Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2006


Forum cirkulationsplatser 2006

December


 

2006-12-11
Namn Gunnar Dahlin
Inkom 20:03
Ämne Cirkulationskörning

Man bör blinka vänster inne i rondellen också!

 


 

2006-12-06
Namn Ulf
Inkom 15:14
Ämne Cirkulationsplats

 

Det verkar på trafikinspektörerna i Stockholm att dom inte riktigt vet. Dom kräver att man skall blinka vid utförd ur cirkel, men behöver inte detsamma före och i cirkel.

Jag prövar detta sätt att köra min bil i en medelstor cirulationsplats, vilket medför att jag i stort sett varje gång får ett annat fordon inkörande framför mig när jag skall köra ut ur cirkln.

Alltså ett fordon som kommer mittemot mig och som naturligtvis tror att jag skall köra rakt fram.

 


 

2006-12-04
Namn Kajsa
Inkom 17:56
Ämne Behåll reglerna som de var från början

 

Cirkulationsplatser – Behåll reglerna som de var från början – de var logiska och enkla att följa. Men Vägverkets svar nedan betyder väl egentligen att så är fallet – fast man har ju under tiden lyckats konfundera de flesta.

Många tror nog att man nu bara behöver blinka när man kör ut. Nu behövs en ny kampanj från Vägverkets sida – så man lär sig tala om vart man ska igen – dvs blinka vänster resp. höger.

 


 September2006-09-08

Namn Ernst
Inkom 16:34
Ämne Delsvar, Vägverket TR40K 2004:14684, från Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö: AL 10 K 2006:26455.

 

Fråga 5.
Vid vilken storlek och utformning går gränsen för att en cirkulationsplats ska betraktas som en vägkorsning?

Svar från Vägverket : ”
En cirkulationsplats är ett ställe där vägar möts – den är alltså i sig en vägkorsning -men det finns en rondell i mötesplatsen.”

Här kan du läsa om Vägverkets uppfattning om de risker som kan uppstå vid körning i cirkulationsplats >>

 


 

2006-09-03
Namn Lars Dahlqvist
Inkom 11:55
Ämne Blinka

 

att köra i rondell har alla olika uppfattningar om, jag tycker att det räcker med att blinka när man skall ur rondellen.

när det gäller gående tycker inte jag att dom har företräde när en bil är på väg ut ur en rondell för en bil i rondellen som stannar bromsar upp flytet i hela rondellen, med köbildning åt alla håll.

 


Juli


 

2006-07-24
Namn Ernst Donlemar
Ämne Att köra i cirkulationsplats/vägkorsning

 

Vägverket skriver i sitt yttrande till Högsta Domstolen i det aktuella målet att ”det inte uteslutet att betrakta en cirkulationsplats som en vägkorsning.” Men finner att storleken och utformningen av cirkulationsplatsen av den aktuella platsen gör att densamma inte ska betraktas som en vägkorsning.


Frågan är fortfarande berättigad, hur stor ska cirkulationsplatsen vara för att betraktas som en vägkorsning? Följdfråga: Är inte en cirkulationsplats och vägkorsning samma sak? Det kan inte vara rimligt att få köra vänster eller vända från det högra körfältet utan att meddela övrig trafik vart man är på väg?

Ett högertecken när man lämnar platsen bidrar till en smidig trafik men ett vänstertecken vid vänstersväng eller vid vändning, speciellt från det högra körfältet, minskar trafikolyckorna och ökar genomströmningen ett av argumenten vid byggandet av en cirkulationsplats.

En minskning av trafikolyckorna är väl en gemensam nämnare, eller?

Nu är det allt fler som använder sig av det högra körfältet oavsett vart de är på väg vilket bidrar till häftiga inbromsningar och på senare tid som en följd därav även påkörningar före cirkulationen.

 


 

 

2006-07-20
Namn Börje
Inkom 19:29
Ämne Cirkulationsplatskörning

 

Varför krångla till det som är enkelt och fungerar bra om sunt förnuft används! På väg in i en cirkulationsplats gäller ju vanliga filbytesregler med blink och hänsyn om flera filer finns, väl inne i cirkulationsplatsen kan man ju inte svänga vänster, kan bara bli aktuellt med högerblink då man avser att lämna platsen.

Ofoget att betrakta cirkulationsplats som vägkorsning och blinka vänster tills ratten stänger av vid utfarten lurar och höjer bara blodtrycket på den som väntar och vill in.

Är det skyltat cirkulationsplats så är det ingen vägkorsning.

 


 Juni


 

2006-06-13
Namn Karl Johannsson
Inkom 23:05
Ämne Rondeller

 

Jag har kört bil i 47 år och van vid rondeller i mitt hemland – de fungerar utmärkt – förutsätt att alla kan reglerna. När jag flyttade till Sverige 1990 fanns det inga rondeller, men småningom kom de – men till min bestörting och förvåning planterar man buskar, installerar konstverk eller höjer upp dessa – så att utsikten mot ankommande trafik blockeras.

Vad är det egentligen för mening meddetta? Är inte meningen med rondeller att öka säkerheten? Det gör man inte i Sverige – man försämrar säkerheten med rondellerna så som man utformar dessa.

Fullständigt obegripligt – som så mycket annat svensken kommer på!!

 2006-06-13

Namn Henrik Hundersmarck
Inkom 16:40
Ämne Cirkulationsplats

 

Att införa nya regler utan att först dokumentera och klargöra vilka kosekvenserna blir, är inte bara osmart, utan går även emot de regler och lagar som riksdag och regering har fattat beslut om (AFS 2001, AML).

Det är mycket sannoligt att olycksrisken i daxläget har ökat vid innförandet av de nya reglerna, men att det med tiden kan komma att ske en utplaning som innebär att risken kanske t.o.m. minskar för incidenter/olyckor som inträffar i samband med bilkörning i rondell/cirkulationsplats.

 


 April


 

2006-04-06
Namn Lars Nordin
Inkom 17:55
Ämne Regler för körning i Cirkulationsplats, synpunkter.

 
För närvarande vet jag, trots yrkesmässig trafik i 35 år med ABCDE, ej vad som egentligen gäller vid körning i cirkulationsplats.

självklart måste det var så att vid högersväng ligger man i höger fil i tvåfil, och till höger vid en fil innan rondellen och med blinker visar sin avsikt.

På samma sätt så placerar man fordonet till vänster oavsett om det är två eller en fil före rondellen. Vid vänstersväng (270 grader) och är mitt i rondellen 180 grader så indikerar man filbyte och i skydd av refugen så byter man till rondellens högerfil fil. Inpasserande ser då att man fortsätter runt rondellen och kommer att lämnar den efter fullbordade 270 grader framför deras fordon.

Att göra filbyte och ”ta skydd” av refugen vid 180 grader efter påbörjad rondellsväng, är bra då jag vet att ingen kan ”smita” förbi mig på fel sida då jag ska gå ur rondellen efter 270 grader. Fungerar alldeles utmärkt med buss och tung lastbil (och även personbilar) då sikten där är begränsad på höger sida.

Kör man rakt fram så kan man antingen ligga i högerfilen eller i vänsterfilen och då signalera med blinkersen när man gör filbytet. Bra så att de som ska åka in ser att man inte kommer att fullfölja rondellflödet utan man håller på att gå ur.

Samtidigt önskar jag att de nya rondellerna som nu växer upp inte görs så höga så att fordon redan inne i rondellen syns, och även dess blinkers är synligt hela varvet runt rondellen.

Med vänlig hälsning

Lars Nordin

 


 

2006-04-04
Namn Ernst 
Ämne Klara och tydliga trafikregler vid körning i cirkulationsplats.

Motion 2005/06:T595 >>


Förslag till riksdagsbeslut. ”Vägverket bör få i uppdrag att utarbeta tydliga regler för rondellkörning”. ”En rondell bör betraktas som vilken korsning som helst”.

 


 Mars


 

2006-03-30
Namn Göran Rudén
Inkom 11:19
Ämne Det vore bättre med bestämda regler som förut.

 

Vägverkets och domstolens flummiga bedömning visar att ingen vågar stå för klara regler utan tramsar sig med att alla skall se sig för.

Detta är lättare att göra om man kan beräkna motpartens vägval. Gå in för att upplysa och att straffa den som gör fel.

 


 

2006-03-26
Namn Claes
Inkom 21:54
Ämne Tydlighet

 

Körning i cirkulationsplats handlar, som i alla andra fall, om att tydligt visa sin avsikt. Jag tycket att det då visar sig ganska självklart hur man bör göra.

Tydlighet visas genom placering, tecken, och hastighet. Ska man svänga till höger, så placerar man sig höger och blinkar höger. Ska man rakt fram, så placerar man sig till höger och blinkar höger när man lämnar cirkulationen. Vänstersväng görs från vänsterplacering med vänster tecken, för att när man lämnar cirkulationen placera sig höger och blinka höger.

Det som enligt min mening orsakar de flesta olyckstillbud är när någon kör på tok för fort fram mot cirkulationsplatsen och på så vis drar till sig den uppmärksamhet som borde vara på annat för de som är inne i cirkulationen.

 


 Februari


 

2006-02-04
Namn Nils-Harry Anderson
Inkom 13:07
Ämne Varför görs inte något för att lära folk att köra


Varför görs inte något för att lära folk att köra – blinka rätt, för det är väl så att man skall blinka när man kör ur en rondell. Verkligheten ar att om man överhuvudtaget blinkar så gör man det när man kör in, inte fel men onödigt, men inte när man kör ut. VARFÖR?

Och varför ingen info från vägverket när man bygger så många rondeller?

 


 Januari


 

2006-01-17

Namn Michael Hjalmarsson
Inkom 01:33
Ämne Sammanstötning i rondell

Jag skulle köra igenom en rondell i Stockholm. Två personbilar och en lastbil stannade i rondellen för rött ljus. När lastbilen stannat upp helt så lämnade han en lucka för mej så att jag skulle kunna pasera förbi medans han väntade för rött ljus.

Av någon anledning så börjar lastbilen att köra in i min bil efter det att jag har kommit in i rondellen. Han träffar mej bakom vänstra hjulhuset. Nu anser motpartens försäkringsbolag att jag är ensam vållande till att lastbilen utan att kolla om det är fritt framför honom innan han påbörjar sin färd.

Slutsatts vill ni trycka till lite bilar skaffa en gammallastbil och kör runt runt i rondeller så får ni köra på vem ni vill hur ni vill.


Inlägg övriga år

2014 >>,  2013 >>2012 >>2011 >>,  2010 >>,  2009 >>,  2008 >>2007 >>2005 >>,  2004 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.