Parkering på allmän mark. Vad gäller?

— by

Fråga:

Hej!

I vårt kvarter där jag bor har vi som vi boende ser det en uppställningsplats. Här parkerar vi våra gästers bilar, samt bilsläp, för att dessa inta skall behöva stå på gatan utanför våra hus. Det finns ingen skylt om att det är en parkeringsplats, ej heller några P rutor. Det finns ej heller någon skyltning om att du inte får parkera här, och ej heller hur länge du i så fall får parkera. Nu har jag fått en P bot där man hänvisar till att jag stått parkerad där i mer än 24 timmar!!

Får man ge en P bot där det inte finns någon skyltning över huvud taget? ej heller någon markering i området? Är detta område att betrakta som allmän väg? eller hur ser man på detta?

MVH Ronny

Svar:

Hej Ronny!

Jag vet för lite för att uttala mig om detaljerna för vem som är väghållare i ditt område Ronny, men grundläggande så är det förbud mot att ställa upp eller parkera fordon på allmän mark.

”Trafikförordningen 3 kap 49 § a På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. 

Är det kommunen huvudman för platsen så är det solklart vad som gäller. Du får inte parkera mer än i 24 timmar.

Det spelar ingen roll om det är skyltat eller inte. Tänk så här, hur många vägmärken om P-förbud skulle det behövas för att märka ut alla platser där man inte får parkera? Det skulle bli en djungel av stolpar och vägmärken. Istället fungerar det så att din kommun föreskriver med hjälp av lokala trafikföreskrifter vart du får parkera och under vilka tider. I exempelvis Sala kommun där jag arbetar råder generellt parkeringsförbud i Sala stad. Detta regleras med hjälp av en lokal trafikföreskrift. Inom detta område får du inte parkera alls om det inte görs undantag från den grundläggande lokala trafikföreskriften om parkeringsförbud. Då får du endast parkera där det är utmärkt med vägmärke för parkering. Utanför detta område gäller 24 timmars parkering – om inget annat anges med lokal trafikföreskrift och vägmärke.

Jag rekommenderar dig och ni andra som läser detta att bläddra igenom Transportstyrelsens trafikföreskriftsamling med lokala trafikföreskrifter för att se vad som reglerar stannande och parkering i just din kommun. Obs att du endast hittar kommunernas, Länsstyrelsens och Trafikverkets föreskrifter på denna sida.

Hoppas att detta var ett någorlunda svar på det du undrade över.

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *