Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2011


Forum cirkulationsplatser 2011

December


 

2011-12-30
Namn Andreas
Inkom 14:31
Ämne Blinka vänster i rondell?
Hej! Jag satt och läste på eran sida och noterade att ni skrev att man skall blinka vänster i rondell om man syftar att använda den vänstra utfarten. Detta är dessvärre fel.

På vägverkets hemsida talar de om att man inte behöver blinka när man kör in i en rondell.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/Trafikant/Att-kora-i-cirkulationsplats/s/

Och viktigt att påpeka är ju att det faktist är de som bestämmer trafikreglerna.

Mvh
Andreas Johansson

Svar: Hej Andreas!

Tack för ditt inlägg.

Vägverket på sin tid och senare Transportstyrelsen har haft svårt att besvara frågor som rör körning i vägkorsningar som har en rondell i dess mitt. De svar som trots allt har inkommit har varit motsägelsefulla och ofullständiga beroende på vilken handläggare som har försökt att besvara de ställda frågorna.

Det är helt riktigt att Transportstyrelsen i sin information om ”Att köra i cirkulationsplats” anger att tecken inte behöver ges när du kör in i cirkulationen med motivering – endast ett val av körriktning.

Det är också riktigt att personal anställd på samma myndigheten som den 12 juli i år skrev att tecken till vänster nu ska ges i små och medelstora cirkulationsplatser och jag anser att det är viktigt att sprida information om de ändringar av regler som har delgivits av berörd myndighet till allmänheten.

Jag hoppas att du håller med om att förändringar av regler som kommer är viktiga att få ta del av.

/Ernst

 

 


 

2011-11-27
Namn Ernst Donlemar 

Cirkulationsplats/vägkorsning med rondell till Per Öhgren, Transportstyrelsen TSMS 2011/858.

I dokumentet cirkulationsplats/rondell finner du förslag på hur problemen ska kunna lösas.

Dessutom finner du frågor på det jag ännu inte fått svar på och/eller där de svar jag har fått från Transportstyrelsen är motsägelsefulla.

Frågan är om Transportstyrelsen vill harmonisera trafikreglerna som kan bidra till att missförstånd och olyckorna minskar.

/Ernst

 

 


 


2011-11-17
Namn Camilla
Inkom 11:34
Ämne Vad innebär det att följa trafikrytmen?

 

Har en fundering över när man kör ut ur en rondell.

Har läst att man ska följa trafikrytmen i rondellen och inte köra långsamt ”bara för att”. Innebär det att man ska gasa på så man kommer ”ur vägen” när man kör ut ur rondellen också?

Att man ska gasa på efter att ha kört ur rondellen, samt att man ska gasa på överhuvudtaget när man kört ur en korsning – för att inte skapa stopp, har jag lärt mig på trafikskolan en gång för längesedan.

Gäller det fortfarande??
MVH


Svar:
Hej Camilla!

Tack för din fråga.

Min uppfattning är att vi trafikanter kör alldeles för fort i cirkulationsplatser – vi har ofta inte möjlighet att vid det höga tempot hinna med att bevaka trafiken på sidan om oss när vi kör i cirkulationen.

Dessutom bidrar det höga tempot till kraftiga inbromsningar när framförvarande helt plötsligt bromsar in eller stannar för en cyklist eller gående som ska passera med risk för påkörning med allvarliga skador som följd.

Däremot bör man precis som du skriver öka farten när man sett att det är fritt och naturligtvis gäller det även när man kör ut från andra korsningar.

/Ernst

 

 


 2011-11-08
Namn Per Öhgren
Inkom 15:15
Ämne Svar från Transportstyrelsen på e-postmeddelande skickat den 17 juli.

Svaret ger endast allmän beskrivning om hur Transportstyrelsen tolkar problemen dvs. – de ser inga problem och ger heller inga svar på ställda frågor.

/Ernst

 

 


2011-11-04
Namn Larsson Lars S
Inkom 11:48
Ämne Svar på Ärende TSMS 2011/858 – påminnelse nummer tre(2011-10-31).

 

Hej

Jag ber om ursäkt för att du fått vänta på svar på de frågor som du ställt till Transportstyrelsen.

Om du mailar de frågor som du inte har fått svar på, till Per Öhgren på Transportstyrelsen så kommer han att besvara dessa. Per Öhgrens mailadress ärMed vänlig hälsning

Lars S Larsson
Enheten för support
Väg- och järnvägsavdelningen
Transportstyrelsen
………………………………….
Varför frågorna ska skickas igen? Varför skickar Transportstyrelsen runt ärendet i organisationen istället för att besvara frågorna.
Källa: Svensk Trafiksäkerhet

 


Oktober 2011


 

2011-10-31
Namn Ernst Donlemar
Ämne Påminnelse nummer tre. TSMS 2011/858. Nio månader – en oacceptabel väntetid.

 

Till: Sektionschef Anna-Karin Bergström, Transportstyrelsen.

Förfrågan sänd den17 juli, påminnelse 1 den 18 augusti, påminnelse 2 den 18 september.

Transportstyrelsen bryr sig inte om att svara eller är det så att de inte kan ge svar?

”Är det en förflyttning i sidled om föraren följer sitt körfält med färd rakt fram?” – frågan ställdes, första gången den 31 januari, således för nio månader sedan. En oacceptabel lång väntetid.

Frågorna har besvarats av olika handläggare och varit skiftande inkorrekta och motsägelsefulla och därför har svaren inte ännu skapat någon klarhet om vad som gäller.

Under resans gång har det också framförts att tecken ska ges vid vänstersväng i små och medelstora cirkulationsplatser.

Jag framhåller än en gång:

Frågor från allmänheten som rör Transportstyrelsens ansvarsområde ska, så snart det låter ske, besvaras av Transportstyrelsen. Om en fråga är svår att bereda skall Transportstyrelsen ge ett svar om att frågan antingen inte kan besvaras, eller besvaras efter viss tid eller kommuniceras så att den frågande får möjlighet att ytterligare precisera frågeställningen. Så har inte skett.

Således ska inte frågorna besvaras med tystnad och inte heller ska några påminnelser behöva skickas. Det har nu gått mer än fem veckor sedan du fick kännedom om detta.

 

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

Källa: Svensk Trafiksäkerhet

……………………………………………………………………………………………………….

Hej Ernst! (Bekräftelse mottagen den 31 oktober 07:35

Vägtrafikavdelningen har tagit emot din fråga med ärendenummer TSMS 2011/8777. Vår handläggningstid är för närvarande ca 14 arbetsdagar.

Med vänliga hälsningar

Vägtrafikavdelningen

Transportstyrelsen

 


2011-10-25
Namn Chris Emilsson
Inkom 08:49
Ämne Svänga vänster i rondellen i den yttre filen.

 

Jag har lärt mig att säkraste sättet att svänga vänster i rondellen är att ligga i den yttre filen förutsatt att du ger tecken för vänstersväng. För mig känns det mest naturligt.

Kommentar: Hej Chris!

Tack för din inlägg.

Bra att du visar vart du ska men det finns ett problem om körfältsmarkeringen i cirkulationsplatsen visar rakt fram så blir det ett körfältsbyte.

/Ernst

 


September 2011


 

2011-09-24
Namn Linda
Inkom 01:08

Ämne Placering i en enkelfilig rondell.

 

hej igen!

Fråga 1. En fråga till, när man ska köra i in i en enkelfilig rondell, spelar det någon roll var man placerar bilen innan man kör in i den? Då menar jag alltså att vägen innan rondellen också är enkelfilig men ändå oftast en hel del bredare än bilen så att man kan placera sig till höger eller vänster eller mitt i filen.

Jag brukar t ex placera mig lite till vänster om jag ska svänga vänster innan och sen ligga till vänster i rondellen och sen köra ut mot höger efter att ha blinkat ut när jag ska ut ut rondellen.

Är detta onödigt eller korrekt, spelar det någon roll hur man placerar sig i enkelfiliga rondeller? Antar att detta är så jag lärde mig men kommer inte ihåg om jag lärde mig att placera mig till vänster innan eller om det är nåt jag börjat med ändå.

Fråga 2. Har du fått något svar angående rondeller utan circulationsplatsskyltar, vilka regler som gäller där?

Tack så mycket för din tid.

MVH

Linda


Svar:
Hej Linda!

Tack för dina frågor.

1. Placering. Det är bra om du placerar dig som du beskriver – då markerar du vart du vill åka. De cirkulationsplatser som endast har ett körfält byggs bredare för att stora och långa fordon ska kunna passera.

2. Svaret låter vänta på sig.

/Ernst

 


 

2011-09-18
Namn Ernst Donlemar
Ämne Påminnelse nummer två – förfrågan skickad 2011-07-17, TSMS 2011/858.


Transportstyrelsen mörklägger och svarar inte på frågor.

Om Transportstyrelsen ska fortsätta att vara den myndighet som ska skapa regler och anvisningar ska representanter för myndigheten inte fortsätta att ”tro” att de ”nya” reglerna” inte innebär någon särskild stor risk för tillbud och olyckor” vid körning i platser som har en rondell i dess mitt.

Det är på tiden att verklighetsförankra de beslut som tas och ta vara på varje möjlighet som finns för att minska trafikolyckorna.

Med vänlig hälsning
Ernst Donlemar

Hej igen!

Påminnelse nummer 2 – svar saknas -förfrågan skickad 2011-07-17, TSMS 2011/858. Mörkläggning? Myndighet svarar inte på frågor – två månader har gått men ännu inget svar.

Om vi ska leva upp till nollvisionens mål bör vi verklighetsförankra de beslut som tas och ta vara på varje möjlighet som finns för att minska alla förekommande typer av trafikolyckor, eller?

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

Källa: Svensk Trafiksäkerhet

………………………………………………………………………………………………………

Bekräftelsen mottagen den 18 september 11:45

Hej Ernst!

Vägtrafikavdelningen har tagit emot din fråga med ärendenummer TSMS 2011/8735. Vår handläggningstid är för närvarande ca 14 arbetsdagar.

Med vänliga hälsningar

Vägtrafikavdelningen

Transportstyrelsen

……………………………………………………………………………………………………..

Svar från Transportstyrelsen på fråga TSMS 2011/8735 e-postmeddelandet, inkom

2011-09-19 08:03

Hej Ernst!

Tack för din fråga med ärendenummer TSMS 2011/8735.

Fråga: Hej igen!

Påminnelse nummer 2 – svar saknas -förfrågan skickad 2011-07-17, TSMS 2011/858. Mörkläggning? Myndighet svarar inte på frågor – två månader har gått men ännu inget svar.

Om vi ska leva upp till nollvisionens mål bör vi verklighetsförankra de beslut som tas och ta vara på varje möjlighet som finns för att minska alla förekommande typer av trafikolyckor, eller?

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

Svar:
Jag beklagar att du fått vänta på svar. Vad jag kan få fram så har dina frågor vidarebefordrats till sakkunniga inom trafiklagstiftning på Transportstyrelsen.

Om du vill upprepa de frågor som du inte fått svar på, så ska jag skicka dem till ansvariga inom trafiklagstiftning.

Med vänliga hälsningar

Larsson Lars S Ök

Supportenheten

Transportstyrelsen

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hej Lars!

Tack för ett snabbt svar.

Jag är förvånad över att påminnelser behöver skickas.

Är det inte så att frågor från allmänheten som rör Transportstyrelsens ansvarsområde ska, så snart det låter ske, besvaras av Transportstyrelsen. Om en fråga är svår att bereda skall Transportstyrelsen ge ett svar om att frågan antingen inte kan besvaras, eller besvaras efter viss tid eller kommuniceras så att den frågande får möjlighet att ytterligare precisera frågeställningen. Således ska inte några påminnelser ha behövts, eller?

Svaren som erhållits har inte gett någon klarhet i frågan som skickades in den 30 januari. Vidare har frågor som har erhållits bevarats dels inkorrekt och dels har de varit motsägelsefulla.

Jag är väl medveten om den arbetsbelastning som ni har och har full förståelse för det men jag anser att väntetiden på snart åtta månader i detta ärende är oacceptabelt lång.

Tacksam om du påminner vederbörande och att svar önskas snarast.

Frågorna har bifogats i länken.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

Källa: Svensk Trafiksäkerhet

……………………………………………………………………………………………………………………..

Hej Ernst! (Bekräftelse mottagen den 19 september 12:13

Vägtrafikavdelningen har tagit emot din fråga med ärendenummer TSMS 2011/8777. Vår handläggningstid är för närvarande ca 14 arbetsdagar.

Med vänliga hälsningar

Vägtrafikavdelningen

Transportstyrelsen

Det bifogade dokumentet nådde aldrig mottagaren?

 


Augusti 2011


2011-08-29
Namn Lars S Larsson
Inkom 11:23
Ämne Meddelande från Transportstyrelsen avseende förfrågan TSMS 2011/858

Hej Ernst!
Tack för din fråga med ärendenummer TSMS 2011/7562.

Fråga:
Hej!
Har Transportstyrelsen svårt att bestämma sig? Eller avser Transportstyrelsen att tysta ned problemet?

Påminnelse – svar saknas fortfarande på förfrågan skickad 2011-07-17 med utlovat svar inom 14 dagar.

Med vänlig hälsning
Ernst Donlemar

Svar:
Beklagar att du har fått vänta på svar men jag har vidarebefordrat ärendet till Ann Heljeback på Transportstyrelsen. Sedan den 15/8 är Anna-Karin Bergström sektionschef för den verksamheten. Anna-Karin Bergström har telefonnummer 010-49 55 735.

Med vänliga hälsningar
Larsson Lars S Ök

Supportenheten
Transportstyrelsen

……………………………………………………………………………………………………………

Hej!
Tack för informationen.
Med vänlig hälsning
Ernst Donlemar

…………………………………………………………………………………………………………..

Hej Ernst!

Vägtrafikavdelningen har tagit emot din fråga med ärendenummer TSMS 2011/7968. Vår handläggningstid är för närvarande ca 14 arbetsdagar.

Med vänliga hälsningar

Vägtrafikavdelningen

Transportstyrelsen


 

2011-08-18
Namn Ernst Donlemar
Ämne Påminnelse nummer ett – förfrågan skickad 2011-07-17, TSMS 2011/858. Kortfattad beskrivning av innehåll i frågor ställda 2011-07-17. Gäller anvisningar, när ska tecken ges och vad är en förflyttning i sidled?

Påminnelse – förfrågan skickad 2011-07-17, TSMS 2011/858 svar saknas fortfarande på förfrågan skickad 2011-07-17 med utlovat svar inom 14 dagar.

Hej!

Har Transportstyrelsen svårt att bestämma sig? Eller avser Transportstyrelsen att tysta ned problemet?

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar

 


Juli 2011

 

2011-07-17
Namn Ernst Donlemar   

Ämne Frågor till Transportstyrelsen – Tecken och körning i cirkulationsplats – 2011-07-17. Ärende TSMS 2011/858

 

Hej Bo!

Så det är du som svarar nu – då är det förståligt att du inte känner igen frågorna som ställdes i mailet och saknar tillgång till de bilder som bifogats vid tidigare mailväxling. Dock ger några av dina svar dubbla budskap om vad som gäller och några frågor har också lämnats obesvarade. Tillåt mig därför att få ställa de frågor som jag fortfarande inte fått entydigt svar på och få komplettera med några ytterligare frågor.

 

Några axplock:
Kravet på ett vänstertecken i normala cirkulationsplatser är en överraskning. Någonting som allmänheten borde få kännedom om, eller?

Du gav svaret att det inte fanns något stöd i de generella reglerna i paragraf 65 att avstå från att ge tecken till vänster: ” Absolut inte, om det finns behov av att visa sin avsikt vilket är fallet vid vänstersväng i normala cirkulationsplatser.” (Svar på fråga 10 b 2011-07-12).


Här finner du frågorna till Transportstyrelsen Länk

Tack! Vi på Transportstyrelsen har nu tagit emot dina uppgifter.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Källa: Svensk Trafiksäkerhet


 

2011-07-12
Namn Bo Göingberg

Inkom 12:34
Ämne Svar från Transportstyrelsen. Ärende TSMS 2011/858 på på motsägelsefulla svar och obesvarade frågor 2011-07-01 som tyvärr inte kunde skickas förrän den 4/7.

 

Ett mycket detaljerat, konsekvent och snabbt svar. Dock finns det fortfarande några frågor som bör belysas mer av Transportstyrelsen. Frågorna skickade 2011-07-17

Här finner du svaret från Transportstyrelsen:  Länk


Källa: Svensk Trafiksäkerhet

 


 

2011-07-01
Namn Ernst Donlemar   

Ämne Tecken och körning i cirkulationsplats – Begäran om svar på motsägelsefulla svar och obesvarade frågor. (TSMS 2011/858) Skickad och mottagen 2011-07-04 17.36 under rubriken ”Vår webbplats” – information.

de motsägelsefulla svaren & de obesvarade frågorna >>

Hej!

Hej igen!

Tack för ditt svar. Dock var svaret på en del frågor ofullständigt varför jag vore tacksam om du kunde komplettera med svar på nedan ställda frågor.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar


Frågorna har inte kunnat skickats till Transportstyrelsen 1,2,3,och 4/7 2011.

 

Svar erhållet 4 juli 2011 09:08
Hej Ernst!

Det var märkligt. Den tjänsten har inte legat nere alls, så anledningen till att det inte fungerat för dig är inte helt lätt att svara på – jag
kan se att andra frågor kommit in den vägen nämligen.
Med vänlig hälsning
Karin Linder
Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen
Transportstyrelsen


Hela korrespondensen med webbansvarig >>


………………………………………………………………………………………………………………………

En sammanfattning av de frågor som ställdes till Transportstyrelsen inskickad den 8 april 2011 – besvarades efter påminnelse 20 juni 2011.

 1. Är en cirkulationsplats en vägkorsning?

 2. Är det en vägkorsning om de finns en rondell och cirkulationsmärket D3 saknas.

 3. Är cirkulationsplatsen en vägkorsning?

 4. Är det Transportstyrelsens ansvar att skapa tydliga och enhetliga regler som minskar trafikolyckorna på våra vägar?

 5. Har Transportstyrelsen samma uppfattning som Vägverket att cirkulationsplatsen är att betrakta som en vägkorsning?

 6. Kommer Transportstyrelsen att föreslå någon utredning om orsakerna till de ökade olycktillbuden/trafikolyckorna vid körning i cirkulationsplats samt i de vägkorsningar som inte är utmärkta som sådan?

 7. Ska teckengivning ske på samma sätt i de båda vägkorsningarna A och B?

 8. Är det enligt Transportstyrelsens uppfattning en ändring i ”fordonets placering i sidled” om föraren följer befintlig körfältsmarkering?

 9. Vilka säkerhetseffekter får olika tecken vid körning i en cirkulationsplats?

 10. Enligt trafikförordning SFS 1978:1276 finns det endast två regler för körning i cirkulationsplats – lämna företräde och köra motsols. Kommer Transportstyrelsen att byta ut det felaktiga kravet på att tecken ska ges när man lämnar korsningen körfältsbyte inte sker till en ren rekommendation för att höja trafiksäkerheten?

Tack!

Vi på Transportstyrelsen har nu tagit emot dina uppgifter.

 

Källa: Svensk Trafiksäkerhet

 


Juni 2011


 

2011-06-29
Namn Rita Leuchowius
Inkom 10:56
Ämne Informationsfilmer på korrekt körning i rondell, gärna också som tvreklam

Vi diskuterar just nu cirkulationsplatser och har olika åsikter. Jag googlade därför men där är så mycket att läsa att man inte orkar ta till sig allt. Jag skulle önska informationsfilmer på korrekt körning i rondell, gärna också som tvreklam så att alla direkt kan ta till sig informationen.

Mvh Rita L
……………………………………………………………………………………………………………………..

Svar::

Hej Rita och tack för ditt mail!

Jag håller med om att det behövs information om detta ämne. Tyvärr är det för närvande bara möjligt att se de animerade beskrivningar som finns på Transportstyrelsens hemsida. De beskriver inte de olika problem som kan uppkomma. Dessutom är inte alla korsningar med rondell en cirkulationsplats.

De animeringar som finns finner du på följande: Länk

/Ernst

 


2011-06-20
Namn Chester Bernsten, Transportstyrelsen.
Inkom 09:44
Ämne Svar från Transportstyrelsen. Ärende TSMS 2011/858 – Tecken i cirkulationsplats vid färd rakt fram. (Inskickad förfrågan 9 februari 2011)

 

Hej igen
Bifogar mitt tidigare svar nedan.

Är en cirkulationsplats en vägkorsning?
Svar (egen not). NEJ, varje anslutning till en cirkulationsplats är en korsning, en ”trevägskorsning”, där trafiken på den korsande vägen endast får köra i en riktning. Jämför nedan 3 kap. 13 §.

Är det en vägkorsning med en rondell som saknar cirkulationsmarket D3?

Svar (egen not). NEJ, Förmodligen en vägkorsning med hastighetsdämpande åtgärd av väghållaren.

I ett yttrande till Högsta domstolen skrev Vägverket (på sin tid 1994) att den ”aktuella cirkulationsplatsen på grund av dess storlek och utformning inte skulle betraktas som en vägkorsning”. (Vilken storlek och utformning ska cirkulationsplatsen ha för att betraktas som en vägkorsning? 2. Enligt Vägverkets förre Generaldirektör Ingemar Skogö (2006) är en cirkulationsplats en vägkorsning.

Svar (egen not). En cirkulationsplats kan inte vara en vägkorsning, det bestäms genom lokala föreskrifter av antingen kommunen eller länsstyrelsen beroende på om den är belägen inom eller utom tättbebyggt område.

1.Är det Transportstyrelsens ansvar att skapa tydliga och enhetliga regler som minskar trafikolyckorna på våra vägar?

Svar (egen not). För all regelgivning strävar vi efter att formulera dessa så tydligt och enhetligt som möjligt.

2. Kommer Transportstyrelsen att föreslå någon utredning om orsakerna till de ökade olycktillbuden/trafikolyckorna vid körning i cirkulationsplats samt i de vägkorsningar som inte är utmärkta som sådan? Och utifrån fakta bestämma hur vi trafikanter ska bete oss i en cirkulationsplats?

Svar (egen not). I dagsläget har vi inga planer på att föreslå en sådan. De regler som Sverige har angående cirkulationsplatser är i överensstämmelse med de regler som tillämpas internationellt.

3. Ska tecken ges på samma sätt i vägkorsningarna A som i B och var i trafikförordningen finns svaret? Svar (egen not). Se nedan 3 kap. 65 § när teckengivning ska ske.

4. Är det enligt Transportstyrelsens uppfattning en ändring i ”fordonets placering i sidled” om föraren följer befintlig körfältsmarkering?

Svar (egen not). Om man kör ut ur en cirkulationsplats torde det vara krav på teckengivning oavsett markeringar se punkt 3.

5. Har Transportstyrelsen samma uppfattning som Vägverket att cirkulationsplatsen är att betrakta som en vägkorsning?

Svar (egen not). Nej.

6. Vilken trafiksäkerhetseffekt får ett högertecken om föraren färdas rakt fram i färdriktningen i det högra körfältet av två genom en cirkulationsplats?

Svar (egen not). Kan inte vi avgöra, men allmänt ska förare ge tecken enligt 3 kap.65 §.

7. Vilken trafiksäkerhetseffekt får ett högertecken om föraren färdas rakt fram i färdriktningen i en cirkulationsplats med ett körfält? SE FÖREG SVAR

8. Vilken trafiksäkerhetseffekt har ett tecken till vänster vid vänstersväng från en enkelriktad väg? SE FÖREG SVAR

9. Enligt trafikförordning SFS 1978:1276 finns det endast två regler för körning i cirkulationsplats – lämna företräde och köra motsols. Kommer Transportstyrelsen att byta ut det felaktiga kravet på att tecken ska ges när man lämnar korsningen körfältsbyte inte sker till en ren rekommendation för att höja trafiksäkerheten?

Svar (egen not.) Till dessa regler tillkommer de generella reglerna, bland annat om teckengivning och körfältsbyte.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dubbla budskap. Svaret innehåller fortfarande oklarheter och en del frågor har inte besvarats. Därför kommer en ny begäran inom kort att skickas till Transportstyrelsen.

Källa: Svensk Trafiksäkerhet

 


2011-06-10
Namn Lise-lott

Inkom 12:23
Ämne Rondellkörning är ett växande problem.

 

Eftersom rondellkörning är ett växande problem och jag som gott varje dag blir instängd när jag gör en korrekt rondellkörning.
jag undrar om inte det kunde göras en kort reklamfilm som visas på tv för att belysa och informera hur man gör vid en rondell.

Mvh Lotta

……………………………………………………………………………………………………………………….


Svar::

Hej Lise-lott och tack för ditt mail!

Trafikmagasinet gjorde ett stort antal trafikrelaterade program mellan 1978 till 2003 då TV lade ner det populära programmet av ekonomiska skäl. En film gjordes om krock i cirkulationsplats. Du finner filmen på följande:Länk

/Ernst

 


Maj 2011


2011-05-29
Namn Ernst Donlemar
Ämne Påminnelse till Transportstyrelsen – förfrågan skickad 2011-04-08 och påminnelse 2011-05-29 utlovat svar om ca 14 dagar – (TSMS 2011/858)

 

Jag skickade för 7 veckor sedan ett e-postmeddelande med löfte om svar inom 14 dagar som ännu inte har besvarats.

Jag har full förståelse för att svar kan dröja men min förhoppning är, trots allt att tystnaden inte beror på nonchalans för mitt engagemang eller ett försök att tysta ner min oro över att trafikolyckorna ökar vid körning i vägkorsningar som har en rondell i dess mitt.

Eller är det så att förändringar endast kan bli av om dessa framställs internt av Transportstyrelsen.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar


Dokumentet som är obesvarat >>

 

Hej Ernst!

Vägtrafikavdelningen har tagit emot din fråga med ärendenummer TSMS 2011/4919. Vår handläggningstid är för närvarande ca 14 arbetsdagar.

Med vänliga hälsningar

Vägtrafikavdelningen

Transportstyrelsen


Källa: Svensk Trafiksäkerhet

 


 

2011-05-15
Namn Tor Magnus 
Inkom 11:32
Ämne Tänk på följande.


Det är egentligen rätt märkligt att det är sådant oväsen om att köra i en cirkulationsplats. Högsta Domstolen, HD, fastställde körsätt redan år 1994. Det är snart 20 år sedan och det finns många domar från lägre instans som alla pekar i samma riktning.

Ännu märkligare är att först Vägverket och nu Trafikverket tycks dra åt ett annat håll, men inte alla därför att det beror på vem man talar med. En säger ”äh, kör som du alltid har gjort”, en annan säger ”det ger sig självt”, en tredje säger ”det finns inga särskilda regler för körning i cirkulationsplats.
När allt kommer omkring är det i själva verket mycket enkelt att köra i cirkulationsplats, förutsatt att alla gör likadant! Att alla kör som våra domstolar vill att vi ska köra. Tänk på följande.
1. En cirkulationsplats är inte en korsning.
2. I en cirkulationsplats strålar ett antal vägar samman.
3. Vid körfältsbyte skall du alltid lämna företräde för trafik i det körfält dit du avser att byta.
4. Vid inkörning i cirkulationsplats har du väjningsplikt mot trafik som redan befinner sig där.
Har du bestämt dig för att köra i en körfält så håll fast vid det.

Det betyder att du kan köra ett varv i filen längst till höger. Det är som att köra på en väg som går i en slinga. Brukar du ge tecken när vägen du kör på svänger? Jag tror inte det.

Från höger körfält kan du svänga av var som helst utan att vara i vägen för övrig trafik i cirkulationsplatsen. Med du skall förstås ge tecken åt höger för du lämnar ju vägen och kör ut/in på en annan väg.

Kör du in i cirkulationsplatsen i vänster körfält kan du få köra runt rondellen i mitten flera varv innan det finns plats för dig att byta till höger körfält och komma ut ur cirkulationsplatsen Det finns inga särskilda regler för körning i cirkulationsplats utom punkt 4 ovan.

Undvik körfältsbyte i cirkulationsplatsen, så blir du normalt inte vållande i försäkringsbolagets ögon.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kommentarer::
Hej Tor Magnus!

Jag trodde också att när de nya reglerna skulle skapas att vi skulle få regler som innebar en säkrare trafik. Tyvärr blev det inte så som du så riktigt påpekar.  Reglerna måste göras tydligare – det kan inte vara rimligt, för att ta ett exempel, att i vissa korsningar som har en rondell ska man ge tecken andra inte.

Det senaste – att man ska ge tecken till höger även om man befinner sig i samma markerade körfält är helt orimligt och bidrar definitivt inte till ett trafiksäkrare samhälle. Den senaste förklaringen till att högertecknet ska ges är att man ska köra runt rondellen! Men det har vi väl alltid gjort, eller?

Nej, ansvarig myndighet har svårt att förklara – det vittnar om osäkerhet och ambivalens.

/Ernst

 

 

 


April 2011


 

2011-04-18
Namn Bosse Pettersson
Inkom 10:28
Ämne Finns det någon hastighetsgräns i rondell?

 

Hej

Finns det någon hastighetsgräns i rondell?

Vi har en femtiosträcka i vår närhet, strax innan rondellen ökar hastigheten till 70 km, är det ok?

Med vänlig hälsning

Bosse Pettersson

……………………………………………………………………………………………………………………….


Svar:

Hej Bosse!

Tack för ditt mail.

Någon generell hastighetsgräns finns inte.

Däremot är det olyckligt att man tillåter en ökning av hastigheten före cirkulationsplatsen från 50 km/tim till 70 km/h.

Tag kontakt med trafikkontoret i den kommun du bor i och be dem förklara varför de anser det motiverat med en höjning av hastigheten före cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatser byggs ju för att minska antalet olyckor och då bör den högsta tillåtna hastigheten enligt min mening inte vara 70 km/h.

/Ernst


 


2011-04-08
Namn Förtydligande begärt av Transportstyrelsen på svar TSMS 2011/2024 

Inkom 14:12
Ämne Tecken i cirkulationsplats vid färd rakt fram. ”Tyvärr gav svaret inte klarhet i de aktuella frågorna”. Förtydligande begärt


Hej!

Tack för ditt svar. Tyvärr gav svaret inte någon klarhet i de aktuella frågorna.
Det ”normala beteendet” som du beskriver har vi tillämpat sedan högeromläggningen 1968 där begreppet ”köra motsols” innebar som nu att föraren ska köra till höger om den befintliga rondellen som är placerad i korsningen.

Den beskrivning som du lämnat att föraren ska köra ”i cirkulationen runt rondellen” ger då knappast något stöd att tecken ska ges när man kör rakt fram i cirkulationen och följer den befintliga körfältsmarkeringen som där kan finnas.

Låt oss ta det från början

Är en cirkulationsplats en vägkorsning?
Är det en vägkorsning med en rondell som saknar cirkulationsmarket D3?

Svar som erhållits från Vägverket:

I ett yttrande till Högsta domstolen skrev Vägverket (på sin tid 1994) att den ”aktuella cirkulationsplatsen på grund av dess storlek och utformning inte skulle betraktas som en vägkorsning”. (Vilken storlek och utformning ska cirkulationsplatsen ha för att betraktas som en vägkorsning?

Enligt Vägverkets förre Generaldirektör Ingemar Skogö (2006) är en cirkulationsplats en vägkorsning.

 

 

”En cirkulationsplats är ett ställe där vägar möts – den är alltså i sig en vägkorsning – men det finns en rondell i mitten.”

Då det nu i Sverige finns två typer av vägkorsningar som har en rondell i mitten där den ena saknar cirkulationsmärket D3 så har vi ju ett problem som bör åtgärdas.

Låt mig förklara.

A. Anta att föraren kommer till en vägkorsning som har en rondell i mitten där vägmärken saknas.

B. Ponera sedan att när föraren kommer fram till nästa vägkorsning som är identisk i storlek och utformning har denna försetts med vägmärkeskombinationen Väjningsplikt B1 samt Cirkulationsplats D3.

Platserna kan alltså vara identiska beträffande dess storlek och utformning den påtagliga skillnaden består endast av att vägmärket D3 skiljer dem åt. Är det då rimligt att direktiven hur man uppträda är olika för dessa två typer av vägkorsningar?

Dessutom är kravet på väjningsplikt och teckengivning olika i de nämnda vägkorsningarna (A och B).

Du skriver att reglerna för teckengiving enligt 3 kap. 65§ trafikförordningen gäller generellt oavsett det är en cirkulationsplats eller någon annanstans.

Låt oss då studera vad som gäller i de båda vägkorsningarna.

I den förstnämnda korsningen A utan vägmärken, gäller högerregeln och det finns ett krav på att ge tecken till vänster vid vänstersväng men inget krav på att ge tecken till höger vid färd rakt fram.

I vägkorsningen B den som är utmärkt med vägmärkeskombinationen väjningsplikt B1 – cirkulationsplats D3 råder väjningsplikt, och kravet för att ge tecken till vänster saknas.

Din hänvisning till hemsidan (Transportstyrelsen) är att tecken ska ges rakt fram även om föraren befinner sig inom samma körfältsmarkering
ger knappast polisen någon möjlighet att se mellan fingrarna om föraren inte gett tecken till höger i nämnda fall.

Du hänvisar också till domstol vid prövning av ärende men bortser från att den hemsida du refererar till anger att tecken ”ska” ges när du lämnar platsen? Så länge Transportstyrelsen har kravet att tecken till höger ska användas när föraren kör rakt fram genom cirkulationen får domstolen svårt att tolka som att något annat gäller.

Rätta mig om jag har fel, är det inte Transportstyrelsens uppgift ”att ta fram, tillämpa regler för fordon, körkort, trafikmiljö och yrkestrafik… ” som bygger på gällande trafikförordning? Domstolen ska bara tolka de lagar och förordningar som finns. Ledamöterna i våra domstolar har inte kunskap, erfarenhet eller till uppgift att bestämma hur vi ska bete oss i trafiken det har Transportstyrelsen.

Därför är det angeläget att Transportstyrelsen skyndsamt skapar tydliga och enhetliga regler så att de kan vinna acceptans och efterföljas bland oss trafikanter – men framförallt ska de syfta till att öka trafiksäkerheten på våra vägar och inte tvärtom. Lösningen på de uppkomna problemen vid körning i cirkulationsplats är enkel – byt ut ordet ”ska” till ordet bör.


Frågor:

 1. Är det Transportstyrelsens ansvar att skapa tydliga och enhetliga regler som minskar trafikolyckorna på våra vägar?

 2. Kommer Transportstyrelsen att föreslå någon utredning om orsakerna till de ökade olycktillbuden/trafikolyckorna vid körning i cirkulationsplats samt i de vägkorsningar som inte är utmärkta som sådan? Och utifrån fakta bestämma hur vi trafikanter ska bete oss i en cirkulationsplats?

 3. Ska tecken ges på samma sätt i vägkorsningarna A som i B och var i trafikförordningen finns svaret?

 4. Är det enligt Transportstyrelsens uppfattning en ändring i ”fordonets placering i sidled” om föraren följer befintlig körfältsmarkering? (Körfälten svänger som bekant även på andra platser).

 5. Har Transportstyrelsen samma uppfattning som Vägverket att cirkulationsplatsen är att betrakta som en vägkorsning?

 6. Vilken trafiksäkerhetseffekt får ett högertecken om föraren färdas rakt fram i färdriktningen i det högra körfältet av två genom en cirkulationsplats?

 7. Vilken trafiksäkerhetseffekt får ett högertecken om föraren färdas rakt fram i färdriktningen i en cirkulationsplats med ett körfält?

 8. Vilken trafiksäkerhetseffekt har ett tecken till vänster vid vänstersväng från en enkelriktad väg?

 9. Enligt trafikförordning SFS 1978: 1276 finns det endast två regler för körning i cirkulationsplats – lämna företräde och köra motsols. Kommer Transportstyrelsen att byta ut det felaktiga kravet på att tecken ska ges när man lämnar korsningen körfältsbyte inte sker till en ren rekommendation för att höja trafiksäkerheten?
Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning

Ernst Donlemar


……………………………………………………………………………………………………………………….


Bekräftelse

Tack!

Vi på Transportstyrelsen har nu tagit emot dina uppgifter. 2011-04-08 tid 14:12
Hej Ernst!

Vägtrafikavdelningen har tagit emot din fråga med ärendenummer TSMS 2011/3148. Vår handläggningstid är för närvarande ca 14 arbetsdagar.

Med vänliga hälsningar
Vägtrafikavdelningen
Transportstyrelsen

……………………………………………………………………………………………………………………….
/Ernst

 


Mars 2011


 

2011-03-31
Namn Chester Bernsten, Transportstyrelsen svar på fråga TSMS 2011/2024 Kopia till Heljeback Ann U 
Inkom 09:59
Ämne Svar från Transportstyrelsen. Ärende TSMS 2011/858 – Tecken i cirkulationsplats vid färd rakt fram. (Inskickad förfrågan 9 februari 2011)

 

Hej
I trafikförordningen finns regler om hur man ska köra i en cirkulationsplats enligt 3 kap. 13 § ”I en cirkulationsplats skall ett fordon föras motsols i cirkulationen runt rondellen.”

Detta innebär att det normala beteendet i en cirkulationsplats är att köra i cirkulation runt rondellen i en viss riktning.
I 3 kap. 65 § anges när man ska ge tecken oavsett det är en cirkulationsplats eller någon annanstans.

”När en förare avser att starta från en vägkant eller att vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets placering i sidled på något annat inte oväsentligt sätt skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt. Om fordonet inte har körriktningsvisare, skall föraren i stället visa sin avsikt genom att sträcka ut armen.”

”Tecken skall ges i god tid innan den avsedda manövern genomförs och vara väl synligt och otvetydigt. Teckengivningen skall upphöra så snart manövern är avslutad.”
Reglerna ovan om teckengivning gäller generellt.

En förutsättning för att en plats ska vara cirkulationsplats är att det finns föreskrifter som säger att det ska vara en cirkulationsplats samt att den är utmärkt med vägmärke D3 Cirkulationsplats.

Det som anges ovan anges torde ge svar på de frågor som du har ställt. Transportstyrelsen varken kan eller får ge svar på enskilda förutsättningar eller händelser. Det är upp till polisen i sin övervakning eller domstol i sin prövning av ärenden.Med vänlig hälsning

Chester Bernsten
Transportstyrelsen
Förtydligande begärt – ”Tyvärr gav svaret inte klarhet i de aktuella frågorna”.
/Ernst

 


 


2011-03-16
Namn Mariana
Inkom 02:10

Ämne Vad är skillnaden mellan cirkulationsplats och rondell?


Hej!

Tack för ditt inlägg.

Skillnaden är att cirkulationsplatsen är själva korsningen och ska då vara utmärkt med vägmärken som anger detta medan en rondell är den runda platsen i mitten av vägkorsningen. I folkmun kallar man platsen för en rondell.

Problemet som vi har är att de platser som har en rondell i mitten men som saknar vägmärken är vanliga vägkorsningar där andra trafikregler gäller. Skillnaden finner du på länken ”cirkulationsplats eller vägkorsning” >>/Ernst

 


 

2011-03-10
Namn PÅMINNELSE till Transportstyrelsen. Ärende TSMS 2011/858   
Ämne Förfrågan skickades den 9 februari – svar utlovades inom 14 dagar

 


Frågorna är enkla men Transportstyrelsen har tydligen svårt att hitta svaren.

Förfrågan har följande lydelse:
Hej!

Tack för ditt svar.

Jag hoppas att du kan ge mig informationen var i trafikförordningen (1998:1276) man kan finna stöd för nedanstående fyra frågeställningar:

”När du kör ut ska du ge tecken till höger”?

Att det är en förflyttning i sidled när föraren håller sig inom det markerade körfältet?

Är det vägmärket för cirkulationsplats (D3) eller ”att endast en körriktning är tillåten” eller något annat som styr när tecken ska ges?

Vilka teckenregler gäller i en vägkorsning som har en rondell byggd i densamma men som inte är utmärkt som en cirkulationsplats?

Tacksam för svar.

Ernst Donlemar

Svensk Trafiksäkerhet

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bekräftelse
Tack!

Vi på Transportstyrelsen har nu tagit emot dina uppgifter.

2011-03-10 tid 9:06

Hej Ernst!

Vägtrafikavdelningen har tagit emot din fråga med ärendenummer TSMS 2011/2024. Vår handläggningstid är för närvarande ca 14 arbetsdagar.

Med vänliga hälsningar

Vägtrafikavdelningen

Transportstyrelsen

……………………………………………………………………………………………………………………….

/Ernst Donlemar

 


Februari 2011


 

2011-02-09
Namn Förtydligande begärt av Transportstyrelsen. Ärende TSMS 2011/858
Ämne Tecken i cirkulationsplats vid färd rakt fram.

 


Förtydligande begärt med nedanstående innehåll skickat till Transportstyrelsen 2011-02-09.

Hej!
Tack för ditt svar.
Jag hoppas att du kan ge mig informationen var i trafikförordningen (1998:1276) man kan finna stöd för nedanstående fyra frågeställningar:

 • ”När du kör ut ska du ge tecken till höger”.

 • Att det är en förflyttning i sidled när föraren håller sig inom det markerade körfältet?

 • Är det vägmärket för cirkulationsplats (D3) eller ”att endast en körriktning är tillåten” eller något annat som som styr när tecken ska ges?

 • Vilka teckenregler gäller i en vägkorsning som har en rondell byggd i densamma men som inte är utmärkt som en cirkulationsplats?

 

Tacksam för svar.

Ernst Donlemar

Svensk Trafiksäkerhet


Svaret från Transportstyrelsen >>

 

 


Januari 2011


2011-01-31
Namn Ernst Donlemar
Ämne Förfrågan från Fredrik Söderblom
Fredrik Söderblom fråga varför tecken ska ges till höger vidkörning rakt fram i en cirkulationsplats har skickats till Transportstyrelsen
Hej,
Bifogade frågor och påstående har inkommit som e-postmeddelande från Fredrik Söderblom [fredrik@soderblom.org] den 30 januari 2011.

Ser framemot Ert svar.

Med vänlig hälsning
Ernst Donlemar
/Ernst

e-postmeddelandet från Fredrik Söderblom skickat till Transportstyrelsen med begäran om svar >>


 

2011-01-14
Namn Jonathan 
Inkom 09:01
Ämne Rondell eller cirkulationsplats?

Det är väl ingen skillnad. Du är ute och cyklar.

Jonathan


Svar
:

Ja ibland händer det att jag cyklar men det har väl knappast att göra med problemet, eller?

Rondellen som är belägen i mitten av vägkorsningen bestämmer inte hur du ska uppträda. Det är vägmärken eller avsaknaden av dessa som styr ditt uppträdande cirkulationsplats kontra vägkorsning. Gå in på länken ”ta körkort tips och råd” om du vill sätta dig in i problemet.

/Ernst

 

 


 

2011-01-06
Namn Ernst

Ämne Polisen bötfäller förare som inte ger tecken när de lämnar en cirkulationsplats

 

Förklaringar som att det är en egen väg, en enkelriktad gata, ändlös väg, är inget stöd för att tecken ska ges när man färdas rakt fram. Enligt Trafikförordningen (1998: 1276) finns det inget krav på att ge tecken när man kör rakt fram i en vägkorsning och/eller följer den körfältsmarkering som där kan finnas.

Polisen däremot gör gällande att det är en ”icke oväsentlig förflyttning i sidled” som sker när man lämnar platsen och bötfäller förare som underlåter att ge tecken.

Källa: Svensk Trafiksäkerhet


Vad är din åsikt?
Inlägg övriga år

2014 >>,  2013 >>2012 >>2010 >>,  2009 >>,  2008 >>,  2007 >>2006 >>, 2005 >>2004 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.