Behöver gående och cyklister en trafikantutbildning?

Allmän trafikantutbildning?

En allmän trafikantutbildning kan ge uppenbara trafiksäkerhetsvinster oavsett personen i fråga avser att ta körkort eller inte.


Tycker du att gående och cyklister uppträder och tar hänsyn till dig som bil- mc- förare?

Visar du själv hänsyn till dem?

Gör dig medveten om dina skyldigheter gentemot de gående och cyklister och om deras skyldigheter i trafiken.

Gående och cyklisters skyldigheter >>


Vad gäller?

Vad gäller om vägmarkeringen eller vägmärket saknas vid ett obevakat övergångsställe?

Vilka företrädesregler gäller? >>

De svenska trafikreglerna >>Alla inlägg


2014
>>

2013
>>


2012
>>

2011
>>

2010
>>


2009
>>

2008
>>


2007
>>


2006
>>


2005
>>

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.