Väjningsplikt mot cyklister

— by

Fråga:

Det har blivit en diskussion i stan om att en bilist har väjningsplikt gentemot en cyklist vid cirkulationsplats. En bil kommer fram till en cirkulationsplats, har väjningsskylten snett framför sig och en zebrakorsning också framför sig. 1. har då en cyklist företräde om denne cyklar over övergångsstället? 2. om det är en markering på vägen att övergångsstället också tillåter cykling. Har då bilen väjningsplikt. 3. om det är väjningsplikt för bilisten hur ska denne veta detta då? Det kan ju inte räcka med en markering på vägen?

 

Svar:

  1. Om jag förstår din fråga rätt, så avser du en zebrakorsning (ett övergångsställe) före cirkulationsplatsen. I det läget har du som förare inte lagens krav på dig att väja för cyklisten. Men, det kan vara så att situationen bedöms som sådan att det vore oansvarigt att inte släppa fram cyklisten. Vare sig vi är cyklister eller förare av motorfordon ska vi inte hålla på vår rätt och andras skyldigheter så att fara uppstår.
  2. ”också tillåter cykling”? Alla övergångsställen tillåter cykling! Jag förstår det som att du menar att det är en cykelöverfart, d.v.s. cyklistens motsvarighet till de gåendes övergångsställe. Då har bilisten väjningsplikt gentemot cyklisten på samma sätt som om det gällde en gående.
  3. Hur vet bilister överlag vilka trafikregler som gäller? Varje bilist eller fordonsförare är skyldig att hålla sig uppdaterad om vilka trafikregler som gäller och när de gör det. Ingen av oss som förlänats ett körkort kan skylla på att vi inte visste vad som gällde i en given situation. En cykelöverfart ska märkas ut med vägmärke och vägmarkering, på samma sätt som sker med vanliga övergångsställen.

Trafikförordningen 3 Kap 61 §

En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen

En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera

Transportstyrelsen

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


 

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *