parkering

 • Parkering på cykelbana och cykelfält. Vad gäller?

  Parkering på cykelbana och cykelfält. Vad gäller?

  Fråga Hej Man har nyligen gjort en ny cykelbana på vår gata. Denna är i samma nivå som vägen och är markerad med röd asfalt och en vit streckad linje längs med hela cykelbanan. I början är cykelbanan markerad med en cykel ritad på marken (ingen skylt alltså). Längs med gatan har det tidigare varit…

 • Parkeringsskylten är flyttad vad gäller?

  Parkeringsskylten är flyttad vad gäller?

  Fråga: På en parkering finns 3 stycken rutor med handikappsymbol. Nu har någon av okänd anledning flyttat skylten (som sitter i en betongsugga) ett snäpp höger som visar att det finns endast 2 p-platser. Får jag då parkera vänster om skylten där handikappmarkeringen finns i asfalten ?   Svar: Hej! Jag rekommenderar dig att inte…

 • Parkeringsregler efter gågatans slut. Vad gäller?

  Parkeringsregler efter gågatans slut. Vad gäller?

  Fråga: En gågata mynnar i en vanlig gata med trottoarer på båda sidorna. Gågatan är uppskyltad med anvisningsmärket Gågata. Gågatan slutar här, dvs den har ingen fortsättning på den andra sidan av den vanliga gatan. Man kan se det som en trevägskorsning. Det finns inget övergångsställe i fortsättningen på gågatan. Min fråga är: Vilka regler…

 • Fråga om parkering på privat mark

  Fråga om parkering på privat mark

  Fråga: ”Undrar om en markägare kan ha parkeringsförbud på sin parkering och bara ha parkering på lördagar och söndagar under en viss tid? Och i så fall hur skall han skylta det skyltas?” Svar: Ja, en privat markägare får reglera parkering hur hen vill. Parkeringen ska då märkas ut med E19 (P), tilläggstavla (T7) med…

 • Parkering på allmän mark. Vad gäller?

  Parkering på allmän mark. Vad gäller?

  Fråga: Hej! I vårt kvarter där jag bor har vi som vi boende ser det en uppställningsplats. Här parkerar vi våra gästers bilar, samt bilsläp, för att dessa inta skall behöva stå på gatan utanför våra hus. Det finns ingen skylt om att det är en parkeringsplats, ej heller några P rutor. Det finns ej…

 • Fråga om parkeringsvillkor

  Fråga om parkeringsvillkor

  Parkeringsvillkor när parkeringsautomaten är trasig.   Fråga: Om det är en P-skylt med en tilläggstavla under där det står 2 tim Avgift 9-18 (9-15) och parkeringsautomaten är trasig och har en svart skynke över sig där det står ”BA är tillfälligt ur funktion. Avgift behöver för närvarande ej erläggas inom detta område”. Min fråga är om P-skylten…