Replik till föregående fråga angående gågata/parkering

— by

Fråga:

Återkommer till min fråga angående: Parkeringsregler efter gågatans slut. Vad gäller? I ditt svar anger du att man inte får parkera närmare än 10 m. Gågatan är ju ingen gata för fordonstrafik och det enda jag kan likna den med är en utfart från en fastighet och då gäller det, att man inte får blockera utfarten, men att man får parkera fram till utfarten. Gågatan korsar inte heller den vanliga gatan och det finns inget övergångsställe.. Om man ser i Trf 3 kap 53 § så kan jag inte se, att det gäller en 10 meters zon för gågatan. 53 § Ett fordon får inte stannas eller parkeras 1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart, 2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, 3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 4. i en vägport eller tunnel, 5. på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där sikten är skymd, 6. längs en spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och spärrlinjen, 7. i ett cykelfält, eller 8. i ett spärrområde. Korsningen det gäller är mellan Norregatan och Norregränd i Malmö. Tackar för ett förtydligande. Med vänlig hälsning Kaj Hörgerud

 

 

Svar:

Hej igen Kaj!

Som jag skrev i mitt förra svar till dig så är det svårt att svara på vissa frågor när man inte vet hur det ser ut på platsen ifråga. Tack vare att du replikerade och angav adressen så har jag kunnat kika via Google Maps-funktionen.

Du skriver att en gågata inte är avsedd för fordonstrafik och det har du ju delvis rätt i, men det är dock tillåtet för vissa fordon att trafikera en dylik under särskilda omständigheter.

Enligt Transportstyrelsens hemsida får fordon använda sig av en gågata i följande fall:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Av själva namnet framgår det att det rör sig om en gata (en gå-GATA) fast av ett annat slag än de där främst fordonstrafik förekommer.

norregatan-malmoDet röda strecket på bilden ovan visar att det är parkering tillåten, enligt Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter, längs hela den sträckan. Det gula strecket (ungefärlig streckning) indikerar att det inte är tillåtet att parkera i anslutning till korsningen med Norregränd. När jag kikar på kartan ser jag att det sitter vägmärken som reglerar parkeringstillåtelse på båda sidor om Norregränd, men med ett uppehåll just kring själva korsningen. Om det varit okej att parkera alldeles intill gågatans anslutning till Norregatan, hade dessa vägmärken suttit placerade i direkt anslutning till Norregränd.

Här hittar du Kajs tidigare fråga:

Parkeringsregler efter gågatans slut. Vad gäller?

 

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *