Genom utbildning kan vi nå nollvisionens mål

nollvisionen

En ökad trafiknykterhet, en förbättrad anpassning av hastigheten, ökad bältesanvändning samt barn och ungas utsatthet i trafiken är problemområden som måste åtgärdas.

Detta är inte tillräckligt. En obligatorisk trafikantutbildning bör införas redan i förskolan.

Dessutom måste förarutbildningen förbättras med tonvikt på ett högt risktänkande och med fler obligatoriska inslag.

Förutom detta bör dessutom en regelbunden vidareutbildning för körkortsinnehavare, förslagsvis vart tionde år och ett ”poängkort ” införas. Då kan vi närma oss målet – nollvisionen, men det är bråttom.

Att närma oss nollvisionen är endast möjligt om vi kombinerar åtgärder som förstärker varandra.
Om vi ska leva upp till nollvisionens mål bör vi verklighetsförankra de beslut som tas och ta vara på varje möjlighet som finns för att minska alla förekommande typer av trafikolyckor.

 Inkomna inlägg i forumet ”Nollvisionen”

Juli 20142014-07-01
Insändare Douglas Hellbom
Inkom 16:40
Ämne Svårt att se målet

Hej !

Jag har lite svårt att se målet nollvision, om inte beslutsfattare, och övriga myndigheter inte tar större ansvar för att åstadkomma en säkrare trafikmiljö. t ex felbyggda trafikplatser, bristfällig skyltning, långsamma åtgärder efter tidigare olyckor, vägskador, dock har vi ju kvar den mänskliga faktorn.

Människor beteende, och den är minst lika viktig att utveckla, för att vi skall komma närmare.

Tack för ordet

Kommentar: Hej Douglas! Tack för ditt inlägg – du har så rätt.

/Ernst

 


Mars 2013


 

2013-03-26 
Namn Hamad
Inkom 10:01
Insändare Jag tror inte att vi kan komma dit.

När man ser sig omkring i trafiken så finner man ganska svart att det kommer att bli svårt att komma till noll.

Ju bättre bilarna blir ju större verkar det som att det går fortare än det går och står det ingen polis där vi ska stoppa så kör folk bara på.

MVH Hamad 

 


 

2013-03-23
Insändare Rolf Ekström
Inkom 09:29
Ämne Med tanke på nollvisionen.

Hej,

Jag undrar om det finns några regler för vilka ingrepp vägarbeten och byggprojekt får göra i trafikmiljön. Det förefaller i alla fall vara ett laglöst område.

Jag skulle kunna ge många tiotal exempel på byggarbeten där trottoarerna är belamrade med byggmaterial, containrar, ställningsmaterial, plank och allmänt bråte. Ibland finns det också dåligt markerade gropar och högar man måste kryssa förbi.

Nästan aldrig finns en tydlig avspärrning med skyltning. Som gående får man sällan någon vägledning om hur man kan passera och om det överhuvudtaget är möjligt.

Ofta tvingas man ut i vägbanan från skymda och svåra lägen med betydande trafik.

Någon gång kan man se en handmålad masonitskylt där gående hänvisar till andra sidan gatan. En klen vägledning om man måste kryssa över en trafikerad väg utan övergångsställen.

Med tanke på nollvisionen tycker jag detta är ett område som innebär onödiga risker som lätt kunde undanröjas med ett bättre regelverk.

Med vänliga hälsningar
Rolf Ekström


Svar:
Hej Rolf! Tack för din fråga.

Det stämmer bra det du påpekar om belamrade gångbanor som innebär risker av olika slag.

Regelverket som gäller för byggnation och uppställning av container m.m. är dock noga reglerat med specifika krav när tillstånd ges och där tillståndsinnehavaren är ansvarig för eventuella person- och sakskador.

De iakttagelser som du nämnt vittnar om slarv av entreprenören och en dålig uppföljning av kommunen på att det krav som finns angivet i tillståndet ha följts och utgör beklagligt nog en särskild risk för funktionsnedsättande personer.

/Ernst

 


Februari 2013


2013-02-05
Insändare Jonas Sjögren
Inkom 08:13
Ämne Når vi målet?

Nollvisionens mål är att ingen ska behöva dö eller skadas i trafiken. Det är bra.

Statistik till all ära men jag förundras över varför man inte samlar alla trafikanter i en grupp.

Min personliga uppfattning är att vi liksom i många övriga länder inför ett ”klippkort” liknande det som de sedan flera år tillbaka har i Danmark.

Vidare inför förbud mot mobilanvändning när folk kör bil.

Framför det personliga ansvaret vid en trafikolycka i stället för att framhålla att det var halt på vägen.

Framför också de gåendes skyldighet innan de går rakt ut på övergångsställen i stället för att framhålla att det enbart är bilistens fel.

Tydliga trafikregler bidrar också till färre olyckor. Det får inte vara så att samma trafikregler inte gäller överallt. Här måste berörda myndigheter vakna.

Jag är trots allt av den uppfattningen att det är möjligt att nå målet.

Mvh

Jonas Sjögren 

 


September 2012


 

2012-09-14
Insändare Makonen Dahlborn
Inkom 14:04
Ämne Låt Trafiksäkerheten prioriteras med att låta oss lära ut för att lära för livet!

Inför mer omfattande, reglerad och standardiserad information om uppträdande i trafiken.

Använd Skolor, Bibliotek, Idrottsplatser, Idrottsklubbar, Politiska Partier, Regering och Riksdag, Sjukhus, Biografer, Mc Donalds, Burger King, Max, Sibylla, ICA, Konsum, Willy´s Hemköp Trafikskolor, Hemmen osv. osv. osv. för att sprida budskapet om att viktigast av allt är att sprida kärleken.

Ge anslag till kontrollerande myndigheter till att utöva övervakning kontroller och bötesföreläggning – även av cyklister.

Vi MÅSTE ändra våra beteenden!

Trafiksäkerhet handlar inte bara om att minska antalet döda i Trafiken, den handlar om att minska på alla skador som också ges i Trafiken, men mest av allt till att vi får ett mänskligare, smidigare, handlingskraftigare och snällare samhälle med motiverade människor som har en klar målsättning med sina liv och en klar agenda!

Med Vänliga Hälsningar

Makonen Dahlborn

 


April 2012


2012-04-05
Insändare Johan Torpner
Inkom 13:04
Ämne Nollvisionen

Varför är det så tyst om nollvisionen?

MVH

Johan Torpner

 

 


Maj 2011


 

2011-05-13
Insändare Sven-Erik
Inkom 14:54
Ämne Varför skadas och dödas så många i trafiken?

Det är inte så konstigt. Det beror på att det finns så många idioter sö kör som dom vill, inte blinkar dom, inte visar dom hänsyn, inte lämnar dom företräde, inte stannar dom när det är stopplikt listan kan göras hur lång som helst.

Med vänlig hälsning

Sven-Erik Karlsson

 


Februari 2011


 


2011-02-06
Insändare Sverker
Inkom 06:18
Ämne Ett bra förslag

Låt alla göra en test innan de får ett nytt körkort tycker jag.

Hälsningar

Sverker


December 2010


 

2010-12-23
Insändare Yama
Inkom 14:42
Ämne Det finns svarta och vita lögner och så finns der statistik?.

Sedan begreppet ”nollvision” myntades har jag haft svårt med det. Enligt SAOL är en vision en syn, uppenbarelse, framtidssyn. Med allt mer säkerhetsutrustade bilar och med allt skickligare läkare kan ”nollvisionen = noll döda i trafiken” uppnås.

Vad är då medaljens baksida? Jo, människor som i o f s lever men inte har ett värdigt liv. De ligger ”som grönsaker” på ngt äldreboende. Som sagt: Det finns svarta och vita lögner och så finns det statistik.

Yama

 


November 2010


 

2010-11-12
Insändare Andreas Husman
Inkom 13:43
Ämne Varför är det så tyst om nollvisionen?

Varför ser man inte i dagspressen något som rör nollvisionen? Är den nedlagd?

Med vänlig hälsning

Andreas Husman

 

 


Oktober 2009


 

2009-10-07
Insändare Gun Gabrielsson
Inkom 20:04
Ämne Vi kan aldrig komma till noll.


Nej, det är omöjligt med alla oansvariga bilförare som tränger sig med små marginaler och chansar för att hinna före i korsningarna.


Januari 2009


 

2009-01-23
Insändare Ernst
Ämne Utbildning för att nå målet?

 

Vägverket fortsätter att enbart nämna infrastukturens betydelse och fortsatta åtgärder och satsning på drift och underhåll till minskningen av antalet omkomna 2008.

För att nå nollvisionen måste en satsning på utbildning av föraren snarast införas.

Vägverket – om vägar och trafik. jan 2009 – Vägverkets uttalande om orsaken till minskningen av omkomna i trafiken 2008. >>


/Ernst

 


September 2008


 

2008-09-12
Insändare Jalle
Inkom 19:46
Ämne Nollvisionen – hur når vi dit?

Nollvisionen i all ära. Där talas det vitt och brett om hur man ska nå dit. Om hastigheten kan hållas spar man liv säger de lärde. Läste i Metro häromdagen att trafikexperter som är närvarande vid Tylösandsseminariet inte själva håller hastighetsgränserna.

Vid mätningarna hade ett flertal blivit av med sitt körkort om det varit poliskontroll. Förtroende rubbas om våra företrädare för en säkrare trafik inte efterlever vad de har beslutat. Skärpning!

 


Augusti 2008


 

2008-08-15
Insändare Peter Gustavsson
Inkom 13:11
Ämne Kan vi nå dit? Ja eller Nej!

Kan vi nå det mål som nu är uppsatt? Nej. Inte så länge det finns förare som struntar i regler, kör mot rött, lämnar inte företräde, stannar inte vid stopplikten – listan kan göras hur lång som helst.

Ja, vi kan nå målet men då måste politikerna våga ta sitt ansvar och lagstifta om någon form av test/prov innan körkortet kan förnyas.

 


Maj 2008


 

2008-05-21
Insändare Nicklas Kock
Inkom 19:28
Ämne Noll vision!?

Nollvisionen är en vacker tanke…. tänk om ingen gör sig illa i trafiken, ohh så bra! Man kan också tycka att det inte skulle få finnas några sjuka personer i världen och kanske nu när vi ändå är igång, ingen ska få dö av ålder iheller!!

Jag säger så här: Hela livet är en RISK! Man kan dö när man ligger i sängen och sover!! NÄ, det ända som den så kallade nollvisionen leder till är att trafik och miljö extremister tillåts styra trafikutvecklingen på ett sådant sätt att det är emot allt förnuft – och vi normala Svenskar bara bockar oss och tar emot, trots att vi är fly förbannade.

Jag vill ha snabba, släta, säkra vägar utan vägvårtor, men med en väl utbyggd poliskår.

 


April


 

2008-04-02
Insändare Calle Söderström
Inkom 08:29
Ämne nollvision?

Vägverket vad ör ni fr att få ner antal döda och skadade i trfiken? Inte mycket. se till att nya förare tar sitt körkort inte få det gratis.

 


Mars 2008


 

2008-03-11
Insändare Jonathan
Inkom 12:08
Ämne obligatorisk utbildning

Varför törs inte politikerna ta i med hårdhandskarna. Varför behöver inte vi som tog körkort för längsen öva upp våra kunskaper? Exempel kan inte bilisterna placeras ig i körbanan om de inte har linjer att följa. De tar upp hela vägen.

Blinkers ger man om ma ör det i sista sekunden dvs. när man svänger. En skärpning de finns ju andra på vägen som vill veta vart du är på väg? Eller tycker du ha rätt till oinskränkt utrymme på vägen?

 


December 2007


 

2007-03-12
Insändare Lennart
Inkom 12:08
Ämne Hastighet bilbälte alkohol

I all ära men varför prioriteras inte problemet med omkomna i trötthetsrelaterade olyckor i Vägverkets trafiksäkerhetsarbete?

 


Oktober 2007


 

2007-10-31
Insändare Ernst
Ämne Äldre vid ratten

Äldre friska förare är underrepresenterade i singel- och alkoholrelaterade olyckor och har lyckats uppnått nollvisionens mål.

Äldre vid ratten >>

 

/Ernst

 


September 2007


 

2007-09-19
Insändare Margaretha
Inkom 19:21
Ämne Vision

Hur högt kommer det nya b etappmålet för omkomna i trafiken att vara?

 


Augusti 2007


 

2007-08-11
Insändare Ernst
Ämne Nollvisionen

Det behövs krafttag för att minska antalet omkomna och skadade i trafiken menar NTF:s Thomas Carlsson. Se länk Nollvisionens mål. >>


Läs förslag till åtgärder för att minska trafikdöden >>


Läs även om trafikanters framfart i trafiken i Svensk Trafiksäkerhet >>

 

/Ernst

 


December 2006


 

2006-12-07
Insändare Aurora
Inkom 17:22
Ämne Nollvisionen

Ju tidigare man lär sig desto bättre – inför trafikantutbildning redan i förskolan – då blir det en naturlig del inlärningstrappan och man har det med sig hela tiden!

 


September 2006


 

2006-09-15
Insändare Ernst
Inkom 17:22
Ämne Nollvisionen – rattfylleri

Lagrådsremiss ska bidra till att vi kan närma oss nollvisionen. Högre minimumstraff vid rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.

Läs mer om nollvisionen – rattfylleri >>


Läs om alkohol- och narkotikapolitiken i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>


Läs även ”Behövs det en nollgräns även för alkohol”? >>

/Ernst

 


Juni 2006


 

2006-06-10
Insändare Sven Norgren
Inkom 20:52
Ämne Nollvisionen

Utan en nollgräns för alkohol är detta omöjligt.

Sven

 

 


April 2006


 

2006-04-05
Insändare Edvin
Inkom 12:14
Ämne Nollvisionen

Om vi inte satsar på utbildning och krafttag mot rattfylleri och droger ser det mörkt ut. 

 


Februari 2006


 

2006-02-05
Insändare Ernst
Ämne Nollvisionen – en strategi

Läs Susanne Gabrielssons intressanta artikel >>

”Nollvisionen  – en strategi för överlevnad.”

Gabrielsson anser att en ”utbildning till riskmedvetna självvärderande förare är en av flera viktiga åtgärder för att närma oss målet om färre döda och svårt skadade i trafiken.”

/Ernst

 


Augusti 2005


 

2005-08-18
Insändare Ernst
Ämne Mc-förarnas kunskaper om risker i trafiken.

Vid årets Tylösandsseminarium framförde Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö förslag som bland annat kan stärka mc-förarnas kunskaper hur de ska kunna undvika att utsätta sig för risker i trafiken och ”om vi ska nå trafiksäkerhetsmålet 2007 för trafiksäkerheten måste vi minska antalet dödade motorcyklister”. (Trafiksäkerhetsmålet även kallat ”nollvisionen.”)

För att närma oss nollvisionen bör fler åtgärder snarast sättas in.

Här följer några förslag:

  1. Inför en obligatorisk trafikantutbildning redan i förskolan som sedan fortsätter genom grund- och gymnasieskolan. – De trafiksäkerhetsvinster som kan uppnås är uppenbara, oavsett om personen i fråga avser att ta körkort eller inte.

  2. Inför en regelbunden vidare utbildning för körkortsinnehavare förslagsvis vart tionde år då det garanterat leder till ett trafiksäkrare samhälle.

  3. Att var helt nykter i trafiken borde vara lika självklart som att vi förväntar oss att piloten inte har alkohol i kroppen, eftersom vi i många situationer i trafiken faktiskt fattar beslut som inte bara rör vårt eget liv utan också andras. Därför bör en nollgräns införas för intag av alkohol i samband med körning av motordrivna fordon.

  4. Polisen måste ges tillräckliga resurser om de ska kunna få tid över till ett djupare trafiksäkerhetsengagemang. Resurser för att kunna övervaka att gällande trafikregler efterföljs. Detta bör ske genom en väsentlig ökad synbarhet, bland annat genom en ökad patrullering, såväl fot- som fordonspatrullering, vilket är en väl dokumenterad åtgärd som även har en brottsdämpande effekt.

Hur ska mc-förarnas kunskaper kunna stärkas genom fortbildning när alltför många som färdas på våra vägar saknar den riskmedvetenhet som är nödvändig i dagens trafiksamhälle?

Vad blir det för resultat om den egna riskmedvetenheten är låg, och bristerna i tillämpning av företrädesregler är uppenbara? Möjligheten att kunna föra över ”risktänkandet” till andra som behöver få kunskap om trafikens förrädiska situationer måste anses vara minimal.

/Ernst

 


 

2005-08-18
Insändare Sunt förnuft

Inkom 12:47
Ämne En för alla, alla för en

Tyvärr anpassas alla lagar för de sämst anpassade vilket innebär att de som kan anses som goda förare blir frusterade och stressade av alla ”begränsningar” som finns på grund av de sämre förarnas okunnighet att själva anpassa sin körning efter deras egna kunnande.

 


Februari 2005


 

2005-02-03
Insändare Sune
Inkom 12:47
Ämne Hastighetens betydelse för att undvika en trafikolycka

Körde på normalt 110 väg där hastighetsbegränsning 90 gäller under vintertid. Min hastighet var omkring 80. Väglaget var isigt och temperaturen omkring 1 plussgrad. Det var alltså halt väglag som rådde. Det var på en lång raksträcka och enl. mina beräkningar var det ca.300 -400 meter till att jag skulle möta två st. fordon.

Plötsligt utan förvarning kändes det som att bilen fastnat i något spår och häftigt leddes över till motsatta körbanan. Kunde rätta till situtionen innan jag fick mötet med de andra fordonen. Om denna händelse hade hänt strax före mötet. Då hade jag varit orsaken till en frontalkollision med olyckliga följder. Man kan säga att en ängel räddade oss.

Vill bara visa att vi är långt långt borta från en nollvision.

 


Januari 2005


 

2005-01-18
Insändare Jörgen
Inkom 13:32
Ämne Övervakning av hastighetsgränserna räddar liv

Vi kan investera milliarder, utan att det hjälper, när bilisterna tar ut hela säkerhetsmarginalen, genom att köra fortare och farligare. En radikal sänkning av hastigheten är det enda som hjälper. När jag kör två mil hemma i 50 km/t eller så fort det går, skiljer det 4 minuter tills jag är i tätorten.

Sätt 70 på alla vanliga vägar, 30 i tätorter och 100 på motorvägar. Har vi sedan en övervakning värd namnet, skulle olyckorna märkbart.

 


 

2005-01-11
Insändare Jan Johansson
Inkom 00:31
Ämne Nollvisionen

ETT LITE STÖRRE GREPP PÅ TRAFIK-SÄKERHETS-DISKUSSIONEN. Det finns tre enkla regler, som om dom efterlevs, radikalt skulle föra oss privatbilister o yrkesförare, bra mycket närmare nollvisionens mål, med raketfart. Vi kan framföra våra fordon efter några enkla regler, som jag tagit till mig efter mycket lång erfarenhet av trafiken, privat och yrkesmässigt, men som jag ser nästan ingenting av hos mina medtrafikanter.

-1) HÅLL LÅNGA AVSTÅND – ALLTID. Jämför med följande: Jag står på ett torg fullt med folk som passerar förbi. Jag står med en kniv riktad mot en kompis mage, bara på skoj. När som helst kan vi bli knuffade mot varann, så att han blir skadad, t.o.m. dödligt sårad. Samma katastrof kan inträffa vilket ögonblick som helst, då vi kör tätt bakom varandra, mycket ofta i höga farter.

–2)ANPASSA FARTEN SÅ ATT DU KAN STANNA PÅ HALVA SIKTSTRÄCKAN – ALLTID. Då har Du den marginal Du så plötsligt behöver i skymda kurvor o på liknande ställen. Du kan ju gasa Dig ur kurvan där sikten sen är fri. Överraskningsmomenten-riskmomenten börjar plötsligt försvinna.

–3) KÖR ENLIGT VINTER – TEKNIKEN ÅRET RUNT – ALLTID. Kör alltså även sommartid mjukt o varsamt så slipper du en ibland ödestiger o ångestfylld omställning till vinterväglag varje år.

– Nu är vi snart ikapp nollvisionen. Eller inte? Är jag helt ute o cyklar? – Själv har jag tillämpat detta under några decennier o funnit körsättet både säkert o vilsamt. DET SVÅRASTE ÄR ATT BLI AV MED BAKOMVARANDE TÄTT LIGGANDE FORDON, OFTA STOR TUNGA LASTBILAR, SOM NÄR SOM HELST KAN MOSA MIG. – Det finns mer att göra, men detta menar jag skulle räcka riktigt långt.

–Vad tror Du? Ni?

 


 

2005-01-10
Insändare Patricia
Inkom 17:36

Utbildning av alla trafikanter är A och O i detta sammanhang. Börja redan i förskolan. Riskmedvetenhet är inget som kommer för sig själv. Hänsyn och hjälpsamhet i trafiken är också mycket viktigt.

 


 

2005-01-10
Insändare Aurora
Inkom 12:55
Ämne Testkörning

Jag tycker det är en bra idé att låta varje förare att göra en testkörning när det är dags att förnya körkortet.

 


 

2005-01-09
Insändare Jan Johansson
Inkom 21:19
Ämne Nollvisionen.

TRAFIKSÄKERHETS – DISKUSSION -05 Många frågor i teoriundervisning och teoriprov, tillför trafiksäkerheten ingenting alls.

Frågor som 1) Vilket av följande ämnen tar inte katalysatorn bort? 2) Hur många av förarna som omkommer vid singelolyckor, är berusade? Slösar man bort en massa tid, genom att göra viktiga frågor av oväsentligheter, tar man på sig ett stort ansvar.

VIDARE – ETT SLÖSERI AV GUDS NÅDE. Kunskap slösas snabbt bort.

Eleven lämnar körskolan efter uppkörningen, med en gedigen kunskap och känsla för trafiksäkerhet och inövad körskicklighet bakom ratten. Eleverna har här fått en mycket noga inpräntad läxa om hur man kör ett fordon på bästa och trafiksäkraste och hänsynsfullaste sätt. Sveriges körskolor kämpar varje dag för att lära sina elever, att hålla en väl anpassad hastighet, hålla långa avstånd framåt till andra trafikanter, m.m. m.m. och vara ytterst försiktiga ute i en trafikmiljö, som riskerar att lemlästa dem alla, var och en av oss och när vi minst anar.

Körskolorna lär sina elever att riskmedvetenhet är en nödvändighet i trafiken. MEN. Men, myndigheterna, andra aktörer och inte minst medtrafikanterna, ser kvickt till att dom nykläckta och välutbildade körkortsinnehavarna tänker om. Det är höga hastigheter på fel ställe som gäller. Det är korta avstånd framåt som gäller. Hänsynslöshet gäller alltför ofta. Man äventyrar egna och andras liv i varje stund. Hela tiden. Riskmedvetandet? –Var har det tagit vägen? DETTA HÄNDER.

Ca 70’000 upphinnande-olyckor varje år. Den siffran gäller inte för hela världen, som man kan tro, den gäller bara Sverige. Och ca 3’000 pisksnärtskadade som blir arbetsoförmögna, varje år.

ALLTSÅ: Vi måste satsa på trafiksäkerhetstänkande i teoriprovet och hela vägen igenom därifrån. Hur många stoppas av polisen, för att dom håller kort-kort avstånd i trafiken?

Hur många stoppas för att dom struntar konsekvent i att visa blinkers? BÖTFÄLLA. Jag vill inte att polisen ska använda sin dyrbara tid till att skriva ut böter. Jag vill att polisen stannar vårdslösa trafikanter och ger dom en trafiklektion.

MAN JAGAR Man lägger stora resurser på att jaga rattfyllerister. Ja, självklart säger alla. Men faktum är väl, att om man fick nyktra förare att köra trafiksäkert, så skulle också förare med promille i kroppen köra något säkrare. CA 30 % av olyckorna är alkoholrelaterade – vad skyller dom nyktra förarna på? Vad skyller dom nyktra förarna på?

 


Januari 20042004-01-10

Insändare Ernst
Ämne Utbildning behövs om vi ska nå nollvisionens mål.

 

Sammanfattning

Vi kan nå målet, men det är bråttom. Om vi genomför en förbättring av förarutbildningen, och inför en obligatorisk trafikantutbildning redan i förskolan med tonvikt på ett högt risktänkande. Förutom detta bör dessutom en regelbunden vidareutbildning för körkortinnehavare, förslagsvis vart tionde år införas.

Komplett inlägg

Vi ser dagligen trafikanter som kör mot rött ljus, struntar i att stanna vi stopplikt, eller håller för korta avstånd till framförvarande. Trots en skärpning av lagen finns det förare som inte lämnar företräde åt gående vid obevakade övergångsställen.

För att inte tala om det brutala förakt för människor som rattfylleristen gör sig skyldig till. Ofta diskuteras hastigheten, dock sällan eller aldrig som en säkerhetskomponent, d v s rätt anpassad till de olika situationer som trafiken kräver. Det finns förare som kör över på mötande vägbana och tränger sig fram, för att sedan skryta över sin idiotiska körning och framförallt hur snabbt det gick.

Låt oss jämföra med piloten, som noga måste följa trafikledarens anvisningar och lokföraren, som måste följa signal och regelsystemen för att undvika olyckor. Om dessa personer avviker från kraven stämplas de omedelbart som olämpliga för sitt yrke. Vad skulle hända om flygets piloter vållade en eller flera olyckor i veckan genom att bryta mot de fastställda regler som har till uppgift att garantera säkerheten?

Varför reagerar vi inte på samma sätt inför döden på våra gator och vägar? Är det rimligt att nonchalans, medvetet risktagande och övertro på den egna förmågan ska resultera i att människor dör eller skadas i trafiken? Svaret är naturligtvis nej. Därför måste genomgripande förändringar till för att öka trafiksäkerheten och minska risktagandet på våra vägar?


Låt oss diskutera några.

En god investering är en obligatorisk trafikantutbildning. Denna utbildning måste starta redan i förskolan och sedan fortsätta genom grund- och gymnasieskolan. De trafiksäkerhetsvinster som kan uppnås är uppenbara, oavsett om personen i fråga avser att senare i livet ta körkort eller inte.

Förarutbildningen måste förbättras och kraven måste höjas för att spara liv. De kvalitativa utbildningsinsatserna och så även de obligatoriska inslagen i förarutbildningen måste ses över. Det måste också ställas samma krav på alla utbildare. Även privata handledare ska uppfylla krav på adekvata teoretiska kunskaper.

Förutom ändringar i utbildningssystemet fodras handfasta åtgärder efter avlagt förarprov. Dessa åtgärder ska vara formade för att bidra till en långsiktig positiv påverkan hos de unga förarna.

En regelbunden vidareutbildning för körkortsinnehavare var tionde år bör snarast införas, då det garanterat leder till ett trafiksäkrare samhälle.

Det kan avslutningsvis naturligtvis inte accepteras att någon människa ska behöva dö eller bli skadad i trafiken på grund av bristande hänsyn, eller vilja från andra trafikanter att följa trafikens spelregler eller av felaktiga beslut från våra beslutsfattare.Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.