2004

 • Fjällräddarna i Sverige. –

  Fjällräddarna får nya bärbara radiostationer vilket innebär kommunikation direkt till polishelikoptern. Den nya radioutrustningen till fjällräddarna innebär en säkrare kommunikation mellan fjällräddarna samt med polisen. Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Barns trafiksäkerhet –

  NTF:s kartläggning visar att barns rätt till en trygg trafikmiljö förbises när friskolor etableras. Hans Norbeck, vd vid NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) anser att Skolverket måste bli tydligare och bör efterlysa en konsekvensanalys om barns rätt till en säker trafikmiljö. Läs mer om barns trafiksäkerhet under lokalt trafiksäkerhetsarbete i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra…

 • Prövotid för unga förare. –

  Vägverket avser att lägga förslag om skärpt prövotid för unga förare som begår trafikbrott eller vissa trafikförseelser. Förslaget presenterades vid en presskonferens om Ung-OLA-arbetet för att hindra den negativa olycksutvecklingen bland ungdomar. Läs om flera diskussionsförslag under ”Efter godkänt förarprov” i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har…

 • Nytt vägmärke. –

  Nytt vägmärke för betalväg. Vägverket har lämnat in en begäran till regeringen för det nya vägmärket. Det nya märket kommer att börja användas vid försöksverksamheten av trängselavgifternas införande som påbörjas sommaren 2005. Läs mer om väg-, fordon och miljöförbättringar i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett…

 • Säker trafik & viltolyckor. –

  NTF Stockholms län, informerar i Säker trafik om en nära fördubbling av viltolyckorna inom länet. I NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) i Stockholms läns tidning Säker trafik kan läsa vad du ska göra om olyckan är framme. Här får du mer information: Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har…

 • Lag på cykelhjälm. –

  För att minska onödigt lidande träder en lag på cykelhjälm för barn under 15 år i kraft 1 januari 2005. Ökad användning av cykelhjälm är en effektiv åtgärd för att minska antalet döda och skadade i trafiken. Införandet av lagen kan vara ett första steg till en obligatorisk hjälmanvändning för alla. På följande länk får…

 • Remissyttrande alkohol. –

  Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö anser det rimligt att vägtrafiken utses till en alkoholfri miljö. Vägverket efterlyser krafttag från regeringens sida i det förebyggande arbetet inom alkoholområdet. Läs utredningen ”Var går gränsen?” SOU 2004:86 >> Läs mer under alkohol- och narkotikapolitiken i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda…

 • Rattfylla dödar.-

  Rattfylla dödar är en del av kampanjen ”Don´t Drink and Drive”. Kraftsamling mot rattfylleriet inför Lucia. För att föra ut budskapet ”Don´t Drink and Drive” har ungdomar som drabbats engagerats. På Skandiabiografen visas ”Länge Leve Livet” för Stockholms läns gymnasister. Läs mer i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället ”Sverige och alkohol- och narkotikapolitiken” >>…

 • Ny teknik räddar liv. –

  Varje år omkommer och skadas människor inom EU i trafikolyckor. Ny teknik kan minska trafikolyckorna. Ny teknik visar på möjligheten att drastiskt kunna minska antalet trafikolyckor inom EU. Läs NyTeknik:s artikel hur man kan lura trafikdöden. Läs mer under pågående och/eller kommande trafiktekniska produkter och införanden i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Martin…

 • Alkohol – trafik – nollgräns. –

  Alkohol, trafik och en nollgräns. Vägverket kräver att en nollgräns införs för alkohol i trafiken. ”Det är pedagogiskt riktigt att ha en nollgräns för promille i trafiken”, säger Tom Bjerver, vd MHF. (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) Läs mer under alkohol- och narkotikapolitiken i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Behövs det en nollgräns för…