärksamhet och nonchalans från förarna som ska passera.

Tåg kan komma trots att ljudsignalen inte hörs eller ljussignaler inte visar rött sken. Lita aldrig på att säkerhetssystemet vid en järnvägsövergång fungerar. Förvissa
dig själv att du kan passera utan risk.

Om det finns ett stoppmärke vid järnvägskorsningen och stopplinjen saknas ska du stanna omedelbart innan du kör in på spårområdet.

Kom ihåg att du som förare är skyldig att förvissa dig om att du kan passera utan risk.


I vägkorsningar med vägmärken som innebär väjningsplikt


väjningspliktb2-1
Väjningsplikt eller stopplikt
När vägmärket väjningsplikt eller stopplikt finns uppsatt i korsningen gäller väjningsplikt mot all trafik på den korsande vägen i båda riktningarna. Här är det vanligt att föraren svänger till höger utan att förvissa sig om det finns något omkörande fordon i det vänstra körfältet på den korsande vägen.

Det är tillåtet att köra om i en vägkorsning om de anslutande vägarna har väjningsplikt. Men i de flesta fall olämpligt med hänsyn till förarnas bristande uppmärksamhet när de kör ut i korsningen.

 

vagkorsning_bild_vplikt
Högerregeln
I vägkorsningar som inte är reglerade med väjningsplikt gäller högerregeln dvs. skyldighet att lämna företräde åt trafik som samtidigt närmar sig från höger. Denna väjningsskyldighet gäller oavsett om den anslutande vägen är en återvändsväg eller smalare än den väg som du färdas på.

 

vagkorsning_bild_omk
Omkörningsförbud!
Ett förekommande misstag är att köra om i en vägkorsning där högerregeln gäller. Det kan längre fram finnas en sidoväg med skymd sikt eller att ett mötande fordon dyker upp.

 

a28
Kryssmärke
Förutom att högerregeln gäller i vägkorsningar där inget annat anges med vägmärke så finns det ett vägmärke (kryssmärke) som innebär väjningsplikt för alla förare som kör in i korsningen åt de fordon som närmar sig från höger = högerregeln.

 


Ta en titt i menyn ”rondellkörning” för att läsa om cirkulationsplatser


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.