— by

Färre omkomna i trafiken – Vägverkets uppskattar att cirka 440 personer har omkommit i trafiken under år 2005.
Minskningen är cirka 8 procent. Minskningen har framförallt skett bland de oskyddade trafikanterna på det kommunala vägnätet. Definitiva antalet omkomna för år 2005 finns tillgänglig i april.
Läs mer om olycksutvecklingen i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>
Ge ditt bidrag för att minska trafikdöden ………………………………………………………………>
ge ditt bidrag >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *