Fjällräddarna i Sverige. –

Fjällräddarna får nya bärbara radiostationer vilket innebär kommunikation direkt till polishelikoptern. Den nya radioutrustningen till fjällräddarna innebär en säkrare kommunikation

Läs mer

Barns trafiksäkerhet –

NTF:s kartläggning visar att barns rätt till en trygg trafikmiljö förbises när friskolor etableras. Hans Norbeck, vd vid NTF (Nationalföreningen

Läs mer

Prövotid för unga förare. –

Vägverket avser att lägga förslag om skärpt prövotid för unga förare som begår trafikbrott eller vissa trafikförseelser. Förslaget presenterades vid

Läs mer

Nytt vägmärke. –

Nytt vägmärke för betalväg. Vägverket har lämnat in en begäran till regeringen för det nya vägmärket. Det nya märket kommer

Läs mer

Remissyttrande alkohol. –

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö anser det rimligt att vägtrafiken utses till en alkoholfri miljö. Vägverket efterlyser krafttag från regeringens sida

Läs mer

Rattfylla dödar.-

Rattfylla dödar är en del av kampanjen ”Don´t Drink and Drive”. Kraftsamling mot rattfylleriet inför Lucia. För att föra ut

Läs mer

Ny teknik räddar liv. –

Varje år omkommer och skadas människor inom EU i trafikolyckor. Ny teknik kan minska trafikolyckorna. Ny teknik visar på möjligheten

Läs mer