Morfin och bilkörning. En bra kombination?

— by

Denna frågan är en följdfråga till ett tidigare inlägg där en läsare ställer sig frågande till om hennes morfinätande granne är lämplig bilförare. Klicka här för att läsa ursprungsinlägget.


Fråga:

Hej! Jag har just läst svar på frågan morfin /bilkörning där föraren var en kvinna ca 67 år och tydligt påverkad antagligen av medicinen eller annat. Ditt svar var att morfin och bilkörning inte var en lämplig kombination. Jag håller med dig i det exemplet men om föraren INTE är påverkad av dosen morfin (somnar i soffan, gör uppenbara felbedömningar osv). Finns det då något i trafikförordningen som säger att det är olämpligt? Användningen av morfin är via vården och strikt tillsyn råder angående övrig hälsa.

 

Svar:

Jag ska försöka ge ett så generellt svar om lämpligheten att använda diverse mediciner (som kan vara trafikfarliga) i samband med bilkörning. Jag tycker att det är ett problem man sällan talar om. De som använder trafikfarliga mediciner har ett stort ansvar och riskerar att göra sig skyldiga till rattfylleri, kanske till och med grovt brott. Jag ska försöka förklara vad som gäller.

  • Läkare som skriver ut medicinen skall informera patienten om riskerna vid bilkörning. Har läkaren avrått från körning eller gett andra direktiv, ex hur länge man ska vänta med körning, måste man följa dem.
  • Den som får sådan medicin utskriven måste noga läsa igenom bipacksedeln och särskilt de avsnitt som gäller bilkörning eller användning av farliga maskiner. Förr var förpackningarna triangel-märkta men det är nu borta.
  • Den som använder sådan medicin måste innan körning noga känna efter om vederbörande är i form för att köra på ett säkert sätt. Man måste vara särskilt uppmärksam om det står att medicinen kan ge dåsighet, sämre reaktionsförmåga, och liknande.
  • Var noga att inte ta större eller fler doser än vad läkaren ordinerat.

När kan det bli rattfylleri?

Farlig körning. Om körningen är vinglig eller går över på fel sida eller om föraren somnar och det framgår att denne har tagit medicin som kan vara trafikfarlig.

Föraren är synbart påverkad, dåsig, eller förvirrad.

Föraren har orsakat en trafikolycka och det märks att denne är påverkad av någonting.

Bevisning vid rattfylleri på mediciner

När det gäller mediciner är det betydligt svårare för åklagare och polis att styrka rattfylleri än när det gäller alkoholpåverkan eller påverkan av olaglig narkotika. I sådana fall är det i de allra flesta fall blodprov som avgör.

Vid påverkan av mediciner är det dels vittnens eller polispersonals bedömning av förarens status som avgör. Oftast i kombination med vittnesuppgifter om trafikfarlig körning eller inträffad trafikolycka.

Räcker inte bevisningen för rattfylleri kan det ändå bli vårdslöshet i trafik.

Narkotikaklassade mediciner

Det kan vara tillåtet att köra med narkotikaklassad medicin. Enda möjligheten är om man följer läkares ordination och dessutom klarar att köra säkert. Det viktigaste är alltså att inte gå utanför läkarens ordination (överdosera, vilket är vanligt förekommande). Sedan är det viktigt att verkligen känna efter om man är tillräckligt i form för att köra. Sist, men inte minst, gäller det att inte göra någon felmanöver i trafiken.

Tomas Samuelsson

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *