— by

Motion 2005/06:T595 – Förslag till riksdagsbeslut. Vägverket bör få i uppdrag att utarbeta tydliga trafikregler för rondellkörning.
Förslagsställarna Lars Lilja och Carin Lundberg (s) menar att en förutsättning för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete är klara och tydliga trafikregler.
Läs om den tveksamhet som har uppstått hur man ska tillämpa trafikreglerna vid körning i cirkulationsplats >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *