Trafikregler frågor och svar 2012


Osäker på trafikreglerna? Här får du svar!

December 2012


 
2012-12-21
Namn Mats Larsson
Inkom 08:38
Ämne Körning på motorväg i det mittersta körfältet av tre?

Är det olagligt att ligga i mittfilen på trefilig motorväg om det inte är några bilar i övrigt?


Svar:
Hej Mats! Tack för din fråga.

Visserligen ska du använda dig av körfältet som är längst till höger men jag kan inte se något hinder att du använder dig av det mittersta körfältet då du inte hindrar någon annan trafik.

/Ernst

 

 


 

2012-12-20
Namn Marina Svensson 
Inkom 09:02
Ämne Påbackning av bil som står felparkerad. Vad gäller?

Om man råkar backa in i en bil och den bilen står parkerad där totalt förbud råder, står i vägen för parkeringsplatsen jag ska ut ifrån…

Vad gäller då? Ingen stor skada, utan nån repa på kofångaren…


Svar:
Hej Marina! Tack för din fråga.

När du backar är ansvaret ditt och
gäller oavsett om en bil står felparkerad.

/Ernst

 

 


 

 

2012-12-18 
Namn Tomas Pettersson
Inkom 15:15
Ämne Är förbjudet att svänga vänster med 70 och högre hastighet om det kommer mötande bilar?

 

Hej!

Har hört att det är förbjudet att stanna på vägar med 70 och högre hastighet om det kommer mötande bilar vid vänstersväng. Stämmer detta?

När kom denna lag i så fall och var står den?

Tack på förhand

Tomas Pettersson

Svar: Hej Tomas! Tack för din fråga.

Något sådant förbud finns inte.

Däremot är risken vid vänstersväng stor där en felbedömning ofta leder till en trafikolycka. Andra alternativ bör därför övervägas.

/Ernst

 2012-12-18

Namn Ingvar Larsson
Inkom 12:44
Ämne På en parkeringsplats ex. vid en stormarknad. vad är det som gäller?

 

En fråga:
På en parkeringsplats ex. vid en stormarknad. vad är det som gäller?

om jag backar ut från en parkerings-ruta och en bil på samma parkering kör in i mig vilken har felat?


Svar:
Hej Ingvar! Tack för din fråga.

Om du backar är ansvaret helt och hållet ditt.

/Ernst 

 


2012-12-11
Namn Ann Sofie
Inkom 17:17
Ämne Stopplikt och tecken – vems fel?

 

Om jag har stoppat för stopplikt i en fyrvägskorsning och bilen på huvudled blinkar höger, men ändå väljer att köra rakt fram.

Vems blir felet vid en ev kollison?

Är det mitt som stoppat vid
stopplikt, men ändå kör eller är det den som kör på huvudled och blinkar men inte svänger?

Svar: Hej An Sofie! Tack för din fråga.

Tecknet fritar ingen från ansvar.

Du borde ha väntat och se att vederbörande påbörjar sin sväng innan du kör ut i korsningen.

/Ernst

 

 


 

2012-12-09
Namn Thomas Eriksson
Inkom 10:56
Ämne Påkörd av cyklist vid högersväng – vem bär ansvaret?

 

Om du ligger i höger körfält och skall svänga höger vid ett trafiklyse. När du börjar åka fram så kommer det en cycklist och kör på min högra sida.

Vem bär ansvar om det skulle hända en lite olycka?

Svar: Hej Thomas! Tack för din fråga.

Bilisten.

Vid sväng i vägkorsning med cykelöverfart gäller väjningsplikten mot de cyklande. Om cykelöverfarten är bevakad eller obevakad spelar ingen roll.

/Ernst

 

 

 


 

2012-12-06
Namn Olle Forslund
Inkom 20:46
Ämne Får man stanna mot färdriktningen för att lasta på eller av?

 

Hej!

Får man stå med sitt fordon för av och pålastning mot bilens färdriktning.

MVH Olle

Svar: Hej Olle!! Tack för din fråga.

Det är inte tillåtet såvida det inte finns järnvägs- eller spårvagnsspår på den på högra sidan.

/Ernst


 

2012-12-03 
Namn Mie Karlsson
Inkom 16:07
Ämne Förare av parkerad bil öppnar dörren – vems är felet?

 

Kör ca. 20 km på 50 väg dagtid, kocksgatan.
Upptäcker bara att ett dörr öppnas/öppen som står parkerad tillsammans med andra bilar framför och bakom kommer ner i farten 15 km när jag kör in i en dörr och han inte veja.

Min bil A blir skrapad med färg på högersida och själv höljet till bakspegel ramlar i backen, annars ingen direkt buckla på bilen.

Bil B dörren kunde till slut stängas. Bil B stod parkerad men öppnade dörren.

Vem är felet. Bör man inte se om det kommer bilar som kör om i samma fil?

Bilförare undrar och tacksam för svar.


Svar:
Hej Mie! Tack för din fråga.

I stadstrafik med mötande fordon kan det vara svårt att ha ett säkerhetsavstånd på en bildörrs bredd i sidled till parkerade fordon.

Den förare som har öppnat sin dörr utan att se sig för om det kan ske utan fara bör i detta fall räknas som ansvarig för den uppkomna situationen.

Lagparagraf i trafikförordningen 50 § andra stycket: ”Ett fordons dörrar […] får inte öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår.”

/Ernst

 

 

November 2012


 


2012-11-28
Namn Leif Thorin
Inkom 16:53
Ämne Vad kan jag göra för att minska risken?

 

På en 80-väg utan vägrenar körde jag med farthållare i 82 km/tim verklig fart (85 enl hastighetsmätaren) i mörker och regn.

Blev upphunnen av en långtradare modell större vars förare tydligen ansåg sig ha rätt att köra fortare. I flera kilometer låg han mindre än en meter bakom min bil med ett tiotal strålkastare på helljus och emellanåt kraftigt signalhorn.

Till saken hör att det ca 50 m framför mig låg en annan bil i samma fart som jag och jag tyckte inte det var lämpligt att köra så mkt närmare den.

Det var ganska intensiv trafik med ideliga möten, så lastbilsföraren fick vänta med omkörning tills det blev två filer i vår riktning.

Min fråga är om jag hade kunnat göra något för att minska risken, t ex blinka höger för att markera att jag tänkte lämna plats så snart det gick.

Jag hade inte lust att komma ifrån problemet med en olagligt snabb och snäv omkörning av bilen framför och därmed överlåta obehaget på dess förare.

Svar: Hej Leif! Tack för din fråga.

Lastbilschaufförens uppträdande är helt förkastligt det är vi överrens om.

Själv kunde du ha haft ett längre avstånd till framförvarande.

Under normala siktförhållande och bra väglag räknar man ett avstånd på 80 meter vid 80km/h. Under de förhållandena som rådde vid tillfället mörker och regn var avståndet till framförvarande alldeles för kort.

En fördel med tillräckligt avstånd är att det minskar risken att du själv måste bromsa hårt om det händer något med bilen framför dig samtidigt som det minskar risken att bli påkörd av bakomvarande.

Ett längre avstånd till framförvarande bidrar också till att bakomvarande fordon bara behöver kör om ett fordon i taget.

/Ernst

 


 

2012-11-21
Namn Paul Holmgren
Inkom 12:56
Ämne Parkering i t-korsning

 

Hej.

Undrar om 10-meters regeln fortfarande gäller i t-korsningar där vägen är enkelriktad?

Min enkla teckning nedanför beskriver situationen.

Gatan med pilarna är enkelriktad och man får köra i pilens riktning.

Gäller 10-meters regeln både där den enkelriktade vägen börjar och slutar?

Svar: Hej Paul! Tack för din fråga.

Regeln att parkering var tillåten i en T-korsning om avståndet mellan fordonet och vägens mitt var minst 3 meter är borttagen.

Samma parkeringsregler gäller numera i alla typer av vägkorsningar.

Stopp- och parkeringsförbud gäller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanans närmaste ytterkant.

/Ernst


 

2012-11-14
Namn Henric Söderlund
Inkom 12:44
Ämne Tolkning av parkeringsskylt.

 

Hej

Undrar vad som gäller när parkeringskylten har en tillägsskylt som säger ”2 tim 8-14” om jag kommer dit vid 13.00 och parkerar, när måste jag senast hämta bilen?

Jag står ju 1tim samma dag innan klockan blir 14.00 får jag då parkera vidare på em-natt för att sedan hämta bilen 10.00 dagen efter. (efter 2 tim in på tiden).

Mvh Henric Söderlund


Svar:
Hej Henric! Tack för din fråga.

Märket P, anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sidan av vägen där vägmärket är uppsatt.

Tilläggstavlan 2 tim, visar den längsta tillåtna tiden för parkering, – parkering är tillåten endast i två timmar mellan 8 – 14, (eller vita siffror utan parantes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag).

Du får således bara parkera fram till 14.00.

/Ernst

Anvisningsmärket anger att parkering är tillåten

Tillåten tid för parkering
8 – 14


begränsad tid vid parkering


 


2012-11-05
Namn Svenne
Inkom 16:39
Ämne Mötande trafik – vem gör fel?

 

Om man kör om en stillstående buss vid en busshållplats får man köra i mötande körfil om det kommer en mötande bil. Det finns plats om mötande håller åt höger.


Svar:
Hej Svenne! Tack för din fråga.

Ja. Om den mötande hjälper till genom att gå ut till höger. Observera att det är den mötande bilens förare som avgör det.

Om du däremot först påbörjar omkörningen – innan den mötande har hållit till höger så är det inte tillåtet.

”Omkörning får endast ske om det körfält som skall användas vid omkörningen på en tillräckligt lång sträcka är fritt från mötande trafik eller annat hinder mot omkörning”.

/Ernst

 


Oktober 2012


2012-10-19
Namn Emmi Karlsson
Inkom 07:59
Ämne Ang påfartsfil och vävning

Hej, vi är några som OFTA och LÄNGE diskuterar följande fråga.

Du kör på en påfart till en annan större väg, du ska så smidigt som möjligt väva dig in i den andra vägen innan dess att påfarten är slut.

Nu lyder påståendet att det är LÅNG och TÄT kö på den vägen jag ska in på, varpå många som vill ut på denna vägen börjar väva DIREKT när det kommit ut på påfarten, vilket bildar långa köer från de hållet som dessa ”påfarts”bilar kommer ifrån.

Jag brukar i dessa lägen, köra så
låååångt jag bara kan på min påfartssträcka för att hindra att köerna TILL påfarten även hindrar andra vägar.

Men när jag gör detta (alltså kör
förbi den bilen som låg framför mig i kön på påfarten som väver in direkt, och kör förbi väldigt många bilar i kön på den stora leden som jag ska ut på, för att sedan väva in i slutet, på påfarten) så vill bilarna inte släppa in mig.

Dom blir förbannade och tycker att jag ”fuskar” mig förbi massa bilar genom att göra så? Men påfarten är väl till för att användas?

Har jag fel?

Vore så OERHÖRT tacksam för svar.

Mvh Emmi 🙂


Svar:
Hej Emmi! Tack för din fråga.

Vid påfarter bör du anpassa din hastighet så att de motsvarar det tempo som trafiken har i det körfält som du ämnar köra in i så att du därigenom kan byta körfält på ett smidigt sätt.

Körfältsbytet bör ske så tidigt som möjligt och om du ge tecken i god tid kommer säkert någon att hjälpa dig  med körfältsbytet.

Genom att köra till slutet av påfartssträckan upplever övriga trafikanter att du försöker tränga dig före, vilket skapar irritation.

Hindrar någon dig från att byta körfält är det en allvarlig förseelse då ömsesidig hänsyn gäller när två körfält löper samman.

Den långa påfartssträckan utnyttjas av tunga fordon för att komma upp i en anpassad fart.

/Ernst


2012-10-16
Namn Jan Persson
Inkom 12:27
Ämne Kommuns rätt att frångå bestämmelserna i trafikförordningen.

 

Hej
Har göteborgs kommun rätt att tillåta 2-timmars parkering på gata inom de tio meter som gäller som stoppförbud från den närmaste kanten på korsande gata?

Svar: Hej Jan! Tack för din fråga.

Enligt 3 kap. 53 § p.2 i trafikförordningen (1998:1276) gäller att ett fordon inte får stannas eller parkeras inom ett avstånd av tio meter före från en korsande körbanas närmaste ytterkant.

Kommunen kan ändra bestämmelsen enligt de lokala trafikföreskrifterna 10 kap. 1§ punkt 16. Särskilda åtgärder måste till för att säkra trafiken.

/Ernst

Text korrigerad 2012-11-07


2012-10-12
Namn Linda
Inkom 12:36
Ämne Vilka regler gäller på en företags parkering?

 

Vad gäller på en företags parkering? De är ofta stora, med ”korsningar” där krockar inte alltför sällan sker.

Finns det några regler som gäller där, är det högerregel tex, eller något annat som gäller?

Har för mig att det inte är polisärende, men känner mig osäker.

Svar: Hej Linda! Tack för din fråga.

Högerregeln gäller på parkeringsplatser och andra öppna platser.

/Ernst2012-10-02
Namn Håkan
Inkom 20:39
Ämne Högerregeln när gäller den?

Hej. Kör på riksväg på landet som
inte är huvudled. passerar mängder med vägar som har statsbidrag men inte lika stora vägar som den jag kör på.

Här gäller väl inte högerregeln, för då skulle det bli kaos


Svar:
Hej Håkan! Tack för din fråga.

Regeln är tydlig – om förarna samtidigt kommer fram till dessa typer av korsningar ska föraren från höger lämnas företräde .

Vilken typ av finansiering de olika vägarna har saknar betydelse.

/Ernst

 


September 2012


2012-09-30
Namn Håkan
Inkom 20:39
Ämne Start från vägkant – vad gäller?

 

Hej har en fråga om jag kör på en gata, och en bil parkerad på höger sida i parkeringsficka. Svänger ut och kör in i min sida där var bilar som stod felparkerade så det skymde hennes sikt.

Vems fel blir det?


Svar:
Hej Håkan! Tack för din fråga.

Ansvaret ligger på den förare som startar från vägkanten.

/Ernst2012-09-12
Namn Yngve Welander
Inkom 09:05
Ämne Bakomvarande polisbil ger tecken att jag ska stanna – vad gäller?

Patrullbil påstår sig ha gett stopptecken ( P 11 ) bakifrån utan att jag observerat det.

Vad för avstånd mellan mig och patrullbil kan anses skäligt för att gälla. 100 m ? 300 m? 600 m?


Svar:
Hej Yngve! Tack för din fråga.

Något bestämt avstånd när tecken ska ges känner jag inte till. Avståndet mellan dig och polisbilen beror på trafikintensiteten och väderleksförhållandena och att det inte kan missförstås av annan trafikant dvs. att tecknet är avsett för just dig.

Vid högtrafik bör polisens tecken att du ska köra in till vägkanten och stanna vara relativt kort och vid lågtrafik torde ett avstånd på max. 100 meter vara rimligt.

/Ernst

Polismans tecken, kör in till vägkanten och stanna


Polismans tecken – P11


2012-09-02
Namn Christina Nilsson
Inkom 17:30
Ämne Påfart till motorväg – vad gäller?

 

Hej!

jag är en medelålders kvinna, som haft körkort sedan 1978, och jag har klarat mig från större incidenter genom åren. Jag har kört mycket bil och även varit yrkeschaufför. Min önskan är att underlätta för andra i trafiken och inte ”leka polis”.

Däremot tillhör min väninna dem som gärna vill t ex förhindra att bli omkörd om hon ligger i gällande hastighet.

Hon kör inte mycket, är osäker i trafiken, men har ändå väldigt mycket åsikter om vad som är rätt och fel beteende i trafiken. Tyvärr leder det gärna till ”tjafs” när vi samåker. Det är alltid jag som kör, eftersom hon gärna slipper.

Hoppas att ni kan svara på en av våra meningsskiljaktigheter, där jag inte påstår mig att veta svaret, vill bara få stopp på detta iaf.

Min väninna påstår att det INTE var så länge sedan det kom en regel om att, de som kör på motorvägen, ska underlätta för dem som kommer på påfarten och ”hjälpa” dem att glida in i trafikrytmen.

Tidigare SKULLE bilister på påfarten lämna företräde för dem som redan befinner sig på motorvägen?!

Hur kan detta vara möjligt? När ändrades denna regel i så fall? Jag vill påstå att man alltid har varit skyldig att underlätta för påfartsförarna, annars skulle det ju ske olyckor hela tiden, med tanke på att vi har 110 eller 120 på våra motorvägar..

Tacksam för svar!

Vänligen

Christina Nilsson


Svar:
Hej Christina! Tack för din fråga.

Det är glädjande att det finns förare som du som är hjälpsamma i trafiken.

Så till din fråga.

2007 infördes en regel som säger att när två körfält och/eller två körbanor löper samman ska ömsesidig hänsyn gälla. D.v.s. Förarna ska hjälpas åt för anpassa sig till den nya situationen.

/Ernst

 


Augusti 2012


 

2012-08-23
Namn Tony Arlestrand
Inkom 13:32
Ämne Parkering på enkelriktad gata – vad gäller? 

 

Vad gäller vid parkering på enkelriktad väg, är det tillåtet att parkera framför övergångsställe om inga anvisningar finns?


Svar:
Hej Tony! Tack för din fråga.

Samma generella regler gäller för stannade och parkering oavsett om gatan är på enkelriktad eller dubbelriktad.

Du får inte stanna eller parkera på eller inom ett avstånd av 10 meter före övergångsstället.

/Ernst


2012-08-22
Namn Martina Schneider
Inkom 09:38
Ämne Minskning av antal körfält – vad gäller?

Hej

Vid minskning av körfält är jag, som tog körkort i Tyskland van vid att nyttja båda körfält fram till dess de bli ett och att bilerna varvas (blixtlås pricipet).

Men här ställer sig alla i ett fält flera hundra meter innan och det blir en lång kö på ena fältet och det andre körfältet förbli tomt. Och sen vågar man inte att köra forbi för att alla bli arga och tom blockera genom att köra i mitten…..

Snälla, en för alla gång, vad är det som gäller igentligen?!

Mycket frustrerad,
Martina

Svar: Hej Martina! Tack för din fråga.

Kön skulle bli onödigt lång om endast höger körfält används men visst är det ett vanligt uppträdande som du beskriver – uppträdandet skapar onödig frustation.

Regeln för körfältsbyte när två körfält löper samman:

”Om två körfält löper samman till ett skall förarna under ömsesidig hänsyn anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman”.

För att undvika frustation är det naturligtvis viktigt att en anpassning till de förare som ”väntar” i det högra körfältet sker på ett hänsynsfullt sätt.

Att blockera för andra trafikanter tyder på ett omoget trafikuppträdande och visar också att föraren har dåligt kunskap om gällande trafikregler.

/Ernst


2012-08-21
Namn Lars Sjögren
Inkom 12:27
Ämne Skall inte bilisten avvakta tills bussen kört förbi?

 

Fråga angående väjningsplikt och skyldighet att stanna på olycksplats. (Inlägg 2011-12-30)


Inlägget
>>

 

Angående busskörfält, om bussförfältet fortsätter efter påfarten och trafiken som skall ut på motorvägen inte kan köra ut pga köbildning, skall då inte bilisten avvakta tills bussen kört förbi.

Risken finns ju att bilisten blir påkörd bakifrån. Vitsen är ju att underlätta för kollektivtrafiken. Allternativt skylta med väjningsplikt för endera fordonet.

Svar: Hej Lars! Tack för din fråga.

Du resonerar helt rätt kör jag en personbil bör jag låta bussen passera som har en tidtabell att följa och som dessutom har längre bromssträcka.

Väjningsplikt finns vid påfarter där det saknas accelerationssträcka.

Vad jag har förstått av Lenas inlägg så upphörde busskörfältet före påfarten vilket betyder att bussföraren måste byta körfält.

Påfarten i det aktuella fallet är en accelerationssträcka men i rusningstrafiken bör man fundera över hur man lämpligast undviker en olycka – sunt förnuft brukar hjälpa till att anpassa sig till den rådande situationen.

/Ernst2012-08-08
Namn Simon
Inkom 21:33
Ämne Vad gäller vid vänstersväng?

Jag kör epa-traktor och kör 30 km på en 50 väg. Jag har för avsikt att svänga vänster och lägger ut blinkersen och placerar mig, ser en bil en bit bakom, bedömer att hastigheten på vägen är så låg och börjar min vänstersväng. Bilen bakom ´kör rakt in i bakskärmen och min förardörr.

´Föraren av den andra bilen hävdar att felet är mitt och att en n regler kommit i år att det är alltid den som svänger som är skyldig.? Jag i min tur anser att han inte varit uppmärksam och påbörjat en omkörning fast jag skulle svänga.

Dessutom anser jag att han måste ökat hastigheten ganska mycket för att hinna upp och in i mig.


Svar:
Hej Simon! Tack för din fråga.

Någon ny regel har inte tillkommit i år som belyser att ansvarsskyldigheten helt ligger på den svängande fordonets förare.

Ditt ansvar : Däremot finns det en regel som säger att om man svänger till vänster i en vägkorsning ska det ”ske utan fara eller onödigt hinder […] som färdas i samma riktning. Och att ”särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken”.

Den andre förares ansvar: Vad man här har att ta hänsyn till är att,

1, ”En förare får köra om endast om det kan ske utan fara.

2, Och att den bakomvarande inte får köra om ”till vänster […] framförvarande fordon givit tecken […] föra sitt fordon till vänster”.

3, Det framgår inte av din beskrivelse över händelseförloppet om det är en vägkorsning till vänster som du är på väg till eller inte. Om det är en vägkorsning råder det förbud att köra om till vänster såvida du inte kör på en huvudled eller att korsande trafiken har väjningsplikt.

Mitt tips är att du, om du inte redan gjort det, kontaktar ditt försäkringsbolag och hör dig för om ansvarsfrågan.

/Ernst


2012-08-08
Namn Olof
Inkom 11:58
Ämne Fråga om stopplikt/väjningsplikt.

Vad innebär stopplikt/väjningsplikt i praktiken i följande situation?

Jag kommer på huvudled med hastighetsbegränsning 70 km/h. En motorvägsavfart ansluter, med stopplikt för de fordon som kommer från motorvägen. Inte alltför sällan händer det att en bil kör ut på huvudleden när jag är så nära korsningen att jag måste bromsa in.

Föraren av det anslutande fordonet tycker kanske att han/hon kom först till korsningen, och att väjningsplikten bara gäller då man kommer samtidigt. Jag har alltid sett det som att personen som svänger in på huvudleden inte har lämnat företräde, eftersom jag som kommer på huvudled måste bromsa för att undvika en kollision.

Hur ligger det egentligen till? (Båda förarna har ju ett ansvar att se till att olyckor undviks.)

En liknande situation är när en långtradare kör in på huvudleden vid samma korsning. Då kan marginalen till bilen på huvudleden vara större, men det långa släpet och den långsamma accelerationen gör ändå att bilen utan väjningsplikt måste bromsa (och i praktiken lämna företräde). Långtradarens förare tycks anse att endast förarhytten räknas som fordonet.

Regeln som sådan, vem som har väjningsplikt, är tydlig: men frågan är alltså vad ”väjningsplikt” innebär i praktiken i de beskrivna situationerna.

Svar: Hej Olof!

Tack för din fråga.

De händelser som du beskriver är tyvärr alltför vanliga och som jag ser det har en del förare satt det i system att nonchalera gällande trafikregler där väjnings- och/ eller stopplikten är ett exempel.

Denna typ av körning ”jag kör som jag vill” resulterar i ett ökat ta för mig självbeteende – det går ju bra på grund av att de andra förarna ”klarar” av situationen åt mig.

Du visar ett moget trafikuppträdande när du bromsar in men var finns polisen som ska kontrollera att väjningsplikten efterlevs?

/Ernst


 

2012-08-07
Namn Helena Honkanen
Inkom 10:24
Ämne Är det tillåtet att köra om på enfilig väg?

 

Är det tillåtet att köra om bil med mc på väg där det är enfiligt med vajerräcke.


Svar:
Hej Helena! Tack för din fråga.

Ja, om det finns plats för två fyrhjuliga fordon i bredd annars inte.

/Ernst


2012-08-03
Namn Alex
Inkom 18:02
Ämne Är en T-korsning att betrakta som en vägkorsning?

Hej.

Vad definerar en T-korsning. Räknas en återvändsgränd som är enbart 9 meter lång och innehar samma gatunamn som huvudgatan som en korsning?

Svar: Hej Alex!

Tack för din fråga.

En T-korsning är en vägkorsning om båda vägarna används för trafik med motorfordon. Det spelar ingen roll hur lång återvändsgatan är.

/Ernst

 


Juli 2012


 

2012-07-28
Namn Jörgen
Inkom 18:29
Ämne På vilket avstånd får man parkera vid en vägbula och utfart?

 

I ett bostadsområde har vi en vägbula, hur nära får man parkera en vägbula, både före o efter?

I samma område och efter denna vägbulan kommer en utfart från ett annat område är det 10 meter som gäller där?


Svar:
Hej Jörgen!

Tack för din fråga.

Du får parkera omedelbart före och efter en hastighetssänkande vägbula. När det gäller utfarten gäller samma avstånd – under förutsättning att uppställningen inte hindrar trafiken till och från området.

/Ernst2012-07-26
Namn Iven Rambow
Inkom 16:30
Ämne Var ska man stanna vid signalreglerat vägarbete?

Trafiken vid en tillfälligt spärrad fil pga vägarbete regleras med stoppljus , så att trafiken sker växelvis i den körbara filen.

Min fråga är:
Var skall bilen stanna vid rött ljus i förhållande till stoppljusets placering, när det saknas någon vit markeringslinje. Skall man stanna ett visst antal meter framför eller precis i höjd med stoppljuset?

Tacksam för svar.


Svar:
Hej Iven!

Tack för din fråga.

Du bör stanna så att du kan se när trafikljuset skiftar och på sådant avstånd så att du inte hindrar större fordon, exempelvis tunga fordon med tillkopplat släp att passera dig.

/Ernst


 


2012-07-18
Namn Linda Danielsson
Inkom 20.20
Ämne Fråga om trafikregler gällande högerregel eller utfartsregel

 

Jag har en fråga som jag kom att tänka på imorse när jag körde till jobbet.

Jag kommer och svänger in höger på en gata och direkt på högersidan på den gatan där jag svänger in kommer en busshållplats, eller snarare en liten bussstation där bara bussar får köra in och ut ifrån. Alltså som en gata men endast för bussar.

Tack på förhand.

MVH Linda


Svar:
Hej Linda!

Tack för din fråga.

Även om vägen endast är avsedd för busstrafik så är det högerregeln som gäller.

/Ernst

 


2012-07-17
Namn Roger Risberg
Inkom 09:04
Ämne Har jag väjningsplikt?

 

Cyklar på en väg
som har skyltar som visar att dom som kommer från vänster ska lämna företräde. Det finns en väg från höger som ej har skyltar, det är en järnvägsövergång. En moped stannar och kör ut från järnvägsövergången, har jag då väjningsplikt ?


Svar:
Hej Roger!

Tack för din fråga.

Lämna företrädesskylten på vägen från vänster upplyser om att det är en skymd eller olycksdrabbad korsning – trafiken från vänster har ju skyldighet att vänta på dig – med eller utan skylt.

När två vägar möts gäller högerregeln – men det framgår inte av din beskrivning om vägen från höger är en ägoväg eller liknade. Om det är en ägoväg eller liknande väg gäller inte högerregeln.

Om du inte vet vilken typ av väg det är det ju bättre att vara försiktig, eller?

/Ernst2012-07-15
Namn Simon Andrijevski
Inkom 11:22
Ämne Var ska man stanna om stopplinje finns?

Hur långt från Stopplinje skall man stanna? Är det exakt på linjen eller är det Ok att stanna 1m, 2m, 3 m? Det kan var svårt att bedöma beroende på bilens storlek.

Finns det något som står ilagen exakt och hur länge skall man stå stilla.


Svar:
Hej Simon!

Tack för din fråga.

Ja, du ska stanna vid linjen – så nära som möjligt.

Har du stannat så kan du köra när du har lämnat företräde åt trafiken på den korsande vägen.

/Ernst

Länk till vägmarkeringar >>2012-07-07
Namn Lena Talso
Inkom 08:25
Ämne Vem kör först när alla har stoppskyldighet?

Vad gäller i en fyrvägskorsning där alla har stopplikt? Vem har företräde? Är det som i vänstertrafiken, den som kommer först?


Svar:
Hej Lena!

Tack för din fråga.

Helt riktigt den som först har stannat – får köra först.

Det finns en risk att förare inte stannar utan med rullfart kör – var uppmärksam!

//Ernst

Väjningspliktsmärke - stopplikt

Tilläggstavla - flervägsväjning

Flervägsstopp

 


Juni 2012


 

2012-06-25
Namn Peter
Inkom 20:35
Ämne Får man backa?

 

Är det tillåtet att backa IN på en enkelriktad gata med förbudskylten ”förbud mot infart med fordon!?

Svar: Hej Peter!

Tack för din fråga.

Nej, det är inte tillåtet.

Förbudsmärket, förbud mot infart med fordon, anger att det är förbud att passera märket.

//Ernst

 

Förbudsmärke - förbud mot infart

Förbud mot infart med fordon
2012-06-21
Namn Louise Andersson
Inkom 14:23
Ämne Vad gäller när jag korsar en cykelbana?

Hej!
När man ska köra ut på den större gatan från gatan jag bor på korsas den av en cykelväg. Där har jag väjningsplikt och det gäller naturligtvis alla fordon.

Problemet är att det är dålig sikt och därför måste man ibland köra fram på cykelvägen för att kunna se om det kommer bilar (och cyklister) från vänster.

Det har hänt mig flera gånger att det varit
fritt för cyklister varpå jag kört fram för att se om det kommer fordon från vänster, och då har det ändå kommit en cyklist, förmodligen en snabb sådan, som blir förargad för att jag kört ut i cykelvägen. Men jag måste ju det för att se åt vänster!

Hur är rätt att bete sig i den här korsningen? Ska jag vänta och vänta tills det inte är någon cyklist synlig inom den kilometern åt höger?

Om jag har kört fram för att se mig om, har
cyklister fortfarande rätt att köra förbi framför mig? De har skrämt mig flera gånger.

Tack på förhand! Det ska bli skönt att få det här uppklarat.

Louise


Svar:
Hej Louise!

Tack för din fråga.

Det är riktigt om du säger – du har väjningsplikt när du korsar en cykelöverfart.

Kanske du kan lösa problemet genom att minska din hastighet hela tiden fram mot cykelöverfarten då får du tid att läsa av korsningen även åt höger? På så vis upptäcker du eventuella cyklister tidigare och kommer inte heller att blockera överfarten.

Visst kan vi bli skrämda många gånger. Tyvärr finns det trafikanter som inte förstår hur viktigt det är att vi tar hänsyn till varandra i trafiken.

/Ernst2012-06-20
Namn Per Wennerberg
Inkom 09:52
Ämne Vilket körfält ska man använda?

I Uppsala så har vi en korsning där två filer innan korsningen blir tre filer efter korsningen. Vad gäller här? Om man säger att filerna heter 1(vänster före korsningen) och 2(höger före korsningen) och A(vänster efter korsningen), B (mitten efter korsningen) och C (höger efter korsningen).

Vilken fil ska man då ligga i om man kommer ifrån 1 respektive 2?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning, Per


Svar:
Hej Per!

Tack för din fråga.

Jag utgår från att det tredje körfältet efter vägkorsningen inte är det högra (C) – följaktligen (A).

Grundplacering för placering på väg är höger körfält. Om vi utgår från detta bör den förare som färdas i höger körfält (2 – närmast trottoaren) före vägkorsningen placera sig – i körfältet längst till höger (C) efter korsningen.

När det gäller körfält nummer (1) bör denna förare placera sig i det mittersta (B) körfältet.

Om vi sedan tar hänsyn till vart förarna ska ta vägen efter de har passrat vägkorsningen så har vi det scenariot att den förare som byter körfältet bör i god tid förvissa sig om att det kan ske på ett säkert sätt.

/Ernst2012-06-20
Namn Jim B
Inkom 09:38
Ämne Vilket körfält bör man köra i på en tre- filig motorväg?

 

Hej!

Har lite funderingar ang. 3-filig motorväg. Har förstått att många är otroligt irriterade på att folk envisas med att ligga i mittenfilen. Jag är en av dom som oftast ligger i mitten eller i omkörningsfilen.

Om max tillåtna hastighet är 90km/h och jag ligger i mittenfilen i just 90km/h, varför skulle jag flytta mig åt något håll? Ingen får ju köra snabbare än mig då jag ju håller hastighetsgränsen.

Att de som ligger i lägre hastigheter använder högerfilen känns däremot helt befogat.


Svar:
Hej Jim!

Tack för din fråga.

Om du kör i laglig hastighet bör du ändå framfora ditt fordon i det högra körfältet när så är lämpligt = grundplacering på väg.

Det finns en regel som säger att du inte får hindra – de förare som närmar sig i det högra körfältet blir ju tvingade att ta det vänstra körfältet av de tre.

Det kan också var så att ”någons” (din eller de upphinnandes) hastighetsmätare visar olika hastighet.

/Ernst2012-06-18
Namn Henrik Rosensköld
Inkom 19:31
Ämne Vems fel?


Hej.
Vems fel?
Körde på en liten grusväg i en liten by och en bil backar ut från sin uppfart o backar in i min högersida. jag hinner inte stanna. vems fel? Min hastighet ca 20 km/h.


Svar:
Hej Henrik!

Tack för din fråga.

Den förare som backar bär hela ansvaret!

Lagen säger: ”En förare får […] backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter.”

/Ernst2012-06-14
Namn Annika Lindqvist
Inkom 12:12
Ämne Bashastigheter

Hej,

läste om bashastigheter på er hemsida.

Har precis nekat en trafiköverträdelse på en gata som inte är tätbebyggd och där jag anser bashastigheten 50km/tim borde föreligga.

Inga skyltar förrän efter poliskontrollen där jag visste, då jag gått med hunden i området, att 30 började, MEN det står tydligt att det är 30 pga dåliga markförhållande som orsakar vibrationer i fastigheterna. Givetvis tolkade jag detta som att det var först vid början av skylten som 30 börjar. Sträckan innan har inga hus alls, bara stora fält vid sidorna. Nu i efterhand vet jag att det finns en skola i början av sträckan som dock inte är utmärkt med någon skylt.

Jag kör från min nyinköpta lägenhet för första gången (då jag fått bilen ditkörd av väninna) och håller då bashastighet 50 men stoppas då det tydligen är en 30 väg även innan skylten som jag nämnde.

Är detta rimligt? Hur ska man känna till att det är 30 om ingen skyltning och inte tätbebyggt?

Vilken lag kan man hänvisa till?

Tack för återkoppling.

Hälsningar

Annika Lindqvist


Svar:
Hej Annika!

Tack för din fråga.

Högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggt område är precis som du säger 50 km/tim. Om hastigheten är nedsatt till 30 km/tim som polisen påstår borde det stå en skylt med den angivna hastigheten innan du kommer fram till kontrollplatsen.

En hastighetsanvisning gäller tills det att en ny skylt med ändrad hastighet högre eller lägre finns uppsatt vid vägens kant.

Om det inte finns en hastighetsskylt 30 vid skolan är det den hastigheten som finns före skolan som gäller även när du passerar den. Du bör därför passera skolan tills du ser nästa hastighetsskylt och förvissa dig om det finns någon 30-skylt eller en skylt med högre hastighet – ta ett foto av skylten och skriv upp platsen var den står.

Lycka till!

/Ernst


2012-06-11
Namn Christina
Inkom 08:58
Ämne Vem gör fel vid parkering?

 

Om jag är på väg att köra in i en parkeringsruta till vänster om mig utan att blinka och blir påkörd av bakomvarande bil som gör en omkörning vems fel är då detta?


Svar:
Hej Christina!

Tack för din fråga.

Tecken ska ges när man svänger men friar dig ändå inte från ansvar. I det här fallet har du inte gett tecken men anses har brustit i uppmärksamhet.

/Ernst2012-06-10
Namn Per Hidestål
Inkom 15:05
Ämne Parkering i T-korsning?

Var får man parkera i en T-korsning. Frågan avser gatan som inte slutar i korsningen. Inga särskilda regler finns angivna.


Svar:
Hej Per!

Tack för din fråga.

Stopp och parkeringsförbud gäller enligt skiss.

/Ernst

T-korsning-stoppförbud

 


 

2012-06-06
Namn Kicki
Inkom 19:53
Ämne Vems fel vid backning?

 

Hej.

Jag stod parkerad på en parkeringsruta på en parkeringsplats.

Jag började backa och vrida ratten åt vänster för att sedan kunna köra ut från parkeringsområdet.

Plötsligt krockar jag med en bil som kommer backandes in på området. Min bakre högra sida kolliderar med hans vänstra sida så att hela sidan blir intryckt, han fortsatte nog att backa lite efter krocken eftersom skadorna var efter hela sidan.

Är det bara jag som är vållande i detta fall eller har vi delat ansvar?


Svar:
Hej Kicki!

Tack för din fråga.

Vid backning gäller att en förare får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.

Om du har ett vittne som kan intyga att den andre föraren också backade – bör ni, som du skrev, få dela på ansvaret.

/Ernst


2012-06-06
Namn Arne Risberg
Inkom 08:50
Ämne Vad gäller vid tomgångskörning?

Får man ha motorn igång (tomgångskörning) på en återvinningsstation medan man lastar av eller går runt och sorterar avfall och om man dessutom har förardörren öppen????

Svar: Hej Arne!

Tack för din fråga.

Varje kommun bestämmer om förbud mot tomgångskörning – som i de flesta kommuner är högst en minut. Vid broöppningar råder i de flesta fall omedelbart förbud.

Är återvinningsstationen belägen i din kommun och kommunen har infört ett sådant förbud gäller detta naturligtvis även på denna plats.

/Ernst2012-06-05
Namn Rasmus
Inkom 17:39
Ämne Är det tillåtet att köra om i det vänstra körfältet före ett vägarbete?

Hej, vid vägarbete på motorväg där ett körfält är avstängt bildas ofta kö i högerkörfält innan man kommit fram till vägarbetet, är det då tillåtet att köra om i det vänstra körfältet?

Enligt mig är det vänstra körfältet i såna lägen till för utryckningsfordon. Blir väldigt irriterad på dem som tar sig friheten att köra om hela kön för att sedan tränga sig in precis innan körfältet stängs av. Tack på förhand!


Svar:
Hej Rasmus!

Tack för din fråga.

Ja, det är tillåtet att köra om i det vänstra körfältet.

Kön skulle bli onödigt lång om endast höger körfält används men visst är det ett vanligt uppträdande som du beskriver – uppträdandet skapar onödig frustation hos de förare som i god tid har observerat avstängningen och tålmodigt valt det högra körfältet.

Regeln för körfältsbyte: ”Om två körfält löper samman till ett skall förarna under ömsesidig hänsyn anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman”.

Vad du retar dig på är kanske på vilket sätt som de förare som kör i det vänstra körfältet byter körfält. Försök – även om det ibland kan vara svårt – ha överseende med att de som tränger sig inte vet bättre.

/Ernst


2012-06-03
Namn Thomas Andersson
Inkom 22:57
Ämne Hur länge får man parkera där det råder parkeringsförbud?

Hej,

vad gäller vid parkeringsförbud, försöker hitta information men ingen stans skriver man om hur länge man får stå på platsen. Har för mig att man har rätt att stå på platsen i 5 min.

Har jag rätt?


Svar:
Hej Thomas!

Tack för din fråga.

Parkering börjar så fort du har stannat med några få undantag. (Det hjälper inte om någon sitter kvar i bilen). Det är brukligt att man får stå i 5 minuter utan at få parkeringsbot – men det är ingen garanti.

/Ernst

Förbudsmärke - parkeringsförbud

Parkeringsförbud


 

2012-06-01
Namn Urban Ungerstedt
Inkom 14:42
Ämne Var skall man stanna vid en järnvägskorsning med stoppskylt om linjen saknas?

 

Hej,

Instruktion för hur man skall uppträda vid järnvägskorsning med stoppskylt skiljer sig mellan trafiksäkerhet.se och Sveriges Trafikskolors Förbunds träningstest. Se ovan bifogade filer.

De bifogade filerna:

Vad är rätt?

Hälsningar

Urban Ungerstedt


Svar:
Hej Urban!

Tack för din fråga.

Ber om ursäkt för den felaktiga informationen du fått genom vår hemsida. Tidigare var det skillnad på vart man skulle stanna när stopplinjen saknades. Nu skall man stanna ”omedelbart innan” man kör in på spårområdet.

Vi har ändrat de felaktiga uppgifterna som du ifrågasatt.

Med din förmåga att upptäcka skillnader i uppgifter om gällande trafikregler som finns på olika hemsidor kommer du med all sannollikhet att klara teoriprovet galant. Om du inte redan har körkort.

Tack än en gång!

/Ernst

 


Maj 2012


2012-05-31
Namn Linda Hansen
Inkom 13:31
Ämne Vänstersväng på landsväg?

Hej !
Är det förbjudet att svänga vänster ( t ex in på sin egen tomt ) om man har mer än en bil ( eller en lastbil ) efter sig ?
Jag har själv inget körkort men i fikarummet påstod en som snart ska köra upp att det var så. Hon sa att man ska fortsätta köra framåt till en parkeringsficka på höger sida och sedan vända tillbaka ( u-sväng ) för att på så vis istället svänga höger in på tomten .

Där vi bor är det ca 4 km till närmaste ställe där man kan vända ( alltså 8 km extra körning för att komma in i sin egen trädgård om man nu råkar komma hem med ett par bilister efter sig .

Får man inte svänga vänster om man saktar ner och blinkar i god tid , även om det nu råkar vara en lastbil efter ?
Mvh Linda Hansen

Svar: Hej Linda!

Tack för din fråga.

Det finns inget generellt förbud mot att svänga vänster som du beskriver – beroende på hur du förbereder din sväng. Däremot är det högst olämpligt. Med tanke på att du har trafik bakom dig bör du avstå. Kom också ihåg att användningen av blinkers inte fritar dg från ansvar i händelse av en trafikolycka.

Förslaget som din kollega beskriver är ett mycket bra initiativ men kanske inte så realistiskt med tanke på det långa avståndet du har för att kunna utföra en sådan vändning.

Alternativt bör du istället sakta in i god tid gå ut så långt till höger du kan (vägren) eventuellt stanna. Släpp förbi bakomvarande trafik och när du har fritt bakom dig och inga mötande fordon kan du säkert svänga in på din tomt.

//Ernst


2012-05-15
Namn Marie Lindh
Inkom 16:38
Ämne Fråga – hur brett är ett körfält?

Hej

Bifogar en bild på en korsning.

Man korsar först en cykelbana och ska sen svänga ut på en stor väg (Sjöhagsvägen Västerås vid Lögarängsbadet). När jag kommer fram till väjningsstrecken så står en bil i mitten där det inte alls är slitet i vägbanan (se bild).

Han står som att han ska svänga till vänster så jag väljer att åka fram till höger om bilen. Som man ser på vägslitningen använder man två filer fast det inte är utritat så . .

Jag stannar till och väntar på att bilar ska passera så att jag ska kunna svänga höger och blir då plötsligt påkörd då bilen till vänster om mig också ska höger. Vad jag kunde uppfatta hade han inte blinkers på utan stod som sagt som att han skulle svänga vänster.

Jag står stilla vid skadetillfället, det finns gott om plats till gatstenarna till höger om mig. Han märker inte först att han kör in i mig utan drar hela sin sida mot min bil så att fälg, framskärm, ljuslyktor, stötfångare mosas, grillen rycks loss. Han har ingen uppsikt åt sidan där jag står och väntar på min tur.

Vem är skyldig? Vad gäller i en sån här korsning, ska man räkna med att det är två filer då det i princip är plats för i alla fall tre personbilar, fast det inte är utritat i gatan? Hur borde man köra?

Tack på förhand

Marie Lindh


Svar:
Hej Marie!

Tack för din fråga.

Jag utgår ifrån att du redan har skickat in din skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.

Om det finns plats för två fyrhjuliga fordon i bredd (marginal) så räknas det som två körfält även om vägmarkeringen saknas – se länken vad är ett körfält.

Att notera i sammanhanget är att det inte är tillåtet att köra om på höger sida då vägmarkering saknas.

Av din beskrivning över händelsen borde försäkringsbolaget ger dig rätt till full ersättning.

/Ernst


2012-05-12
Namn Hans Mol
Inkom 16:12
Ämne Företräde vid cykelöverfart?

Hej! Jag bifogar en bild på en cykelöverfart. En cykel och en bil kommer från samma håll. Cykeln ska rakt fram över cykelöverfarten, och bilen ska svänga till höger och korsa cykelöverfarten.

Vem ska stanna och lämna företräde till den andra trafikanten?

Mera generellt tycker jag det är krångligt med företrädesreglerna som gäller mellan bilister och cyklister.

Jag läser på er webbsida t.ex. ”Cykelöverfartens placering avgör: om cykelöverfarten är placerad efter en cirkulationsplats eller vägkorsning har bilisten skyldighet att lämna företräde.” Det låter som om det är utrymme för tolkning.

Hur ser en cykelöverfart ut som inte är placerad efter en cirkulationsplats eller vägkorsning?

Med vänliga hälsningar

/Hans Mol, Tullinge


Svar:
Hej Hans!

Tack för din frågor.

Bilisten ska i detta fall lämna företräde åt den cyklande eftersom bilisten svänger i en vägkorsning där en cykelöverfart är placerad.

I princip ska en cykelöverfart som korsar körbana vid färd rakt fram vara markerad på samma sätt som den vägmarkering som syns på din bild.

Notera att vägmarkeringen som visar en cykelöverfart i vissa fall kan saknas där det finns ett övergångsställe och om cykelöverfarten löper parallellt med övergångsstället.

Ditt påpekande om risken för missuppfattning har jag tacksamt noterat och ändrat i texten.

//Ernst

cykelöverfart


 

2012-05-10
Namn Carina
Inkom 20:59
Ämne Ska man ge tecken vid körfältsbyte på motorväg?

 

Ska man blinka till höger efter en omkörning på en motorväg med två körfiler då man kör tillbaka till utgångsfilen?


Svar:
Hej Carina!

Tack för din fråga.

Ja, tecknet ska ges vid körfältsbytet.

//Ernst


2012-05-07
Namn Gunilla Bergström
Inkom 10:16
Ämne fråga om trafikregel – Vem ska lämna företräde när bil korsar cykelbana?

Hej!

Jag läser trafikreglerna på hemsidan, men tycker inte att jag hittar svar på min fundering.

Den gäller vem som ska stanna för vem när en person cyklar på cykelbana som även är kombinerad gångbana, och en bil vill svänga från gatan tvärs över cykelbanan in på parkeringsplats som är på andra sidan cykelbanan.

Just här är det markerat för övergångsställe för gångarna.

Frågan gäller alltså infartsregel och jag hittar bara text om utfartsregel.

Med vänlig hälsning

Gunilla Bergström

Svar: Hej Gunilla!

Tack för din fråga.

När en förare ska korsa en cykelbana ska föraren lämna den cyklande företräde.

//Ernst2012-05-03
Namn Rickard
Inkom 20:52
Ämne Fråga ang. högerregeln.

Hur Ska man agera om en förare som kommer ifrån höger och som man tydligt visar för, att man tänker låta köra, ändå inte kör. Ska man stanna och vänta i hopp om att denna inser att han har företräde, eller ska man strunta i regeln och själv köra?


Svar:
Hej Rickard!

Tack för din fråga.

Har du beslutat dig för att lämna företräde är det bäst att du följföljer din avsikt.

Det är ganska vanligt att när den andre föraren sent om cider förstår att du tänker vänta in honom – plötsligt kör igång.

/Ernst


April 2012


 


2012-04-21
Namn Andrea Bonde
Inkom 16:35
Ämne Backning – Vems fel å hur gör man?

Jag skickade en fråga till er förut men jag skriver om det för ni ska få bilder på det! Jag råkade backa på en bil. Bilderna är på den bil jag backade på!

Jag kollade från båda sidorna å skulle köra ut! Det var fullt på parkeringen å jag såg i backspegel att en bil bakade bak å åkte så jag kollade igen å ingen bil såg jag så jag satt i backen å körde å helt plötsligt så var han där å tutade!

Ett vittne sa att han hade kört alldeles för fort så han förstod att jag inte han reagera! På våran bil har vi automatlåda plus varning så det piper om jag kommer för nära! Å den han inte ens reagera innan jag var på den!

Det vart inget på våran bil å det vart bara en liten liten prick på hans bil! Båda bilarna är tjänstebilar så hur blir det vem e det som ska betala! För jag anser att han har åkt för fort! För jag kollade! Men jag vill veta hur försäkringsbolaget kommer göra! För jag kommer hålla på det att han körde alldeles för fort!

Första bilden tog jag på en gång 2 à bilden så hade jag tagit bort smutsen å då var det bara en super liten prick men jag vet ju inte om det vart av detta för vi har inga märken eller så! 3 bilden tog jag längre bort å då syns det inte ens!

Ska jag meddela polisen? Å om han gör mer skada än vad jag har gjort. Vad händer då! Såg att han hade några märke på andra sidan! Önskar svar så fort som möjligt!

Med vänlig hälsning,

Andrea Bonde


Svar:
Hej Andrea!

Tack för din fråga.

Bilderna du skickade visar den ”prick” du beskrivit. Om jag publicerar den så måste den först förminskas. Det betyder att den uppkomna skadan kommer inte att synas. Vi kan dock konstatera att den är en liten prick.

Du ska inte anmäla skadan till polisen – bara till försäkringsbolaget.

Vid backning ligger hela ansvaret på den förare som backar – du kan således inte åberopa den andra förarens hastighet.

Lagen säger ”En förare […] får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter”.

/Ernst2012-04-20
Namn Jan Malmstedt
Inkom 11:12
Ämne Ska man lämna företräde till en buss som kör ut från busshållplats belägen på vägren.

Jag har väjningsplikt för buss som kör ut från busshållplats.

Men buss som kör ut från busshållplats utanför vägen, dvs. med kantlinje motsvarande vägrensmarkering, bör ha väjningsplikt.

I regeln om utfart från vägren finns inget undantag för bussar.

Vad gäller?


Svar
: Hej Jan!

Tack för din fråga.

Det finns som du så riktigt påpekar inget undantag från väjningsplikten för något fordon som ska lämna vägrenen.

Däremot anger regeln att förare ska lämna företräde åt buss som ger tecken att lämna en busshållplats – det står inget om var platsen för busshållplats är belägen. Inte heller kan jag finna något rättsfall som säger det ena eller det andra

Vi får hoppas att bussföraren och passerade fordonsförare respekterar varsamhetsregeln när hasigheten är 50 kilometer i timmen eller lägre.

//Ernst


2012-04-12
Namn Henrik
Inkom 19:43
Ämne Körfältsbyte – kollision eller att väja.?

Hej,
Om jag ligger i en annans bils döda vinkel just medan jag kör om på höger sida (innersidan) på en tvåfilig 50 km/h väg och för att inte kollidera, när bilen framför mig byter fil, tvingas jag väja och kör in i ett träd? Vems fel?
Och om vi kolliderar?
Tack för hjälpen.

Svar :

Hej Henrik och tack för din fråga.

Du verkar medveten om att befinna dig i den andra bilens s.k. döda vinkel är riskabelt.

Om en kollision inträffar på grund av att föraren byter körfält på det sätt du har beskrivit bör denne anses ansvarig för olyckan.

Frågan om vems fel det är om du istället kör av vägen är hypotetisk och svårare att besvara. Som svar på den frågan bör din första reaktion vara att
bromsa istället för att väja.

Man kan anta att felet ligger hos er båda – föraren som byter körfält och du som väjer. I vilket fall som helt måste du vid detta scenario ha ett trovärdigt vittne som kan intyga den andre förarens oväntade körfältsbyte.

//Ernst2012-04-02
Namn Ari
Inkom 14:59
Ämne förarens kontroll

Vad gäller om man skulle rulla bakåt ca 1/2 meter vid en utfart/korsning som sluttar och man råkar rulla i bilen som står bakom?


Svar
:

Hej Ari och tack för din fråga.

Den förare som låter bilen rulla bakåt som du beskriver kan inte anses ha kontroll över situationen och är därmed ersättningsskyldig.

/Ernst


Mars 2012
2012-03-16
Namn Maria
Inkom 21:12 
Ämne Väjningsplikt i vägkorsning med huvudled och stopplikt

I en korsning där den ena vägen är huvudled och den andra vägen har stopplikt.

Vad gäller för de som möts och som båda har stopplikt, är det högerregeln som gäller eller den som kom fram till korsningen först?


Svar
:Hej Maria och tack för ditt inlägg.

När två vägar möts och där trafiken är reglerad med stopplikt gäller – att den föraren som först har stannat – kör först.

Ställ dig själv frågan: Kommer den andra föraren att stanna?

/Ernst


Väjningspliktsmärke - stopplikt

Stopplikt

Väjningspliktsmärke - huvudled

Huvudled

 


Februari 2012


 


2012-02-20
Namn Hans von Euler
Inkom 21:45
Ämne Vem ska lämna företräde vid en mötesplats?

 

Man har gjort många konstgjorda flaskhalsar i tättbebyggt område för att få ner hastigheterna. Skyltar talar om vilken färdriktning som ska lämna företräde. So far so good.

Men yngre förare hävdar ibland att skyltarna inte spelar någon roll – den som kommer först in i flaskhalsen ska ha företräde.

Det blir då i praktiken ett chicken race om att komma först … Finns det fog för denna inställning? Är det så bilskolorna lär ut regler numera?

Är jag ute i ogjort väder när jag klagar på deras beteende?

Svar: Hej Hans och tack för ditt inlägg!

Problemet som du nämner är tyvärr alltför förekommande. Det verkar som om vi trafikanter inte har tid att sakta in.

Jag delar inte helt din syn beträffande yngre förare – vid kontroller har även äldre ertappas med att inte lämna företräde.

Jag försäkrar dig att trafikskolorna är noga med att betona vikten av att få eleven att visa hänsyn – men frågan är om alla privata handledare gör det?

/Ernst2012-02-11
Namn Ellinor Lilja
Inkom 15:22
Ämne Blinka!

 

Hej!
Jag ska höra med er om de är krav på att man måste blinka när man kör in i rondell? Förr vart det endast krav på ut men är det både och nu?

Och om jag inte gör de i uppkörning blir jag kuggad då?

Mvh Ellinor

Svar: Hej Ellinor och tack för ditt inlägg!

Om din avsikt är att svänga till vänster eller omedelbart till höger i cirkulationen förtydligar du bara vart du är på väg – du blir godkänd.

Du skriver som ”förr” – krav på vänstertecknet togs bort 1999 med motivering att endast en körriktning var tillåten – dessutom fanns det inget krav på att ge tecken ut – förutom vid omedelbart högersväng.

Under åren som har gått har teckengivningen vid körning i cirkulation diskuterats. Myndigheterna har i media och e-post uttryckt olika svar – det sista ordet kanske inte är sagt ännu.

Lycka till med körkortet!

/Ernst


2012-02-08
Namn Malin Saleback
Inkom 13:16
Ämne Ska man ge tecken när man tillfälligt stannar vid vägens kant?

Hej
Jag undrar vad som gäller när man ska stanna till efter en väg, alltså endast stanna för att hämta upp någon, lämna av någon osv.

Man ska inte stanna bilen utan endast sakta in för att sedan stanna ett litet tag, utan att stänga av bilen.

Ska man blinka när man stannar och låta det blinka eller ska man endast stanna och inte blinka alls?
Bästa hälsningar

Malin Saleback


Svar
: Hej Malin och tack för ditt inlägg!

När du stannar vid vägens kant ska du med bromsljuset visa din avsikt.

Det kan dock vara nödvändigt att ge tecken när man stannar. T.ex. om du sent kommer på att du vill stanna eller då bakomvarande ligger för nära dig.

En nackdel med att ge tecken är då du vill stanna ”nära” en vägkorsning – om du då ger ett högertecken kan bakomvarande förare uppfatta tecknet som om du avser att svänga till höger i korsningen.

/Ernst


2012-02-08
Namn Mia Rämgård
Inkom 11:35
Ämne Ryttare på vägen – vad gäller?

Hej vad är det för regler som gäller för ryttare / bilförare med ryttare efter väg. Har vid flera tillfällen blivit om körd, ner prejad och varit nära många gånger att hamna på bil huvar pga av vansiniga bil förare när jag ridit på by väg.

Jag bor så till att jag måste passera korta bitar på vägar dock ej stora landsvägar utan små by vägar för att ta mej till skogs områden.

Vad är det som gäller??


Svar
: Hej Mia och tack för ditt inlägg!

Enn ömsesidig hänsyn gäller enlig lagen.

Det är förvånansvärt att bilförare inte tänker mer på risker – en del verkar inte ha någon fantasi alls.

Tänk er att hästen som ni har framför er helt plötsligt ställer sig på bakbenen – jag tror inte ni känner er så övermodiga i en sådan situation.

Ett råd till bilförarna – ser hästen eller ryttare orolig ut? Stanna bilen och låt ekipaget passera – om det inte räcker stäng av motorn.

/Ernst


2012-02-07
Namn Mats Kindström
Inkom 16:14
Ämne Sparkstötting

På vilken sida av vägen skall sparkstötting framföras?
Jag bor på landsbygden och har sett en del åka på sin vänstra sida, men då möter man ju biltrafiken. Jag tycker man ska åka på höger sida som vilket fordon som helst.

Svar: Hej Mats och tack för ditt inlägg!

Du kan framföra din sparkstötting på vilken sida som helst men rekommendationen är att du använder vänster sida vilket möjliggör att du kan bedöma om mötande fordon håller tillräckligt avstånd i sidled till dig.

/Ernst2012-02-03
Namn Gunnar Dahlstrand
Inkom 15:44
Ämne Vem ska lämna företräde?

Åkte norrut i skåne på motorväg 2-filig. Två bilar i accelerationsfilen börjar tränga sig ut, men i ytterfilen kommer en bil i mycket hög fart.

Jag flyttar mig något vänster men tutar och försöker ”väcka” de i accelerationsfilen. En passagerare i min bil tycker efteråt att jag borde ha släppt in de från höger med företräde.

Nu i efterhand tror jag att bil nr 2 i acc.filen låg alldeles för nära framförvarande bil och att detta kan ha bidragit till att bil 1 inte kunde anpassa sin fart fritt.

Har accfilen företräde???

Vänligen Gunnar


Svar
: Hej Gunnar!

Tack för ditt inlägg.

Högerregeln kan inte tillämpas i detta fall. Högerregeln gäller då två fordons kurser skär varandra, vilket inte sker vid en påfart. Om accelerationsfält saknas eller påfartssträckan är kort sätt väjningspliktsmärket B1,Väjningsplikt upp.

Förare som färdas på motorvägens påfart har inte företräde – däremot finns det en bestämmelse (2007) som säger att när två körfält löper samman ska ömsesidig hänsyn gälla. D.v.s. Förarna ska hjälpas åt för anpassa sig till den nya situationen.

En annan bestämmelser säger: En förare som uppmärksammar att någon annan förare avser att köra in i det körfält han eller hon färdas i skall anpassa hastigheten så att inkörningen underlättas.

/Ernst

Väjningspliktsmärke - väjningsplikt


B1 Väjningsplikt


 

2012-02-03
Namn Anders Jönsson
Inkom 12:15
Ämne Ska trafikanter på motorvägspåfart lämna förteräde?

 

Jag tycker att det ska lagstadgas att trafikanter på motorvägspåfart skall lämna företräde till trafikanter på motorvägen.

Anledningen är att jag ofta sett farliga situationer särskilt med lastbilar som redan färdas på motorvägen, det har varit både personbilar och bussar som varit obehagligt nära att kollidera med lastbilar och personbilar på motorvägen, i många fall har det pågått en omkörning så motorvägstrafikanten har inte kunnat bereda plats genom att byta körfält och jag har ännu aldrig sett en buss eller lastbil släppa gasen för att underlätta påfarten och det är sällan en personbil gör det heller.


Svar
: Hej Anders!

Tack för ditt inlägg.

Jag håller med om att detta är ett allvarligt problem – men att införa väjningsplikt är enligt min mening att gå för långt.

Jag ser tre problem som borde kunna lösas med information.

1, fordon framförs alltför ofta i för låg hastighet i accelerationsfältet – hastigheten bör vara i samstämning med övrig trafik

2, för sen eller utebliven teckengivning – tecken visar att förare vill komma ut – ofta sker teckengivningen först där accelerationsfältet slutar

3, bristande kunskap om gällande regler – ömsesidig hänsyn gäller.

/Ernst

 


Januari 2012


 

2012-01-26
Namn Jenny
Inkom 11:21
Ämne Ska man stanna på olycksplatsen?

hej jag har en fråga ang trafikolyckor. hur ska man agera i ett fall där tex jag blir omkörd o den som kör om mig krockar med mötande trafik.
vad är min skyldighet, räknas jag som inblandad i olyckan o ska stanna och ge uppgifter o hjälpa till.

Fick den frågan på mitt be prov , svarsalternativen var så lika:

ja, du ska alltid stanna el

ja , du ska stanna o lämna uppgifter

Cel nej ,du behöver ej stanna.

Vilket är rätt? när man bara ser olyckan , vad är skyldigheterna ?
mvh // jenny


Svar: Hej Jenny!

Tack för ditt inlägg.

I detta exempel gäller alternativ – ja, du ska stanna och lämna uppgifter – namn och adress och hur du uppfattat att olyckan gick till.

Du kan läsa mer om hur du ska uppträda vid en eventuell trafikolycka på följande länk

Lycka till med körkortet.

/Ernst

Ansvar vid trafikolycka >>


 

2012-01-22
Namn Carina
Inkom 22:24
Ämne Bussregeln

 

Gäller bussregeln fortfarande? 2012-01-23

Carina


Svar
: Hej Carina!

Tack för ditt inlägg.

På Trafikverkets hemsida kan man än idag läsa följande:

”På vägar som har hastigheten 50 km/tim eller lägre gäller regeln att förare som närmar sig en buss som ger tecken för att starta från en busshållplats ska ge bussen företräde. Det innebär att man som förare kan behöva sakta ner – vid behov stanna – för att ge bussen möjlighet att lämna busshållplatsen. På vägar som har hastighetsbegränsning 60 km/tim eller högre gäller inte denna regel.”

/Ernst

 


Andra års inlägg i forumet trafikregler frågor och svar

2014 >>, 2013 >>2011 >>


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.