Är det fel på trafikreglerna eller är folk dumma i huvudet?

— by

Fråga:

Högerregeln är mycket bra om man vill ta sitt liv! Nyttja den bara så får du se! (inte se!) Det är bara att välja ett stort fordon som kommer från vänster som ska rakt fram…. Körning i ”rondell” stod en stund och kollade hur folk körde i den rondellen, utav sjutton bilar var det bara två som ”blinkade sej ut! Av dom som inte gjorde det var det åtta yrkesfordon, två polisbilar , en brandbil , två bussar, och några taxi! Är det fel på reglerna eller är fordonsförare dumma i största allmänhet?

 

Svar:

Hej!

Fel på trafikreglerna?
Jag har redan skrivit en artikel här på Trafiksäkerhet.se där jag argumenterar för att högerregeln bör tas bort. Det kan du läsa här! Folk är nog inte mer dumma i huvudet än du och jag. Problemet består snarare i att många inte vet om eller bryr sig om att följa trafikreglerna. Även om det är polis eller bussförare som är ute i trafiken så finns ingen garanti för att de beter sig korrekt.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Svar

 1. Profilbild för Inga Nissborg
  Inga Nissborg

  Är det fel på trafikreglerna eller är folk dumma i huvudet. Svar ja på båda frågorna. Man blir dum av alla otydliga och svårbegripliga lagar/regler
  Sverige har så extremt många trafiklagar och regler samt att varje enskild kommun tillåts tolka vad lagen och regeln ska ha för betydelse i just deras kommun. Jag har ställt frågan till trafikverket som givetvis vägrade svara på frågan.(
  Sverige har 290 enskilda kommuner om vi har 1000 lagar (vet ej då trafikverket vägrar besvara frågan!) och regler och multiplicera dem med 290 så får du 290 000 st. (!)
  Det säger sig självt att ingen normal människa kan hålla reda. Det som är tillåtet i Motala är förbjudet i Linköping, jag menar om lagar och regler ska vara överskådliga och lika för alla på lika villkor då ska det finnas en ansvarig myndighet som inte låter vars och ens eget godtycke avgöra. Då du ”enligt lag” är skyldig att dels känna till grundlagar och regler samt dessutom de särlagar som gäller dina fordonslag plus att du kör omkring i mutiplicerat med kommunernas egna lokala trafikregler olika kommuner varje dag varje år. det är orimligt och kränkande.Då ingen myndighet är skyldig att kontrollera HUR lagarna tolkas av resp kommun är det ju fritt fram. Jag hittade en gammal bok utgiven av TSV 1990. tänk vad mycket enklare och överskådligare bara trafikreglerna var då. Eller där trafikskyltar hade bara ett tydligt symbolvärde och budskap och inte som nu tvetydliget. Det är nog inget fel på högerregeln men så länge polisen inte längre syns i trafiken eller tillåts säga till att man gör fel, Nollvisionen!, så tillåts det att varje trafikants eget godtycke vad som gäller avgöra. Om svensk lag inte gäller alla på lika villkor då ska alla lagar tas bort, nollvisionen skrotas, trafikmyndigheterna läggas ner. Och så kan Sverige skryta med att anarki är en mänsklig rättighet. Om Sverige skrotar den svenska nollvisionen och inför den som Storbritannien har skulle Sverige kunna nå sin nollvision inom bara några år. Men till det krävs 30000 nya poliser, höja status och stolthet för polisyrket och återta särskilda trafikpoliser.
  Mitt ute i ingenting stod en bil som polisen beslagtagit kanske för att föraren inte hade giltigt körkort. det är bara att gilla läget. I Sverige är lagarna så mjäkiga det är så synd om den som valt att göra körkortet till livsnödvändigt. Så många yrkesförare som kommit undan sitt ansvar för att domstolarna ser till yrkesförarens eget valda beroende av sitt körkort. I England ifrågasätter polisen en om man verkligen övervägt sitt val av yrke om man tror man inte kör bil under ansvar. den som inte tar ansvar ska inte ha körkort. Sveriges underlåtande syn på felbeteende blev en rättighet när den svenska nollvisionen infördes. Metoderna omkring. när de som skapar systemet inte har eget ansvar för konsekvenserna då får vi detta resultatet. Om man som jag är en person som ser lagar som något som gäller alla ska de vara klara och tydliga och där inga tveksamheter kan uppstå. Om det är så beror det på att lagstiftaren är dum i huvudet för att den inte besitter rätt kompetens att kunna vid varje lag, varje regel förutse ev konsekvenser av lagen. Idag bör trafikverket besitta sådan kompetens att de har skapat speciella datorprogram för att kunna testa varje lag och regel i så att de innan lagarna blir verkliga kan stoppa deras utformning för att de kan missförstås och vara en del av alla olyckor. Om inte då är inte Sveriges kompetens på trafiksäkerhet något att hurra för. då är det dags att de som har rätt kompetens byter plats med de som sitter där av politiska skäl. den som tror på den svenska nollvisionen måste ha missuppfattat sagan om ”Kejsarens nya kläder”. Likheten är slående!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *