Aktuell forskning om mobiltelefoni och trafiksäkerhet.

— by


Välkommen!


Svensk trafiksäkerhet – pressmeddelande 5 april 2011


2012-06-16

Det trafiksäkra samhället


5 april


Pressmeddelande


Fortsatt granskning av

 

mobiltelefonianvändning och trafiksäkerhet.

 


5 april


Regeringen ska fortsätta att granska aktuell forskning om mobiltelefoni och trafiksäkerhet.


Vi kan inte längre acceptera att någon människa ska behöva dö eller bli skadad i trafiken på grund av bristande hänsyn eller vilja från andra trafikanter att följa trafikens spelregler, eller av felaktiga eller uteblivna åtgärder från våra beslutsfattare.


Tyvärr innebär felaktiga beslut eller uteblivna åtgärder i slutändan en risk att Sverige förlorar sin position som ledande nation inom trafiksäkerhet – andra länder har redan passerat och fler kommer sannolikt att passera Sverige när det gäller såväl nationellt som internationellt trafiksäkerhetsarbete.


Det trafiksäkra samhället


Trafiksäkerhet pressmeddelande


Pressmeddelanden – 2011,
27 november,
31 oktober,
18 september,
20 augusti,
17 juli,
12 juli,
4 juli,
20 juni,
14 juni,
29 maj,
8 april,
10 mars,
13 februari,
9 februari,
3 februari,
6 januari.


2010,
2009,
2008,
2007,
2006,
2005,
2004.


Trafiksäkerhet pressmeddelande


2011-04-05

Trafikutskottet föreslår att regeringen ska fortsätta att granska aktuell forskning om mobiltelefoni och trafiksäkerhet.

Senast 2012 kan trafikutskottet tänka sig att ta ställning till om/hur mobiltelefon får användas i samband med bilkörning. Gott och väl.

Men detta är oacceptabelt att bilförare får fortsätta att skicka och ta emot sms under färd som är det allvarligaste sättet att bruka telefonen under körning – och utsätta sig själv och andra för risken att dödas eller skadas i trafiken.

Vi kan gå tillbaka till den flathet som gällde för utökade utbildningskrav för klass I EU-moped på grund av det ökade antal mopedförare som omkom och skadades i trafiken. Det tog nästan tio år innan reglerna ändrades och ett AM- körkort infördes för klass I och förarbevis för klass II. Under dessa år har ett stort antal mopedförare fått sätta livet till och alltför många mopedförare skadats många med livslånga lidande.

Den utbildning som de nya reglerna innebär är dock inte tillräckliga då alltför få får möjligheten till att skjutsa – tiden är ofta för knapp. Något krav från myndigheternas sida på denna så viktiga del i hanteringen av mopeden finns inte heller och borde även gälla för klass II mopeder.

Antal bilförare som använder mobilen under körning ökar och därmed ökar också risken för trafikolyckor. Vi har snart väntat lika länge på begränsning av mobilanvändning i trafiken – när kommer restriktionerna? Under tiden förolyckas och skadas många.

Är begreppet ”lite svinn får man tåla” det som ska gälla tills ansvariga vaknar upp?

Källa: Svensk Trafiksäkerhet


Se videon hur vi kan drabbas när någon använder mobilen under körning
>>

 

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.