Cirkulationsplats och vägkorsningar med rondell 2012


Forum cirkulationsplatser 2012

December 


 


2012-12-13
Namn Tompa
Inkom 12:48
Ämne Det finns bara högersvängar i en cirkulationsplats.

 

Hej
Ni skriver hela tiden om att man inte ska behöva ge tecken vi färd rakt fram i korsningar. En cirkulationsplats är att betrakta som en korning (som ni så riktigt påpekar) men det finns inget ”rakt fram” längre.

Ni skriver: Sålunda ger inte trafikförordningen (1998:1276) 65§ något stöd för att tecken/blinkers ska ges vid färd rakt fram. Det ska poängteras i sammanhanget att ett högertecken vid färd rakt fram, även om det inte bidrar till att öka trafiksäkerheten, bör rekommenderas då det ger en smidig trafik.

Enligt min mening så finns det bara högersväng om man ska lämna en cirkulationsplats. Om man i cirkulationsplatsen har två körfält så ska man (enligt författningen) ge tecken när man byter körfält, oavsett om det är till vänster eller höger.

Alltså, om man betraktar cirkulationsplatsen som en vägkorsning med enbart högersväng som alternativ så är detta väldigt enkelt 🙂

Nu kommer säkert kommentaren ”Men det finns ju höger, rakt fram och vänster!!”

Visst gör det, men det är rent geografiskt. Det finns cirkulationsplatser med 5-7 högersvängar också. Ska dom då uppfattas som ”högrast, högrare, nästan rakt, rakast, vänstrare osv??

Då är det nog enklast att betrakta alla som högersvängar, ge tecken och var smidig.

Kommentar: Hej Tompa! Tack för ditt inlägg.

När det gäller körning i cirkulationsplats så är det inte helt så enkelt som du beskriver vilket beror på att det i Sverige finns två olika typer av vägkorsningar som har en rondell i dess mitt samt att trafikreglerna skiljer sig åt.

I den ena vägkorsningen gäller korsningsreglerna och i den andra gäller inga regler alls.

I den senare (cirkulationsplats) kan du färdas i det högra körfältet och svänga till vänster eller vända i densamma även om körfältsvägvisare, körfältsmarkering och körfältspilar visar något annat.

Till detta gäller att tecken till vänster vid vänstersväng eller vändning inte behöver ges, men du ska däremot ge tecken till höger även om du följer anvisningar som visar rakt fram. En förklaring från ansvarig myndighet ”en förflyttning i sidled”. Anmärkningsvärd slutsats av en jurist.

//Ernst


mer information finns här >>

 domslut visar att inga regler gäller >>

 


November 2012


 

2012-11-16
Namn AnnKatrine Lövgren
Inkom 21:23

Ämne Vad gäller när två körfält går samman?

 

Om jag kommer fram till en rondell, och precis innan minskar det till ett körfält. Det högra går in i det vänstra.

Vad gäller då, om det är kö i det vänstra som går in i rondellen, är det Ok att komma i det högra fältet, köra om alla bilar och förvänta sig att bilarna i det vänstra fältet har skyldighet att släppa in dig där?

Svar: Hej AnnKatrine! Tack för din fråga.

Det är tillåtet men även du har skyldighet att anpassa dig till den nya situationen och i god tid ska visa din avsikt.

När två körfält löper samman till ett ska förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig d.v.s. hjälpas åt.

/Ernst

 

 


 

2012-11-15
Namn Mary
Inkom 13:13

Ämne När bör körfältsbytet ske i en cirkulationsplats?

 

Hej!
I en tvåfilig rondel sker en olycka. Bil A kör i den vänstra filen vid påfarten till en rondell då denne ska till den 3:e avfarten i rondellen.

När bil A skall köra in i rondellen så ser inte föraren att bil B kommer i hög hastighet i den inre filen i rondellen.

Bil A väjer då och kör i den yttre filen i rondellen och sedan skall bil B köra ut i rondellen från den inre filen. Detta leder då till att bil A kör in i bil B.

Borde inte bil B byta fil till den yttre filen innan han kör ut ur rondellen? Om bil B skall köra från den inre filen och ut ur rondellen, bör inte bil B då köra ut i den vänstra filen i avfarten och inte den högra?

Bil B kan väl inte byta fil när bil A befinner sig där bil B vill befinna sig?

Svar: Hej Mary! Tack för din fråga.

En rekommendation från Transportstyrelsen är att avfart från en cirkulationsplats bör ske från det högra körfältet. Dock kan avvikelse ske från detta om föraren avser att svänga vänster i nästa vägkorsning.

Transportstyrelsen visar också i ett dokument på sin hemsida att ”om det finns vägmärken eller vägmarkeringar så följer du dessa”.

Domstolsutslag visar dock, på grund av oklara trafikregler, att det är tillåtet att köra som man vill i en cirkulationsplats även om körfältsvägvisare eller vägmarkering visar något annat och lämna platsen från vilket körfält som helst.

/Ernst 

2012-11-14
Namn Åsa Persson
Inkom 22:12

Ämne Får man köra i höger körfält och svänga till vänster om skyltar visar att man ska kör i det vänstra körfältet?

 

Får man ligga i högerfilen i en rondell och sedan svänga vänster?

Skyltar innan rondellen visar att man skall ligga i vänsterfilen för att svänga vänster, medan man kan ligga i både höger och vänsterfilen om man kör rakt fram.

Vems fel är det då om bilen som kör i högerfilen och skall svänga vänster, kör på den bilen som ligger i vänster filen och skall köra rakt fram? De ligger jämnsides och bilen som kör rakt fram kan inte se om bilen blinkar vänster.
Tacksa för snabbt svar!


Svar:
Hej Åsa! Tack för din fråga.

Först av allt kan vi konstatera att myndigheterna (Trafiksäkerhetsverket, Vägverket) och nuvarande ansvarig myndighet inte sett/ser något problem i att köra i en cirkulationsplats – inkomna inlägg visar att det finns problem.

Transportstyrelsen visar i ett dokument på sin hemsida att ”om det finns vägmärken eller vägmarkeringar så följer du dessa”.

Domstolsutslag visar dock, på grund av de oklara trafikregler eller avsaknad av dessa, att det är tillåtet att köra som man vill i en cirkulationsplats även om körfältsvägvisare eller vägmarkering visar något annat.

Så även om anvisningarna visar att placering för färd vänster ska ske från det vänstra körfältet och Transportstyrelsen dokument säger att anvisningar ska följas så gäller inte detta utan förare som avser att köra till vänster kan göra det från det högra körfältet.

Transportstyrelsen har liksom tidigare ansvariga myndigheter inga ambitioner att tillrättalägga problemen.

Även riksdagens trafikutskotts ledamöter behandlade inkomna motionerna om ändrade regler för körning i cirkulationsplats lättvindigt och skickade ärendet vidare år efter år med hänvisning till myndighets sektoransvar.

kör som du vill domstolsutslag >>

Det kan inte vara lagstiftarens mening om anvisningar finns före en vägkorsning, att det ska anses vara möjligt att göra en vänstersväng från det högra körfältet, där anvisningar visar rakt fram, som i fallet ovan utan att det resulterar i någon påföljd.

Om detta är lagstiftarens mening så bör för trafiksäkerheten skull alla befintliga anvisningar i alla vägkorsningar tas bort – då de är helt missvisande.

/Ernst

 


 

2012-11-11
Namn Reinhold Håkansson
Inkom 17:11

Ämne Med enkla regler får vi en säkrare trafik – krångla inte till det!

 

Jag har svårt att förstå hur man kan krångla till regler så tokigt så att man skall behöva avge tecken för färd rakt fram i en rondell (som är en cirkulationsplats).

Det kan finnas fler utgångar från rondellen OCH DÅ är det på plats att ge tecken för att signalera vart jag tänker köra ur. Inte konstigare än en enkel vänstersväng.

Jag undrar om det inte ligger någon rivalitet mellan olika makthavares intresse att få igenom just sin åsikt!
Med enkla regler får vi en säkrare trafik – krångla inte till det!

Rakt fram är rakt fram och inte höger!


Kommentar:
Hej Reinhold! Tack för ditt inlägg.

Skönt att se att fler vill ha säkrare trafik.

//Ernst


 


Oktober 2012


 

2012-10-04
Namn Paul
Inkom 07:31

Ämne Får man gena i rondell?

 

Hej har en fråga till er, ang. streckad rondell som inte är upphöjd från marken, jag vet att man inte skall överskrida hel markerad linje, men där jag kör finns en streckad linje.

Är det lagligt att gena över rondellen när det inte finns någon trafik. Detta gäller en filig Adress Prästvägen 75 Halmstad Kolla street vy

Tacksam för svar Paul P.

Svar:
Hej Paul! Tack för din fråga.

Förfarandet är helt lagligt – en streckad körfältslinje får överskridas.

//Ernst

 

 


September 2012


 

2012-09-26
Namn Annika
Inkom 19:29

Ämne Två bilar kommer samtidigt till en cirkulationsplats – vad gäller?

 

Vad gäller när vi är två bilar som kommer samtidigt fram till en cirkulationsplats mindre modell.

Är det högerreglen som gäller?

Är man inne i rondellen så har man förtur men detta är om man kommer samtidigt.

Svar: Hej Annika! Tack för din fråga.

Om två förare samtidigt kommer till en korsning där båda förarna har väjningsplikt tar väjningsplikten ut varandra och högerregeln gäller.

Om en olycka skulle inträffa i en sådan situation då handlar det om att med vittnen kunna styrka att det förhölls sig så (att förarna samtidigt kom fram till korsningen).

Ett tips är dock att vänta någon sekund och låta den andre föraren köra först.

//Ernst

 

 


 

2012-09-19
Namn Robert
Inkom 22:46

Ämne Missuppfattningar när trafikanter blinkar i rondeller.

 

Hej Ernst
Ville bara förmedla att jag alltför ofta ser folk som inte vet hur dem ska blinka ut ur rondeller, vissa blinkar allt för tidigt ut då man får uppfattningen att dem ska köra ut men fortsätter rakt fram eller avbryter sin blinkning för sent.

Jag ser ofta olyckor i rondeller p.g.a i mitt yrke som trafiklärare. Tanken med att blinka ut ur rondeller är god när det fungerar men till vilken kostnad?

Jag tror att en massiv informationsinsats skulle vara på sin plats, t ex som när man införde ”zebra” lagen i media.

Tack Robert för ditt inlägg.


Kommentar:

Det vore en god idé men tyvärr har vi ingen respons från Transportstyrelsen som anser att informationen till allmänheten inte kommer prioriteras.
(Inlägg 2012-07-05).

//Ernst

 

 


Augusti 2012


 

2012-08-31
Namn Ernst Donlemar
Inkom 21:27

Ämne Transportstyrelsen tillåts och behöver inte.

Genom Justitieombudsmannen ställningstagande tillåts Transportstyrelsen att göra som de vill och behöver inte vidta några åtgärder för att minska trafikolyckorna eller informera allmänheten om de risker som finns i trafiken.

 


Juli 2012


 

2012-07-05
Namn Christer Wikman – Sveriges Trafikskolors Riksförbund
Inkom 13:20

STR:s förbundsstyrelse meddelar att det inte har vidtagits några åtgärder beträffande STR Motion nr 5, 2008 – cirkulationsplats.

Ett senkommet besked.

//Ernst

beskedet från STR >>

 


Maj 2012


 

2012-05-07 


Transportstyrelsen meddelar att det inte finns några problem som behöver åtgärdas vid körning i vägkorsningar som har en rondell eller öppning i dess mitt och skyller på väghållarna.


Transportstyrelsen fortsätter att mörklägga de brister som finns i regelsystemet och anser att väghållarna, Trafikverket och kommunerna, är de som är ansvariga för trafiksäkerheten.

Sammanfattning av korrespondensen med Transportstyrelsen


Transportstyrelsen

 • anser att de olycksrisker som sker på platser som till storlek och utformning
  liknar en cirkulationsplats är väghållarnas ansvar
 • anser att körfältspilar före en cirkulationsplats inte gäller och är väghållarnas ansvar (om övriga anvisningar gäller lämnas inget svar). Körfältspilar är en anvisning som enligt trafikförordningen och ska följas
 • anser att det är en förflyttning i sidled även om föraren följer sitt markerade körfält rakt fram – och därför ska tecken ges – märklig tolkning – ger vi tecken när körfältet svänger i t.ex. en kurva?
 • ignorerar den risk som uppstår då förare som befinner sig i cirkulationen och ger tecken till höger för tidigt
 • anser att ”bestämmelserna i trafikförordningen är som dom är” – är viktigare än att sanktionera vänstertecken vid vänstersväng i cirkulationsplats i enligt med de svar som tidigare har lämnat av myndigheten i e-postsvar och i media
 • ser inget fel i att teckenkravet till vänster undantas vid körning i cirkulationsplats – ”endast en körriktning är tillåten”. Det finns andra platser där endast en körriktning är tillåten. Det är förmodligen en av orsakerna till att tecken inte ges i t.ex. vägkorsningar som har körfält avsedda för endast vänster – och/eller högersvängande trafik
 • kommer således inte att undanröja den tolkning som förare får genom den information som finns i informationsbroschyren PV09302_7.pdf
 • säger att informationen till allmänheten om av vad som gäller inte heller i fortsättningen kommer prioriteras
 • finner inga brister i regelsystemet och ser därför ingen anledning till att föreslå ändringar i trafikförordningen trots de risker som påtalats och förslag till ändringar som getts i sammanhanget

 

se skillnaderna mellan de olika typerna av vägkorsningar >>

 


Problemen

Problemen med olika typer av korsningar har funnits i mer än trettio år och fortfarande byggs det vägkorsningar med rondell som ibland förses med cirkulationsmärke ibland inte.

Reglerna för körning i cirkulationsplats ändrades 1999 då bl.a. kravet på tecken till vänster vid vänstersväng togs bort.

Varefter åren som gått ökar tillbuden och olyckorna – först med Vägverket sedan, 2009 med Transportstyrelsen som passiva åskådare.

Jag har försökt att få tydligare svar från Transportstyrelsen men inte lyckats. Notera att de inte vill ha några fler frågor.

Transportstyrelsen verkar sakna ambitionen att nå ett trafiksäkrare samhälle.

Förutom den ökade olycksrisken har också en försämrad genomströmning skett då allt fler använder sig av det högra körfältet för vänstersväng.


Trafikstockningarna som är en följd av detta orsakar en onödig belastning på miljön och de ökande luftföroreningarna medför ökade hälsoproblem för trafikanterna och de närboende.

Är det verkligen så här vi ska ha det?

Ernst Donlemar


Svensk Trafiksäkerhet

 

 


 

2012-05-06
Namn Ernst Donlemar

 

Ämne Läs om de brister som mörklagts, e-post till Per Öhgren, Transportstyrelsen TSMS 2011/858 med anledning av inkommet svar 2012-05-04

Kopior: Widlert Staffan, Bergström Anna-Karin

Hej Per!

Det är beklämmande att Transportstyrelsen fortsätter att mörklägga de brister som finns i regelsystemet och anser att väghållarna, Trafikverket och kommunerna, är de som är ansvariga för trafiksäkerheten.

Sammanfattningen av svar som lämnats kommer nu att publiceras på hemsidan.

//Ernst

 


 

2012-05-04
Namn Per Öhgren

 

Per Öhgren anser att han besvarat alla frågor. Transportstyrelsen Ärende TSMS 2011/858 på e-post 2012-05-04

Hej Ernst,

trots att jag som jag skrev i e-postmeddelandet från 3 maj anser att jag redan svarat på dina frågor har jag gjort ett nytt försök som framgår av bifogade dokument.

Naturligtvis är det så vi gärna vill få ta del av synpunkter från en engagerad allmänhet. Vi lämnar också alltid någon form av reaktion på framförda synpunkter/frågor.

Anledningen till att jag i ditt fall meddelade att jag avslutade ärendet var att jag anser att svarat på alla frågor tidigare.

Vänliga hälsningar

Per Öhgren


Svaret från Per Öhgren >>

 

 


 

2012-05-04
Namn Ernst Donlemar
Ämne Med anledning av att ärendet ensidigt avslutas e-post till Per Öhgren, Transportstyrelsen TSMS 2011/858

Kopior: Widlert Staffan, Bergström Anna-Karin

Hej Per!

Jag kan acceptera förklaringen till att du inte uppfattade att mitt svar innehöll frågor i e-postmeddelande (2012-01-29).Att du däremot ensidigt avslutar ärendet utan att ha besvarat frågorna i det bifogade dokumentet finner jag högst anmärkningsvärt.

Anledningen till att du inte kan ”lämna något svar som tillför något ytterligare” kanske beror på att de svar som erhållits har varit svävande, motsägelsefulla och allmänt hålla. Målet måste självklart vara att finna en lösning som kan bidra till att missförstånd, tillbud och trafikolyckor kan minska på våra vägar.

Nåväl med hjälp av bifogad sammanställning ”fragor-som-lamnats-obesvarade.pdf” finner du alla relevanta obesvarade frågor i sammanhanget. Om du kan finna att dessa frågor har besvarats tidigare hoppas jag att du är vänlig och ger mig referens var svaret finns.

En sammanfattning av korrespondensen ger dock vid handen att svar ges när och om så myndigheten så behagar eller, att myndigheten om så finner lämpligt ensidigt avslutar ärendet trots avsaknad av svar på ställda frågor. Är detta ett allmänt förfaringssätt som ligger till grund för att tysta intresserade istället för att tillvarata och utveckla allmänhetens engagemang för en säkrare trafik och förenligt med förvaltningslagens intentioner? Eller är detta ett förfaringssätt som bara gäller förfrågningar från undertecknad?

Bristen att vilja besvara frågor kan bara tolkas som om att Transportstyrelsen försöker mörklägga de brister som finns i regelsystemet istället för att rätta till problemen så att ett trafiksäkrare samhälle kan skapas.

Kommer det svar?

//Ernst

 

Dokumentet >>

  Sammanställningen >>

 


 

2012-05-03
Namn Per Öhgren
Inkom 13:01 

Beklagar att bilagan inte efterfrågades, Transportstyrelsen Ärende TSMS 2011/858.

Hej Ernst,

till att börja vill jag beklaga att jag inte efterfrågat dina frågor. Anledningen är helt enkelt att jag av ditt e-postmeddelande inte kunde utläsa att det skulle finnas frågor bifogade. Jag uppfattade meddelande mer som en kommentar till mitt svar.

När det gäller dina senaste frågor så har inget mer att tillägga än vad jag tidigare framfört till dig. Det är i princip samma frågeställningar som tidigare och jag anser att jag inte kan lämna något svar som tillför något ytterligare.

Om du uppfattar mitt svar som otillräckligt kan jag bara beklaga detta. Jag anser härmed ärendet för min del som avslutat.

Vänliga hälsningar

Per Öhgren

 

 


 

2012-05-03
Namn Ernst Donlemar
Ämne Bifogad fil inte med e-post till Per Öhgren, Transportstyrelsen TSMS 2011/858 bifogad fil skickas

Kopia Bergström Anna-Karin

Hej Per!

Jag beklagar att dokumentet med mina frågor inte kom med mitt e-postmeddelande 2012-01-30 men brukligt är att om intresse finns att man efterfrågar densamma, eller?

Jag hoppas du nu snarast vill besvara ALLA de frågor som finns i dokumentet..

//Ernst

 

 


April 2012


 

2012-04-26
Namn Lisbeth Ljungberg
Inkom 14:46

Ämne Är det alltid högerregeln som gäller om inga andra skyltar finns?

 

1. i s.k.rondeller: är det alltid högerregeln som gäller om inga andra ärskilda skyltar finns? Ser i trafiken att det är allmän röra och mer tur än skicklighet att inte fler incidenter sker.

2. Vid ”lämna företräde-skylt lämnar man givetvis företräde MEN är inte trafikanter på korsande vägbana skyldiga att visa aktsamhet som att sänka hastigheten och inte köra 50 km eller mer rakt över korsningen?

3. Om polis ser s.k.prejning med flit av annan trafikant – hur ser man på det? Straff?

Med prejning menar jag självvalda trafikpoliser som ser sig förfördelade och vill ”straffa” annan trafikant genom att snabbt köra om och tvärnita framför den de vill straffa med stor risk för seriekrock vid tät trafik. Har blivit många ilskna trafikanter i och med större trafik.

Svar:
Hej! Lisbeth!

Tack för dina frågor.

1. Helt riktigt. Om inga vägmärken finns uppsatta före en korsning med en rondell så är det en vanlig vägkorsning.

2. När det gäller väjningsplikten är lagen helt tydlig – den som har skyldighet att lämna företräde har ansvaret att i god tid visa att så sker.

3. Ja, det är sorgligt att behöva uppleva/iaktta en ”prejning”. Jag är övertygad om att polisen stoppar den förare som beter sig på det sätt du har beskrivit. Påföljden beror naturligtvis hur allvarlig situationen blir – leder det till åtal – bestämmer domstolen straffet för händelsen.

/Ernst

 


 

2012-04-01
Namn Suad Ovcina
Inkom 20:06
Ämne Krock i en rondell?


Hej!

Jag skriver detta meddelande angående om jag har kört rätti två filit rondell. På ritningarna som jag skickar som bifoga, visar hur krocken kommer till.
Jag körde på Växjövägen och jag befann mig i högra filen och körde in i rondellens höger med tanke att köra rakt i rondellen (ritning bil A).

När jag befann mig i rondellen ca 7 m bilen så kom från min vänstra sida en bil som kom från Halmstad Arena (ritning bil B) och befann sig i innersta filen och hade vänstra blinkers på, bytte till min fil och körde in i mig (mitten på bilen).

Kan ni besvara om jag körde rätt eller var det den andras bil som körde fel?

Mvh
Suad Ovcina

Svar:
Hej! Suad!

Tack för din fråga.

Enligt reglerna för väjningsplikt vid körning i cirkulationsplats gäller att förare som har skyldighet att lämna företräde skall lämna företräde åt trafiken som redan befinner sig i cirkulationen oavsett vilket körfält föraren befinner sig i.

I det här fallet tycks det som om föraren B haft hög fart så att denne inte har kunnat följa sitt körfält utan har genat och av den anledningen snabbt närmat sig dig.

För att kunna bevisa att föraren av bil B inte var inne i cirkulationen när du själv körde in måste du ha ett vittne som kan styrka saken. I annat fall blir ansvaret ditt.

På sidan ”väjningsplikten har satts ur spel” kan du se en sekvens där föraren som kört in i cirkulationen inte har lämnat företräde åt trafiken i cirkulationen.

//Ernst


väjningsplikten har satts ur spe>>

 


 Februari 20122012-02-01
Namn Charlott
Inkom 10:15
Ämne Vad gäller i en rondell?

 

Vad gäller först i rondell, vägmarkering eller regel?

tacksam för svar snarast!


Svar:

Tack för din fråga.

Enligt trafikförordningen gäller anvisningar – vägmarkering är en anvisning – före en trafikregel.

Transportstyrelsen meddelade den 9 januari i år att körfältspilar – anvisning – inte ska gälla före en cirkulationsplats. En märkligt besked som vi trafikanter inte hade en aning om.

Av den anledningen har jag skrivit till dem för att få reda på om övriga anvisningar som är till för att följas gäller.

Mitt e-postmeddelande till Transportstyrelsen kan du läsa nedan. (2012-01-29)

/Ernst

 

 


Januari 2012


 

2012-01-29
Namn Ernst Donlemar

Cirkulationsplats/vägkorsning med rondell till Per Öhgren, Transportstyrelsen TSMS 2011/858 med anledning av svar 2012-01-09.

Med hänvisning till ställda frågor och dina tidigare svar ser jag mig nödsakad att en än gång belysa problemen med förhoppning om att åtgärder kan vidtas.

Informationen att det inte är fel på reglerna och att ansvaret för olikheterna enbart ligger på väghållaren kanske är fel utgångspunkt om vi ska kunna lösa problemen som finns i samband med rondellkörning.

/Ernst
fullständigt e-postmeddelande till Transportstyrelsen >>

 


 

2012-01-25
Namn Göran Nerlander
Inkom 10:15
Ämne Jag tycker.

 

Hej,

Jag tycker att de bilister som har fått böter skall få sina pengar tillbaka. De e ju inte klokt. Körfältet på eran bild visar ju en markering i gatan som visar rakt fram. Då skall man ju blinka när vägen svänger också.

Stå på er Svensk Trafiksäkerhet!!!!!!!
Hälsningar

Göran Nerlander

 


 

2012-01-17
Namn Lars S
Inkom 09:25

Ämne Min åsikt gällande cirkulationsplatser.

Jag en man på 56 år, har haft körkort sedan jag var 16 år .Kört bil under många år i våra länder i Europa .

Min åsikt gällande cirkulationsplatser.

Enkelfiliga råder inga tvivel , man lämnar företräde till trafikanter inne i cirkulationen , man blinkar vänster samt när man lämnar cirkulationen till höger, detta för att underlätta för andra trafikanter som ska in/ur cirkulationen.

Tvåfiliga kan vara ett sätt att reda ut i det stora regelverket att markera alla cirkulationer på vägbanan samt på skyltar ovanför vägbanan där det är hög trafikbelastning . idag finns några som inte finns markerade och vissa är markerade och då förkommer det att någon i ej markerade kör runt i det högra körfältet och kan ställa till det.

Vad man mera kan påpeka är att trafikanterna allt oftare tränger ihop sig, håller inte avstånd till fordonet framför sig så att där finns ingen möjlighet för filbyte , där är helt inte plats för en bil att komma in..

Mer info om avstånd till framförvarande trafikant och kanske lite mera ödmjukhet skulle underlätta en del.

Hälsningar Lars


Svar:
Hej!

Tack för dina synpunkter

/Ernst

 


 

2012-01-17
Namn Lars S
Inkom 09:06
Ämne Min menig om och när tecken skall ges.

 

(fr. 1) Tycker du att det är trafiksäkert att svänga vänster från det högra körfältet om anvisningarna anger färd rakt fram?
Tycker du att det finns något skäl att ge tecken till vänster vid vänstersväng eller avstå från att ge vänstertecken?

Svar på fråga 1 ja samma regler i hela Sverige
fråga 2 Nej rakt fram eller till höger .
fråga 3 För att underlätta för medtrafikanter bör tecken vid vänstersväng ges .

Lars S


Svar:
Hej!

Tack för dina synpunkter

/Ernst

 


 

2012-01–09
Namn Per Öhgren
Inkom 16:53

 

Svar från Transportstyrelsen Regler i cirkulationsplats, Ärende TSMS 2011/858.

Se frågorna i dokumentet 2011-11-27, cirkulationsplats/rondell >>

 


Hej Ernst,

du har ställt ytterligare ett stort antal frågor. En del svar tycker jag går utläsa från mitt tidigare svar till dig. Här kommer dock några ytterligare försök till förtydliganden.

Men först och främst vill jag än en gång nämna att flera av de relevanta frågeställningar du för fram grundar sig på att väghållaren utformat trafiklösningen på ett olämpligt sätt utifrån gällande bestämmelser i trafikförordningen och vägmärkesförordningen. Är utformningen olämplig kan inte regelverket rätta till detta förhållande.

1.Ja, bara för det finns en körfältsmarkering ändras inte förhållandet att fordonet ändrats i sidled. Bild 4 är ett exempel på dålig utformning av en väghållare som innebär att trafikanterna ställs inför svåra bedömningssituationer.

2. Jag misstänker att du avser utformningen som visas på bild 4. Därmed hänvisar jag till svaret på fråga 1.

3. Finns inget i trafiklagstiftningen som benämns huvudkörfält.

4. Se var fråga 3.

5. Det är inte reglerna som är olika. Däremot finns risk om väghållarna använder sig av olika regleringar vid samma typ av utformning.

6. Se föregående svar.

7. Se föregående svar.

8. Vet inte.

9. Vi har vid flera tillfällen och i olika former informerat väghållarna.

10.Förstår inte meningen med frågan. Naturligtvis gäller trafikförordningen i tillämpliga delar vid och i en cirkulationsplats.

11.Den är riktig.

12.Inte aktuellt.

13. a/ Körfältsvägvisaren är placerad innan en korsning/cirkulationsplats och anger lämplig färdväg mot ett visst mål. b/Körfältlinje kan finnas dels på vägen inne i en cirkulationsplats som före en korsning/cirkulationsplats och anger gräns mellan körfält. c/Körfältspilar anger, för närmaste korsning, lämplig färdväg för markerat körfält. Bör därför inte användas före infart i en cirkulationsplats.

När det gäller dina förslag till lösningar av problemen kan jag bara konstatera att många är relevanta. Samtidigt är det inte enbart Transportstyrelsen som kan vidta åtgärder. Inte minst väghållarna och deras projektörer har ett avgörande ansvar. Transportstyrelsen har också som jag nämnt tidigare lyft dessa frågor. Vi har dock inget tillsynsansvar och kan inte tvinga till förändringar.

Naturligtvis är det inte acceptabelt om Transportstyrelsen lämnar olika uppgifter. Jag kan bara att beklaga om så är fallet och vi får försöka se till att det inte upprepas.

Vänliga hälsningar

Per Öhgren


Inlägg övriga år

2014 >>,  2013 >>2011 >>2010 >>,  2009 >>,  2008 >>,  2007 >>2006 >>, 2005 >>2004 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.