Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2014


Forum cirkulationsplatser 2014

September 2014


 

2014-09-05
Insändare Roland Larsson
Inkom 17:22
Ämne Kollision i Råcksta cirkulationsplats.

 

Kollision mellan bil A (jag) och bil B (motpart ) Lördag 9 augusti , vid 9.30 tiden , soligt och torrt väglag.

Jag närmade mig
Råcksta rondellen, från Råckstavägen , saktade in och såg då att det var rött ljus för bilarna som skulle köra ut från rondellen på Bergslagsvägen i nordvästlig riktning.

Nära rödljuset fanns några bilar som stod i kö sen fanns en lucka till nästa bil som stod still i den fil som är närmast rondellens mitt.

Jag uppfattade
att jag kunde passera bakom de bilar som stod nära rödljuset och att det fanns gott om plats att passera framför B.s bil. B kom från Blackeberg och hade således kört i rondellen ¾ varv.

Jag var övertygad om att bil B stannat för att låta bilar passera framför och i avsikt att inte blockera korsningen.

Då jag var mitt framför B,s bil satte B sin bil i rörelse och kollisionen var ett faktum .

Eftersom B nyligen startat och hade låg fart inskränkte sig skadorna på bil A till några skrapor vid främre dörrstolpe på vänster sida samt ett spräck glas på positionsljuset. B:s Bil fick skador på fronten.

Det var alltså fri passage för min bil och alla bilar stod still när jag körde in i rondellen.

FB anser jag helt vållande till olyckan eftersom jag gjort filbyte!

Jag tycker att B borde förvissat sig om att inte det fanns något hinder för att köra vidare, särskilt med tanke på att B stannat för att möjliggöra passage framför .

Min fråga är om det finns något rättsfall som liknar detta ?

Mvh/Roland


Svar:
Hej Roland. Tack för ditt inlägg.

Man kan förvänta sig att motparten kunde ha förvissat sig om att det var riskfritt att fortsätta sin färd men eftersom du gör ett körfältsbyte blir ansvaret ditt.

/Ernst

 


Juni 20142014-07-03

Insändare Mats Ydman
Inkom 07:45
Ämne Vid utfart ur rondellen måste man alltid blinka.

 

Jag tycker att man innan infart i rondellen ska ange om man ska fortsätta i rondellen (både ett halvt och trekvarts varv).

Vid utfart ur rondellen måste alltid ”högerblinkning” användas! Detta underlättar speciellt för dem som ska köra in i rondellen eftersom de då i förväg vet om bilen i rondellen kommer att vara kvar i rondellen (eller som vid ”högerblinkning” alltid visar att man ska åka ut från rondellen).


Kommentar:
Hej Mats. Tack för ditt inlägg.

Jag instämmer till viss del – ett tecken när man lämnar cirkulationen är positivt men kan vid körning i cirkulationer som har flera körfält missförstås och bör därför avkriminaliseras. Ett ”bortglömt” tecken till höger vid färd rakt bör m.a.o. inte resultera i böter.

/Ernst

 2014-07-02
Insändare Boel Bissmarck
Inkom 09:16
Ämne Vilken regel gäller vid infart till en rondell?

 

Finns det någon regel om vem som lämnar företräde när man kör in i en rondell? Högerregeln? Här i Västrerås verkar det snarare vara vänsterregeln som gäller…

Svar: Hej Boel. Tack för din fråga.

Någon vänsterregel finns inte – Om det är en vägkorsning utan vägmärken gäller högerregeln – är det en cirkulationsplats ska trafiken från vänster lämnas företräde.

Förtydligande: Bilden 1 till höger visar att inga vägmärken finns uppsatta före vägkorsningen vilket innebär att högerregeln gäller. Vill du läsa mer klickar du på bilden.

Bilden 2 till höger har vägmärken som visar att det är en cirkulationsplats där väjningsplikt råder mot all trafik som är inne i cirkulationen. Vill du läsa mer klickar du på bilden.

/Ernst

 Rondell i vägkorsning

 


1. Högerregeln

 


Cirkulationsplats med korfaltsvagvisare

 


2. Väjningsplikt

 2014-07-01
Insändare Arne Pekonen
Inkom 19:04
Ämne Omkörning före och i en rondell.

 

Hej,

Mycket intressant sida som berör vardagliga kör regler som är bra att kunna att känna till som trafikant.

Han frågor som berör omkörning före och i en rondell.

Är det tillåtet eller förbjudet att köra om ett annat fordon strax före en rondell ?

Är det tillåtet eller förbjudet att köra om ett annat fordon i en rondell ?

Är det tillåtet eller förbjudet att köra om till höger i en rondell?

Är det tillåtet eller förbjudet att köra om till vänster i en rondell?

Kan ha uppfattningen att svaren ej kanske går att besvara utan följdfrågor kring omständigheterna.

H/Arne


Svar:
Hej Arne Tack för dina frågor och din uppskattning.

Det är tillåtet i samtliga fall om det finns en synlig vägmarkering

/Ernst

 2014-06-19
Insändare R. Hermansson
Inkom 00:23
Ämne Hur kan Polisen ge böter för något som inte är förbjudet?

 

Hur kan Polisen ge böter för något som inte är förbjudet (låta bli att blinka vid rak genomgång i rondell) Se nedan

Ska man blinka i rondell – tecken/blinka – i en cirkulationsplats?

Sålunda ger inte trafikförordningen (1998:1276) 65§ något stöd för att tecken/blinkers ska ges vid färd rakt fram. Däremot ska tecken/blinkers användas vid vänstersväng/vändning och som vanligt vid eventuellt körfältsbyte, se under regler nedan.

Det ska poängteras i sammanhanget att ett högertecken vid färd rakt fram, även om det inte bidrar till att öka trafiksäkerheten, bör rekommenderas då det ger en smidig trafik.

Problem när tecken/blinkers ges

Ett förtydligande av de problem som kan uppstå när tecken/blinkers ges förtydligande av problem >>

Vill du betala böter för utebliven teckengivning?

Polisen bötfäller dig om du inte ger tecken till höger även när du kör rakt fram inom din vägmarkering. Vill du betala 500 kronor för utebliven teckengivning?

Svar: Hej R. Tack för din fråga.

Problemet är att Transportstyrelsen anser att du gör en förflyttning i sidled även om du följer en körfältsmarkering.

Frågan är: är det en förflyttning på andra platser på vägen där förare följer ”sin” vägmarkering – då borde tecken ges även där, eller?.

Jag anser att en annan förklaring måste ges än en ”förflyttning i sidled” – men Transportstyrelsen har inget svar.

/Ernst2014-07-01
Reine Hermansson skriver ett förtydligande

Ämne Hur kan polisen ge böter på något som är en hänvisning inte en lag?

Tack för ditt svar men frågan gäller INTE hur man ska bete sig i en rondell den gäller HUR KAN POLISEN GE BÖTER PÅ NÅGOT SOM ÄR EN HÄNVISNING INTE EN LAG.

NÄR BLEV EN HÄNVISNG OCH ETT TYCKANDE LIKTYDLIGT MED LAG OCH VAR FINNS I SÅ FALL BÖTESBELOPPET INSKRIVET ELLER ÄR ÄVEN DET GODTYCKLIGT?

ALLA lagar har ett grundbelopp och ett tak var finns det för DETTA GODTYCKLIGA BÖTFÄLLANDE

Med vänlig hälsning Reine


Svar:
Hej Reine! Tack för ditt förtydligande inlägg.

Jag är lika frustrerad som du.

Problemet är om det ska anses som en förflyttning i sidled eller inte.

Personligen anser jag att denna bestämmelse inte är tillämpningsbar i alla synnerlighet vid färd rakt fram inom ett markerat körfält men polisen har ingen möjlighet att kringgå denna hänvisning när Transportstyrelsen hävdar att det är fråga om en förflyttning i sidled enligt 65§.

Enligt trafikförordningens 65§ ska tecken ges vid start vid vägkant, vända, svänga eller byta körfält och ”ändrar fordonets placering sidled på något annat inte oväsentligt sätt”.

Att det dessutom tog myndigheten nästan ett år innan de bestämde att det ska anses vara en ”förflyttning i sidled” trots att de i 15 års tid i utgivna foldrar ansett detta gör inte saken lättare att förstå.

Vid sidan om detta spörsmål behöver tecken inte ges vid västersväng i en cirkulationsplats även om en körfältsmarkering korsas och dessutom ger olika svar vid handen att tecken SKA ges vid körning i små eller medelstora cirkulationsplatser men vad är liten eller medelstor och vem avgör det?

/Ernst


Bötesbelopp 500 kronor trafikförordningens 65§ Nr 75 >>

 


Maj 20142014-05-03

Insändare Magnus Vallstedt
Inkom 17:09
Ämne Ge tecken och visa vart du ska.

 

Alla ska (oavsett om stor/medel eller liten rondel, utmärkt eller ej samt oavsett körfältsmarkeringar) alltid ge täcken tull vänster, vid utfart ur samt vid filbyte mm i rondellen.

Om alla alltid ger tecken vad dom tänkt göra hinner andra trafikanter, gående mm anpassa sej och trafiken flyter smidigare med mindre stop/utsläpp och minskad risk för olyckor.


Kommentar:
Hej Magnus! Tack för ditt inlägg.

Du har rätt men så länge ansvarig myndighet aviserar dubbla budskap lär vi inte få någon ordning på problemen.

/Ernst

 


April 2014


 

2014-04-29
Insändare Göran Festin
Inkom 20:08
Ämne Det krävs hänsyn, ansvar och omdöme.

 

Vid ingång till korsning lägger man sig till höger för körning rakt eller svänga till höger.

Vid högersväng blinka före korsningen.

Vid vänstersväng lägga sig mot vägmitt och blinka vänster före korsningen tills filbyte till höger ska göras före utkörning av korsningen.

Korsning=cirkulationsplats.
Att blinka är att visa omgivningen vad jag som förare ämnar göra vilket är viktigt för alla som vistas kring och på vägen och i korsningen.

Samspelet i trafiken går inte alltid att lagstifta. Här krävs hänsyn, ansvar och omdöme.

 

Kommentar: Hej Göran! Tack för ditt inlägg.

Du har helt rätt.

/Ernst

 2014-04-05
Insändare May-Britt Tynnstedt
Inkom 18:36
Ämne Skärpning ni som ger tecken till vänster men kör åt höger.

 

Jag tycker att det är bedrövligt när bilister i rondeller blinkar vänster hela tiden och sedan helt plötsligt svänger åt höger istället.

Där skulle jag vilja ha en skärpning.


Kommentar:
Hej May-Britt! Tack för ditt inlägg.

Du har så rätt.

/Ernst

 


Mars 2014


 

2014-03-24
Insändare Magnus Öst
Inkom 17:03
Ämne Visa vilket håll man ska svänga i en rondell.

 

jag anser att transportstyrelsen bidrar till förhöjd olycksrisk iom dagens regler för rondellkörning.

Tex. varför ska man få ligga i högerfil när man ska svänga vänster , och samtidigt får man ligga i vänsterfilfil när man ska rakt fram ? Och inte behöver man blinka heller . ännu mer konstigt :-/

Det är väl ganska lätt hänt att det sker en olycka om 2 bilar kör enligt dessa regler samtidigt . har jag fel ??

Sunda förnuftet säger väl att man borde visa medtrafikanter vad man vill göra . Tex visa vilket håll man ska svänga i en rondell .


Kommentar:
Hej Magnus! Tack för ditt inlägg i debatten.

/Ernstt

 


 


2014-03-19
Insändare Anders Rubin
Inkom 19:14
Ämne Ansvarig minister måste sätta ned foten och ensa alla tyckanden.

 

Så himla typiskt Sverige! Ingen tar ansvar för någonting.

Jag orkade inte igenom texten. Ansvarig minister måste sätta ned foten och ensa alla tyckanden så att såväl den enskilde trafikanten som polisen som rättsväsendet har en enda enkel tydlig klar bestämmelse att gå efter.

Som det nu är förefaller jag kunna bli fälld i domstol oavsett hur jag än gör.

Behöver vi fler exempel på överadministratíon? Nej!


Kommentar:
Hej Anders! Tack för ditt inlägg i debatten.

/Ernst

 


 

2014-03-08
Insändare Ingvar Nilsson
Inkom 23:09
Ämne Skyldighet att lämna cyklister företräde vid sväng i en cirkulationsplats.

 

Vad gäller placering av cykelöverfart vid cirkulationsplats, i anslutning till eller inte?

Är det ett speciellt antal meter?

Ska fordon som lämnar rondell lämna företräde för cyklister, när överfarten inte är i omedelbar närhet av cirkulationsplatsen?


Svar:
Hej Ingvar! Tack för din fråga.

Det finns inget angivet avstånd från en vägkorsning till var cykelöverfarten är placerad. Om cykelöverfarten är belägen längre bort från korningen och cykelöverfarten är obevakad gäller ömsesidig hänsyn.

D.v.s. att fordonsföraren ska:

”En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande […] som är ute på cykelöverfarten.”

och cyklisten ska:

”Cyklande […] som ska färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”

/Ernst

 


 


2014-03-07
Insändare Anders Olsson
Inkom 20:11
Ämne Hur många körfält är det i en cirkulationsplats när vägmarkeringen saknas?

 

Hej.
Hur vet jag om cirkulationsplatsen är tvåfilig om den saknar målade vägmarkeringar?

Om det finns två skyltar Hur många körfält är det i en cirkulationsplats när vägmarkeringen saknas ”cirkulationsplats” på var sida om körfältet där man åker in cirkulationsplatsen betyder det att den är tvåfilig?

Mvh.Anders

Svar: Hej Anders! Tack för ditt inlägg.

Om det är tillräckligt brett för trafik i två filer med två fyrhjuliga fordon räknas det som två körfält.

Vägmärken visas på högersida i färdriktningen om det finns särskilda behov sätts vägmärket upp även på den vänstra sidan.

/Ernst

Påbudsmärke cirkulationsplats


påbudsmärke cirkulationsplats

 


Februari 2014


 

2014-02-11
Insändare Thomas Lundberg
Inkom 21:45
Ämne Jag tycker att man bara ska blinka när man lämnar rondellen.

 

Jag tycker att man bara ska blinka när man lämnar rondellen. Altså blinka till höger när du kör ur rondellen.

Enkelt och alla gör lika lätt för alla inte som nu ingen vet riktigt vad som gäller.

Kommentar: Hej Thomas! Tack för ditt inlägg.

Trafiken flyter smidigare men är du beredd att betala 500 kronor i böter om du glömmer det då du färdas rakt fram inom din körfältsmarkering.

Varför är det inte lika viktigt att blinka vänster vid vänstersväng speciellt i små cirkulationsplatser?

/Ernst

 


Januari 2014


 

2014-01-12
Insändare Bertil Olausson
Inkom 22:12
Ämne Rondeller utan filmarkering vem gjorde fel?

 

Jag körde genom en rondell ena dagen Och skulle fortsätta rakt fram,

jag hade en släpvagn som är bredare än bilen,

jag höll till höger så mycket det gick, då kom det en bil bakom som skulle svänga vänster,

han höll till vänster och körde upp vid sidan om mig, och när jag svängde ut ur

rondellen körde han på min släpvagn tutchade mot skärmen jag märkte ingen ting men han stoppade mig och påstod att jag genade för mycket i rondellen så det blev för trångt åt honom,

vem gjorde fel?

Svar: Hej Beril! Tack för ditt inlägg.

Där körfältsmarkering saknas men det är tillräckligt brett för två fyrhjuliga fordon i cirkulationen så räknas det som två körfält.

Du skriver att han körde på dig och han påstod att du genade.

Om vittnen saknas står ord mot ord och om skadeanmälan är inskickat till försäkringsbolaget kommer de att avgöra ansvarsfrågan.

/Ernst

  
2014-01-04

Namn Leif Aronsson
Inkom 10:47
Ämne När skall ansvariga för säkerheten på vägarna vakna?

 

Varför görs det inget åt de racerförarna som tränger sig in i rondellerna och med full speed kör runt runt varv efter varv?

Med vänlig hälsning

Leif Aronsson


Svar:
Hej Leif! Tack för ditt inlägg.

Jag har inget bra svar på den frågan,

Det beskrivna trafikuppträdandet är väl inget prioriterat ärende.

/Ernst


Inlägg övriga år

2013 >>,  2012 >>2011 >>2010 >>,  2009 >>,  2008 >>,  2007 >>2006 >>, 2005 >>2004 >>
Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.